Saul via John Smallman, 18 mars 2017

Saul via John Smallman

18 mars 2017

När ni öppnar er själva i Kärlek har ni inget att dölja.

Mänskligheten ÄR uppvaknande! Det finns mängder av tecken på detta över hela planeten, tecken som är tydligt synliga för alla utom de som väljer att förbli omedvetna eller i förnekelse om mänsklighetens sanna natur – att människor är odödliga andliga varelser som har en tillfällig och begränsad upplevelse förkroppsligade som människor. Det finns verkligen många som, omedvetna om sin andliga essens, bara ser den fysiska världen och vill förbli hårt dömande mot de med andra åsikter på grund av sin egen intensiva känsla av ovärdighet, från vilken de bara kan gömma sig eller fly undan genom att projicera denna ovärdighet på andra. Men, då medkänsla för andra blir mer och mer utbredd, kommer de mot vilka deras rädslor ilsket projiceras att i ökande omfattning vägra slå tillbaka eller försvara sig. Detta är en enorm attitydförändring.

Kärlek omsluter er alla i varje ögonblick. Det är den livskraft som flödar genom era kroppar och bemyndigar er, och även om ni förnekar den eller vägrar erkänna den, finns den alltid med er för den är vad ni är och ni kan aldrig separeras från den. Denna enorma förändring i attityd är en direkt konsekvens av att så många av er erkänner er sanna natur och omfamnar den. Ja, världen ni fungerar i, som människor, erbjuder många distraktioner från denna sanning, men i stilla stunder, när ni erkänner den, intensifieras er medvetenhet om den, och det ger er styrkan och uthålligheten att kompetent och tillfredsställande hantera de mänskliga frågor ni alla måste hantera.

Många av er känner er nu uttömda för, då era kärnfrågor stiger upp för att bli erkända och släppta, ni är ganska chockade av de kärlekslösa, till och med våldsamma, tankar som stiger upp i ert medvetande. Ni kanske undrar var de kommer ifrån, då er avsikt är att bara vara kärleksfulla, ärande, respektfulla och medkännande gentemot andra, ändå finns dessa tankar närvarande och uppmuntrar er till att döma dem ni ser lida och i smärta, och som ni känner er vägledda att hjälpa. Det verkar vansinnigt, mycket förvirrande, till och med intensivt störande. Och det är det, men separationens spel som pågått i eoner har varit mycket våldsamt och grymt. Inom det kollektiva kvarstår dessa tankar på hämnd, förbittring, bitterhet och en lust till dömande, fördömande och bestraffning av de som använt våld och är ansvariga för allvarligt lidande och smärta hos andra, och behöver släppas om healing av det kollektiva ska kunna ske.

Det är vad som händer just nu. Över hela världen finns det platser där konflikt, allvarlig smärta och lidande uppträder som resultat av mänsklighetens gamla tro på att ” vi har rätt och dom har fel” och sedan orsaka lidande på dem som har ”fel” för att ”lära dem en läxa”. Då ni vaknar upp börjar ni förstå att den sortens godtyckligt beteende bara åstadkommer ändlösa och återkommande cykler av bitterhet och förbittring som ger mer av samma sak, en sak som er historia tydligt visar.

Ni är Kärlek, och bara Kärlek. De i de andliga sfärerna påminner er hela tiden om detta, och ni fortsätter att glömma det, så vi påminner er igen. Små barn lär sig genom upprepning, och i andliga termer är ni små barn så ni måste ständigt påminnas om att ni alla, utan undantag, är Guds älskade barn, tills ni väljer att acceptera denna gudomliga sanning och arbeta från det istället för från er overkliga personlighet som ni byggt för att presentera för andra under upplevelsen i illusionen. Den personligheten, bakom vilken så många gömmer sig för de är rädda för den synbara svaghet som en mjuk, kärleksfull personlighet visar upp, måste förkastas för det är en försvarsmekanism som tror på det overkliga – separation.

Så länge som ni håller fast vid overkliga personligheter, eller masker, kommer ni att stänga ute den Kärlek som är er rätta natur och leva i rädsla. Ni är ofta medvetna om de falska personligheter som andra presenterar för världen men kvarstår omedvetna eller i förnekelse av era egna. Eller så tror ni att ni är denna personlighet, som många gör, och använder den för att framstå som en stark och kompetent vuxen. Å andra sidan har de flesta av er någon gång i era liv träffat och blivit påverkad, även om det bara är kort, av någon som bara fungerar utifrån sitt tillstånd av Kärlek. Det mötet har satt sina spår hos er, ni kommer aldrig att glömma det för den personen föreföll så kraftfull och tillfreds med sig själv, och ni vill alla äga denna kraftfulla känsla av själv.

Det tillståndet är tillgängligt för er om ni överlämnar era falska personligheter, era overkliga masker, och låter den Kärlek ni är flöda fritt genom er. Då ni gör det finner ni frid och belåtenhet, och det är bara genom att göra detta som ni kommer att finna frid och belåtenhet. Men ni är rädda för att göra så för ni antar att ni blir utnyttjade, bedragna, attackerade eller på annat sätt skadade om ni öppnar upp er själva i sådan synbar sårbarhet. Saken är den att när ni väl finner modet att prova på det kommer ni att se att genom att tillåta er själva sådan uppenbar sårbarhet så blir ni faktiskt osårbara. Kärlek kan inte skadas!

När ni öppnar er själva i Kärlek har ni inget att dölja, ni är bara – öppna, ärliga, pålitliga – och alla känner sig trygga och hedrade i ert sällskap, för ert energifält är kärleksfullt istället för dömande och hotfullt. Uppvaknandeprocessen är beslutet och valet att avbörda er själva genom att släppa de falska eller förvrängda masker eller personligheter bakom vilka ni i eoner kollektivt har gömt er i rädsla, och sedan bara vara er själva. Det är ett extremt frigörande val att göra för, när det väl gjorts, kommer ni att känna er friare än någonsin tidigare, även om inget i er omgivning verkar ha förändrats.

Då ni dagligen går inom till er heliga inre helgedom för att meditera, be eller bara för en stunds stillhet, öppna era hjärtan för den Kärlek som alltid är närvarande där och be om stöd så ni kan finna modet att vara öppna och kärleksfulla i varje ögonblick under dagen. Ni kommer omedelbart att känna stödet som erbjuds er dygnet runt, sju dagar i veckan. Släpp sedan taget, släpp greppet om er falska personlighet eller mask och den rädsla som där döljs, och hälsa världen utanför med ett leende och njut av gensvaret som resulterar. Alla vill bara bli accepterade och älskade, om ni går kärleksfullt ut i världen kommer det ni erbjuder att komma tillbaka till er hundrafalt.

Med så mycket Kärlek, Saul

 

Du gillar kanske också...