Sananda via John Smallman, 19 mars, 2017

Sananda

via John Smallman

19 mars, 2017

Var medvetna om att ni kommer att vakna upp till ofattbar glädje

Överallt runtom planeten sker healing enligt stora mått, medan mänskligheten engagerar sig i sin uppvaknandeprocess. Nyhetsmedia fokuserar på konflikter och politiska omvälvningar världen över, medan de försöker öka den känsla av rädsla som är endemisk överallt på planeten. Men vad de rapporterar visar i själva verket helt tydligt att stora förändringar överallt är på väg, samt att dessa förändringar i sanning visar på mänsklighetens pågående uppvaknandeprocess. Allting som inte befinner sig i linje med Kärlek kommer upp för att bli upptäckt, åtgärdat och frisläppt och det är vad som pågår. Så känn er upplyfta av nyheterna, inte nedstämda och oroliga, för det som sker leder mänskligheten framåt på sin kollektiva andliga väg, inte tillbaka till illusionens mörker.

Här i de andliga rikena övervakar vi er med kärlek och förundran när ni fortsätter upprätthålla och intensifiera er kollektiva avsikt att lämna mardrömmen och vakna till Verkligheten, ert eviga Hem. Ni har aldrig flyttat Hemifrån, men ni har befunnit er i sömn och ni har i eoner drömt vissa skrämmande drömmar; i eoner som också de är aspekter av illusionen. Det finns ingen tid, som den ni som människor upplever, det finns bara det eviga nuet i vilket hela skapelsen ständigt är närvarande i ett tillstånd av permanent lycka och det är till detta tillstånd som ni kommer att vakna upp.

Glädje är Guds Vilja för er och han skapade er i detta tillstånd, men ni valde att få uppleva ett annat tillstånd än det och så byggde ni upp er illusion. Ni har nu insett att den inte tjänar er, så ni har valt att vakna upp. Inom illusionen är tiden en större aspekt, så medan ni hålls inbäddade där så var ni tvungna att hantera den. Ni kan emellertid ändra på den – snabba på den, eller till och med stoppa den – och flera av er väljer att göra det. Men för att ni har många olika agendor inom illusionen, fastän ni alla har kommit överens om att vakna upp från den, så har ni också flera olika övertygelser gällande tiden, och för närvarande jobbar ni på att integrera dessa övertygelser, så att ni ska kunna harmonisera dem och sedan lösa upp den totala tiden – era myriader upplevelser av den – tillbaka till den intighet därifrån ni fantiserade fram den.

Den moderna fysiken har slutgiltigt bevisat för er att det inte förekommer någon sådan företeelse, ett sådant tillstånd eller en sådan funktion som tid, men det tar tid för att förstå vad detta innebär och att sedan bli uttryckt av mänskligheten i stort. Ni har fortfarande era jobb, arbetsveckor, semestrar, sjukledigheter, för ni tror att ni behöver tid föra att få saker och ting gjorda. I Verkligheten sker allting på ett ögonblick. Många börjar inse detta och som ett resultat får de mycket mer gjort på en given dag och man blir rätt överraskad av sin ”ökade produktivitet”, som behöver mindre snarare än större ansträngning eller energi. Det är en mycket befriande upplevelse och det hjälper en i hög grad att släppa taget om de stressfaktorer som ni som måste arbeta för ert uppehälle har vant er vid.

Tiden är overklig, illusorisk, men ni gjorde den till en huvudsaklig aspekt inom illusionen för att få ett linjärt flöde från början till slut, en känsla av ordning och riktning, som var oföränderlig, mycket begränsande och som ni konsekvent kunde lita på för att få en logisk förståelse av den overkliga värld som ni hade byggt upp, för att få uppleva separation och förlust. Och inom denna overkliga värld sker detta mycket effektivt. Allting förefaller vara fysiskt massivt, mätbart och med en livstid som kompletterar dess fysiska egenskap av täthet. Ju mer efemär en substans är, desto kortare är livslängden – dimma, vädret – och de mer massiva – stenar, metaller – har en längre livslängd. Men allting inom den overkliga värld som ni har byggt upp, kommer att med tiden brytas ner. På grund av detta uppenbara faktum är det mycket svårt för er att ha en förståelse gällande evigheten, av tidlöshet!

Evigheten, den tidlösa Verklighet i vilken Allt existerar, utan avbrott av något slag, är ert sanna Hem. Det är utan gränser av något slag och låter oändlig potential och kreativitet samverka och därför befinna sig ständigt pågående i perfekt harmonisk samverkan, med att producera gränslösa glädjeämnen och till nöje för alla som deltar.

Att vakna upp är ert oundvikliga och oföränderliga mål, för ni skapades att vara för evigt vakna, levande och glädjefyllda och följaktligen är det ytterst omöjligt för er att inte vakna upp och återgå till detta tillstånd. Ni har val gällande när ni vill göra det, men eftersom tiden är overklig – så har ni naturligtvis redan vaknat upp – ni väljer bara precis just nu (ytterligare linjär tid!) att förbli omedvetna om era oändliga valmöjligheter som gudomliga varelser och Guds älskade barn.

Här i de andliga rikena observerar vi er, medan ni ständigt och alltmer intensivt rör er mot vakenhet. Vi är lite som föräldrar på Juldagen (eller vilken större fest ni firar) som väntar på att våra barn ska vakna och med glädje och förväntan upptäcka de gåvor som vi har förberett för dem. Och vår förväntan och entusiasm fortsätter att öka när vi observerar era framsteg längs er väg mot uppvaknandet.

Var medvetna om att ni kommer att vakna upp till ofattbar glädje och fortsätt regelbundet med att besöka era inre helgedomar, där beviset på Guds Kärlek för er ständigt omfamnar er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, March 19th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...