Moder Maria via Pamela Kribbe, 17 mars 2017

Moder Maria via Pamela Kribbe, 17 mars 2017

 

Moder Maria via Pamela Kribbe: Guds två ansikten

17 mars 2017

 

Kära, vackra män och kvinnor,

Jag är här med glädje. Under ett av mina liv på jorden, var mitt namn Maria. Jag är nu med er i anden, hjärta till hjärta. Se mig som en jämlike, som en vän, en syster. Jag är här med en känsla av glädje och entusiasm i hjärtat eftersom jag ser er glänsa.

Ni är öppna för kärlek, överflödet som finns här, bland annat som en följd av ert eget skapande. När människor möts och delar sina innersta känslor, sin smärta, sin längtan, skapar det en känsla av att vara accepterad och vara tillsammans, i kombination med enkelhet och direkthet tar det fram det bästa hos alla. Låt oss fira detta tillsammans.

Lev från ert hjärta, från er egen essens och känn hur avslappnade och glada ni är i er egen kärna. Saker och ting är mycket enklare än ni tror. Ni ser ofta andlig tillväxt som något komplicerat, något svårt, där ni växer långsamt, steg för steg, som om ni arbetar på en universitetsexamen, som ni behöver för att göra ert bästa, arbeta hårt, samla kunskaper och färdigheter.

Men sanningen är ganska enkel: ert hjärta vet redan allt, ni är redan där, ni är redan inom er levande och vibrerande på den plats där ni önskar vara. Känn det närvarande levande ljuset utan dömande om gott och ont i er kropp, om vad ni kan eller inte kan vara. Det levande ljuset har en tyst närvaro och väntan i alla kroppens celler, tills ni förstår och får kontakt med det.

När ni vill återställa ert väsen fungerar det mycket bra att arbeta med ett inre djur, ett totemdjur, som passar er, eftersom djuret självt är fritt, instinktivt, intuitivt. Där ligger sanningen. Det är inte närvarande i huvudet eller i de många idéer, som ni har lärt er från olika kulturella traditioner. Det finns i hjärtat.

Känn de levande ljusen, som dansar i och omkring er, släpp era bekymmer och njut av stunden! Det finns något mycket större, som upprätthåller ert liv; ni behöver inte veta eller förstå allt med ert mänskliga jag. Känn det stora flödet av levande ljus, som strömmar genom naturen och genom er, eftersom ni är en del av naturen.

Idag talar vi om manlig och kvinnlig makt. Avsikten med dessa två energier är att de gemensamt dansar av lycka, glädje, njutning och även extas. Men under historiens gång har dessa två energier hamnat utanför varandra, så att män och kvinnor har svårt att bygga en bro mellan sig. Ibland lever de på var sin egen ö och det skadar båda.

Livet är tänkt att firas i kapitulation och spontanitet. Föreställ er för ett ögonblick att jag tar er till början av skapelsen. Egentligen har det aldrig funnits en början, men för att göra det hela begripligt, ska jag tala om en början. Föreställ er att Guds skapande väsen, som en koncentrerad central eld full av möjligheter, men det finns fortfarande ingen skillnad, ingen skillnad, endast En.

Känn den djupt fokuserade kraften i dess brinnande kärna. Känn en djup rymdlik tystnad, som omfattar allt och samtidigt också har stor brådska; en pressande kraft, som vill öppna upp som en blomma på våren. Det finns en skapelse längtan i Guds hjärta, en önskan om erfarenhet, variation, mångfald, klarhet i möjligheterna att skapa.

På detta sätt uppstod en eld av levande skapelse från kraften i kärnan, en differentiering som gav upphov till strömmar av manlig och kvinnlig energi, båda födda från En: två sidor av Gud. Föreställ er, symboliskt, hur den första mannen och den första kvinnan vaknade från denna Källa av enighet. De fick var sin kropp med olika form. Fortfarande saknar ni kännedom om formen, En rör sig både inom manligt och kvinnligt.

Föreställ er deras överraskning och förundran när de ser varandra, när kvinnan och mannen ser på varandra för första gången. Å ena sidan finns det ett erkännande av likformigheten, båda är rotade i Källan: livet, som vill öppna upp, som vill fira, som vill uppleva. Men å andra sidan är det också annorlunda, de är olika och det finns en attraktion mellan dem/polerna. Det finns förundran och en önskan att lära känna varandra.

När allt är ett, i ett tillstånd av enhet, är det en liten chans för utforskande, upptäckt, utredning, lärande. Det uppstår endast med tvåsamhet eller dualitet. Den ursprungliga avsikten med dualitet är glädje, överflöd, upptäckande och njutande av varandra. Avsikten med och djupet i relationen mellan man och kvinna är att i varandra uppleva ett slags hemlighet och mystik att alltid söka efter det på ett lyckligt och glatt sätt. Minns denna känsla än en gång.

Som en själ, kommer ni direkt från En, ni är ett direkt sändebud, en Guds gnista, av den ursprungliga elden. Ni är fyllda av djup visdom och ärke-minnet av ert Hem som ni aldrig har förlorat, ni bara tror att ni har det. Från denna djupa källa av En, som ni är, har ni valt en manlig eller en kvinnlig kropp. Ni har gjort det valet för att i detta livet få erfarenheter av att vara man eller kvinna. Ni är inte det manliga eller kvinnliga, utan ni har gjort valet att göra era egna erfarenheter och klä er i en manlig eller kvinnlig kropp.

Se på er egen kropp, ert eget kön, som man eller kvinna. Se på den med en neutral undran om vem ni är, men också den ni inte är. Ni är mer än så, ni är obegränsade i er varelse. När ni ser på er egen kvinnlighet eller manlighet på detta sättet, distanserar ni er och ni kommer tillbaka till er hemmabas för ett ögonblick, er själs energi, som har valt att vara man eller kvinna.

Jag ber er att föreställa er egen kvinnliga energi, som flicka. Ni som själ, en gammal själ som har rest långt i universum, se flickan i er själv, er egen kvinnliga energi. Ni tar henne i handen. Sedan ser ni på er manliga energi och ni ser en pojke, en pojke som tillhör er och ni sträcker också ut er hand till honom. Ni älskar båda barnen och håller båda i händerna.

Ta tid på er att låta den bilden att tränga in i er. Ära båda dessa aspekter av er själv. Känn er egen evighet som själ och respektera ändå dessa former, att vara man eller kvinna, att vara pojke och flicka. Undersök vem ni har lättast för, den som ni ansluter er till utan svårighet. Observera hur de har det. Är barnen glada och nöjda eller känner en av dem sig ensam och osedd? Titta på vilka kläder de bär, om de kan röra sig fritt och spontant.

Observera dem båda, börja med flickan. Se rakt in i hennes ögon. Om ni tycker att det är svårt att se en flicka, hitta på en; se en vacker, kraftfull eller lekfull flicka framför er. Välj vem ni tycker att det är kul att fantisera om, men gör det lekfullt och ljust. Vilken flicka vill ni bära med er? Fråga flickan: ”Vad kan jag ge dig, vad är det som gör dig hel och fullständig” Och flickan visar dig med ord eller gester.

Gör sedan samma sak med den lille pojken, som är där med er. Om ni inte ser honom direkt, skapa en pojke genom att låta fantasin flöda. Titta på honom med ögon som en klok mor, ta emot honom, välkomna honom, för han är vacker, som han är, vem han än är. Fråga sedan pojken som representerar er manliga energi: ”Känner du dig hemma med mig? Känner du dig välkommen? Vad kan jag ge till dig, eller vad behöver du få för att vara hel och fullständig? ”

Håll båda barnen i händerna. Känn hur ni är ledaren, kraftfull men också en mild mästare, som kan omfatta båda elementen i er själv. Behandla barnen med vördnad och respekt och (slutligen?). Se hur de förhåller sig till varandra. Be dem att hålla varandras händer. Kan de se varandra, tycker de att det är trevligt att vara tillsammans? Eller finns det ett visst avstånd eller en misstro mellan dem?

I allt jag ber er göra, föreslår jag att ni närmar er det på ett lekfullt och kravlöst sätt. Detta är inte en mental övning; det är ett sätt att hjälpa er att ansluta er till delar av er själv, som leder er till ert innersta väsen.

På samhällsnivå har den manliga energin blivit smal och ensidig. Den har blivit en bestämd strukturerad energi, som är fientligt inställd mot den strömmande kvinnliga energin. Det är en falsk separation mellan de båda energierna. Den manliga energin har blivit alienerad från sitt ursprungliga centrum. Den har skiljts från själen, från En.

Det blev, som om det maskulina vissnade, som om det inte längre fick näring från en levande ljuskälla. Alla ni, både män och kvinnor, måste ta itu med detta arv. Idag, är dagen, som står för omvandling av den manliga energin, jag skulle vilja be er att försöka se på vad detta har gjort med den lilla pojken i er, det manliga inre barnet.

Uppmärksamheten är ofta fokuserad på den kvinnliga energin, hur denna har blivit ett offer, drabbats av en dominerande aggressiv manlig energi. Men se nu på vad detta har gjort med den lilla pojken i er, den ursprungliga manliga energin i sin oskyldigaste, rena form. Vad som har hänt i många människor, både män och kvinnor, är de inom sig har förkastat den manliga energin, eftersom den energin har blivit förknippad med maktmissbruk, manipulation och våld.

Det som händer inom er i synnerhet på den andliga vägen, när era känslor öppet och vänder sig inåt, är att era kvinnliga energier ökar. Ni blir mycket känsligare i att fånga upp andras energier och plockar även upp andras sinnesstämningar och känslor. Känsligheten har inga gränser. Detta medför att ni kan bli obeslutsamma, eftersom ni så enkelt känner in andra.

Ert hjärta öppnas och er kvinnliga energi utvecklas, men den manliga energin är fortfarande obestämd och avvisad till ett bortglömt hörn. Den är inte tillåten på grund av alla de negativa konsekvenser detta medför.  Detta är också fallet hos känsliga män, som är rädda för att visa sin styrka, för att visa sin vision, sin eld, av rädsla för att verka aggressiva och att falla tillbaka till en gammal manlig energi. Se för ett ögonblick på er själv, hur är det inom er? Får pojken verkligen visa sin styrka, sin äventyrlighet, sin vision för er?

Den ursprungliga manliga energin är något mycket kreativt, den kan skapa förändring, den vill skapa och bygga saker, den vill göra skillnad. Den manliga energin inom er är en energi, som gör att ni vågar sticka ut i en grupp eller vågar frigöra er från någon anslutning, när ni vågar säga, ”jag” och allt som ni kan göra genom att ansluta er till er själ, ert hjärta.

Detta är vad många av er behöver lära och uppleva igen: att ni kan vara stora och kraftfulla, men ändå vara anslutna till er själ. Be er manliga inre energi att återvända till er med hjälp av totemdjuret, som ni såg tidigare eller genom den inre pojken, pojken som lever med er. Be mycket klart och tydligt att få tillbaka denna energi i er själv. Denna balanserade och rena manliga energi, som är en del av ert väsen; ger er möjlighet att verkligen slå rot i den unika person som är.

Ingen annan är som ni. Gör skillnad! Det är därför ni kom hit till jorden. Känn er manliga kraft inifrån och känn hur vänlig er manliga kraft är mot er kvinnliga styrka. Er manliga kraft respekterar honan. Den vill vara med den, tjäna den, samarbeta med den. Äg er manliga styrka! Känn den flöda genom er ryggrad. Sträck på er ryggrad och känn hur den flödar från topp till botten. Känn den manliga energins kraft i armar och ben, händer och fötter. Känn också hur kraften ger utrymme genom att sätta gränser runt er känslighet.

En ny era börjar på jorden. Den har redan påbörjats och märks allt mer. Den nya tiden har behov av er, av människor med ett hjärta som slår, som är anslutna till En och därifrån kan använda både sina inre manliga och kvinnliga element: kraften av anslutning, förståelse, mildhet och också kraften att stå upp för sig själv, ta plats, urskilja, våga säga ”nej.” Vi är i desperat behov av den manliga kraften i samarbete med den kvinnliga energin.

Känn er fria! Låt ert ljus skina! Vilken är intentionen för ert liv. Låt livet vara en dans. Tillåt återigen dualitet att vara en källa av glädje, av nyfikenhet, av upptäckter och av äventyr. Ni kan åstadkomma detta i ert eget liv genom att känna den primära kraften i er själv.

Tack för er uppmärksamhet.

Mary

Översättning av Maria Baes och Frank Tehan © Pamela Kribbe

 

Översättning till svenska: Lars Bergenrup – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...