Arkturierna via Natalie Glasson, 4 februari 2022

 

Arkturierna via Natalie Glasson

”Cellulär omprogrammering”

den 4 februari 2022

 

Hälsningar! Vi är Arkturiernas kollektiva energi. Vi träder fram med information och förståelse som vi tror är väsentlig för er att omfatta och uppmärksamma inom er egen varelse och verklighet. Vi önskar prata om Cellulär Omprogrammering, det är något som sker inom er. Många av er upplevde den Cellulära Behandlingen som vi tog fram tidigare. Många av er har upplevt Projektet med Över-Lysning, den ström och flod av ljus som flödar från Skaparen in till samtliga varelser och genomtränger alla celler. Dess syfte är att förankra visdom och upplysning. Visdom som kanske hittills inte har uppmärksammats på Jorden och som framkallar ett stort ljus samt upplysning till er varelse och er verklighet. I och med att denna visdom börjar aktiveras, så kan vi föreställa oss den som popcorn inuti era celler, eller fyrverkerier som exploderar och som låter er uppmärksamma och lägga märke till den visdom som finns närvarande. Något annat äger också rum, era celler omprogrammeras. De har fyllts upp; de har badats i ljus. Det finns så mycket visdom som aktiveras inuti varje cell i er varelse och därmed omprogrammeras era celler, de släpper taget, de löses upp och släpper program som inte behövs och gör det möjligt för nya program att uppstå, att aktiveras.

Ni kanske inte tror på eller ens överväger att aktiveringen av visdom inuti era celler förändrar cellernas syfte, det är möjligt. Låt oss förklara på ett mycket enkelt sätt. Cellerna som stöttar huden är fyllda med ett program som stöttar hudens manifesterande och hälsa. I och med att ljuset strålar in i era celler och när visdom aktiveras till och med i era hudceller, så aktiveras ny programmering och den gamla programmeringen löses upp. Ett exempel är åldrandeprocessen; huden åldras, den blir rynkig, den blir mindre strålande och detta kan bero på flera olika saker. Men det beror även på programmeringen, övertygelserna, intentionerna som har lagts inuti hudcellerna. Detta kan nu transformeras och omprogrammeras. En programmering såsom cellernas nedbrytning kan släppas, lämnas, och omprogrammeras till att förankra programmeringen av att föryngra cellerna, skapa friska celler för hudens strålande celler. Detta kan vara detsamma i alla delar av kroppen och det sker nu.

Er kropp upplever en oerhörd genomströmning. Hela ert energifält upplever också detta. Ni kan i synnerhet uppleva energier och emotioner som kommer upp till ytan, vilka har legat dolda ett tag. Ni kan uppleva smärre irritationer i kroppen, små smärtande ställen, sår eller blåmärken som uppstår. Detta är genomströmningen, frisläppandet, omprogrammeringen av era celler. Era celler släpper taget om all gammal programmering. Det föreligger nödvändigtvis inte något behov för er att vara medvetet involverade i denna omprogrammering, för ljuset och visdomen skapar denna sammanstrålning av ljus, den nya kalkyleringen, omprogrammeringen i era celler, detta står i linje med uppstigningsprocessen.

Under uppstigningsprocessen är kroppen och i synnerhet energifälten, oerhört viktiga, kroppens hälsa och välbefinnande samt ljusfälten, eller energifälten, kommer att bli en prioritet. Era guider finns synnerligen nära till hands just nu, för de vägleder Processen med Cellulär omprogrammering såväl som er själ.

Ni sitter i förarsätet så det innebär att ni kan placera nya intentioner och nya program i era celler. Vi Arkturierna, är välutrustade med att skapa ljusteknologi och ljusprogram. Ni kan ha en intention för er kropp, för ert energifält. Det kan vara sammankopplat med er hälsa och ert välbefinnande eller er andliga evolution, eller en manifestation eller skapelse av något i er verklighet. När ni skapar denna intention, så kan ni kalla på oss, Arkturierna, att komma fram för att omge er och att skapa det mest ändamålsenliga ljusprogrammet, med er själ i fullständig syntes, synkronicitet och harmoni med er själ. Ljusprogrammet som är fyllt med er intention placeras i era celler. Ni kan uppnå detta så många gånger ni önskar, det är en enkel intention, en begäran och öppenhet att få ta emot, under meditation eller en stilla stund. Ni har förmågan att skapa en oerhörd transformation under en tid när er varelse genomströmmas och ett nytt ljus gryr med ny visdom, nya program, samt nya intentioner just nu vid denna tid av storslagen transformation.

Ni kan skapa ännu större transformation; ni kan maximera den transformation som äger rum för er.

Era celler är redo, den Cellulära Behandlingen som vi tidigare tog fram förberedde er för detta. Projektet med Över-Lysning förberedde er för den Cellulära Omprogrammeringen, det är något som ni kan uppnå så många gånger ni önskar, så länge ni önskar, era celler är mottagliga.

Det är en viktig tid för att uppmärksamma de skiften som äger rum. Vi Arkturierna, önskar uppmuntra er till att fira till och med det minsta av skiften och transformationer som äger rum inuti er varelse, fastän det är en stund av själv-omsorg, fira det för vi vill uppmuntra den positiva inverkan denna transformation skapar. Vi önskar att ni helt och hållet ska uppmärksamma och vara tacksamma för den transformation som äger rum och dess inverkan på hela er varelse. Fira, lägg märke till, uppmärksamma transformationerna och deras effekt på er varelse, de positiva och kärleksfulla resultat som manifesterar sig.

Vi älskar er innerligt, vi tackar er.

Vi är Arkturierna.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...