Moder Maria via Pamela Kribbe, 27 juli, 2017

Moder Maria

via Pamela Kribbe

27 juli, 2017

”Allting är förenat”

Jag är Maria, Jeshuas moder. Jag hälsar er alla i kärlek och släktskap. Vi hör till en och samma familj, förenade genom hjärtat och aldrig riktigt separerade från varandra. Endast inom den materiella verklighetens illusion förefaller vi vara åtskilda och separerade, men i verkligheten är allting sammankopplat.

Själar kan inte vara separerade, enbart kroppar kan vara det. Kroppar är bundna av tid och rum, men själar är inte bundna. Själar befinner sig ständigt i förbindelse med varandra och i en process av energi-utbyte, fastän detta inte alltid är möjligt för ert vardagliga medvetande att uppfatta.

Varför säger jag nu detta? För jag vill att ni ska bli uppmärksammade på det nätverk av energier, inom vilket var och en av er finner er själva under ert dagliga liv. Ni är centrat av ett nätverk, av ett energifält som mest av allt består av själsenergier; själarna hos människorna omkring er och som ni älskar.

Men det finns också en vidare cirkel av själar med vilka ni är förenade, av vilka inte alla befinner sig här på Jorden, men som fortfarande på något vis hör till er. Det finns också själar som väntar på er, som ni ännu inte känner, men som vill bli berörda av ert ljus och ert medvetande.

Var och en av er är kallad till att ta in medvetande till Jorden under denna tid av förändring. Och därtill att konfrontera er inre smärta och bli medvetna om er egen storslagna styrka, det är också en del av er väg att dela med er av era insikter och ert hjärt-medvetande med alla omkring er. Att göra detta ger er inre healing, den enda uppgiften av att inte vara separerade från varandra.

Jag ber nu er att stilla er inombords och att varsamt andas in i buken. Bara koppla av och låt alla energier av stress samt av aktivitet och sysslor sköljas bort från er, genom det ljus som jag strålar ut till er. Känn ljuset omkring er likt en dusch och låt det ta bort all stress, oro och jäkt, så att ni blir lugna inombords och börjar känna var ni står inom detta nätverk, detta energifält, genom vilket ni är förenade.

Låt ert medvetande gå ner till buk-området, till bäckenet och känn hur där finns ett centrum för uppmärksamhet som är mycket väl jordat och lugnt och inte tänker så mycket, men som upplever och vet. Gå ner dit och se er omkring med nya ögon, från detta centrum i kroppen och känn efter om ni upplever något tryck någonstans, kanske från den yttre världen mot kroppen.

När jag säger kroppen, menar jag i synnerhet kroppens energifält som ni är, auran. Förnim inom er varelse var det förekommer oro eller disharmoni, men stanna kvar inom bukområdet. Tänk inte på vad som pågår inom er varelse, bara observera det, och helt enkelt föreställ er att en dusch av ljus flödar över er och sköljer bort det tryck eller den stress som finns där.

Kom sedan tillbaka till bukens mitt och föreställ er att ni befinner er inom ett nätverk av energier, att ni är en länk inom detta nätverk. Se er omkring för att få se ansikten på människor som ni är nära förbundna med. Betrakta bara helt neutralt den som dyker upp där.

Ta en person som sticker ut för er för tillfället och, enbart utifrån buken, se på energiutbytet mellan er två. Se om där finns en balans mellan att ge och ta emot; om det känns rätt för er bägge två, eller ifall någonting saknas.

I höjd med buken förekommer ett djupgående utbyte med den andra, fastän det ofta handlar om en underström som inte helt och hållet blir uttryckt med ord. Bli medvetna om detta flöde, som är mycket grundläggande inom era samtliga relationer. Kan ni känna er väl till mods där, känner ni er sedda? Om ni gör det, är det bra.

Men om ni inte känner er väl till mods, om det förekommer en vag känsla av missnöje eller om ni inte är säkra, se då på missnöjet mycket noggrant, för detta är den nivå som innehåller all nödvändig information som ni behöver.

Det är meningen att var och en av er ska ta sin själ hela vägen ner till buk-nivån, till den jordiska nivån, så att den där ska kunna manifesteras. På denna nivå talar själen också till er. Om ni känner era relationer tillräckligt på denna nivå, kommer ert ljus att spridas till världen, för den är jordad i era jordiska emotioner, inom er mänsklighet.

Flytta nu uppåt till hjärtat och bli medvetna om hjärtats rymlighet. Utifrån hjärtats perspektiv, ta en ny titt på den relation som befinner sig i fokus för er uppmärksamhet och känn förbindelsen mellan er och den andra, eller en möjlig brist på den.

Hjärtat är rymligare än buken, det kan ofta se saker och ting från en annorlunda utgångspunkt, för det är förenat med själen. Men hjärtat vet att en god förbindelse också måste kännas rätt på buk-nivån och att det på den mänskliga nivån måste råda en balans mellan att ge och ta emot.

Släpp nu taget om denna specifika relation och känn er som en del av ett nätverk, ett fält av relationer. Känn hur mycket ljus som vill strömma mot er från detta fält; alla slag av intelligenser, av levande själar, är förenade med er.

Det finns de som är mindre bundna av tid och rum och som har ett vidare perspektiv än ni, för de är fria från bandet till Jorden. Förnim i detta ögonblick deras ljus och assistans och känn hur de önskar stötta och uppmuntra er i ert arbete på Jorden. De skapar stor glädje och stort ljus inom er, så ta emot det och känn er stöttade.

Ni håller på utför arbete med ert medvetande, vilket är viktigare än ni tror. Det är ett arbete som har en hög kompetens och ett stort omfång och det är inte enbart till för er personligen. De själar som blir vänner med er från den andra sidan erbjuder sitt samarbete för att stötta er i detta arbete, så ta emot deras kärlek. Låt er aura fyllas av ljuset från den andra världen som ni mycket väl känner till, en värld av lätthet och frihet och välbehag. Låt det flöda genom kroppens alla celler, från hjässan till fötterna.

Jag tackar för ert inre arbete och jag hälsar er med tacksamhet och glädje.

 

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

“Mother Mary via Pamela Kribbe: Everything is Connected,” July, 2017, at http://www.jeshua.net/home/home9.htm

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...