Moder Sekhmet via Elaine DeGiorgio, 19:e november 2017

Moder Sekhmet via Elaine DeGiorgio,

19:e november 2017

 

 

Moder Sekhmet: Arbeta Med Era Chakran

När jag ansluter med mitt Högre Själv i den Heliga JAG ÄR-Närvaron, min Huvudguide Heru och mitt Andliga Team av Guider, vill jag ge följande budskap till er …

Jag Moder Sekhmet, kommer för att förankra det Gudomliga Ljuset från Guds Stjärna Sirius och den Gudomliga Energin från Orion, som återigen kommer fram och anpassar den Gudomliga Energin från Pyramiderna på er Jord.

Jag kommer för att tala om den Gyllene Tiden av Ljus, för vi går framåt och förbereder de Kosmiska Krafterna av Ljus, åter igen.

Eoner och åter Eoner har passerat och vi har befunnit oss vid denna punkt tidigare, reflekterande över Tiderna som gått, och nu har vi alla har kommit hit igen, för att förena och återförena oss som en.

Tidslinjeskiftet kommer till er alla nu, och anknyter och återanknyter er ännu en gång till de Forna Tiderna, och frigör den energi som inte längre tjänar er. När ni anknyter till era tidigare liv, kommer era Nedärvda Anor och ert Cellulära Minne att anknyta till de ni är, och det ni är här för att utföra för er Moder Jord, och de 144.000 från Elohim, Änglavarelser, Ljusarbetare, Stjärnfön och Vägvisare har kommit för att frambringa ljuset, kärleken och healingen, och föra er Jord till den Nya Gyllene Tiden av Ljus.

Kära Bröder och Systrar av Ljuset … Det händer verkligen mycket nu. Nu är det dags för vårt Brödraskap att vakna och börja arbeta i den energi de kallats till.

Systerskapet har utfört ett stort arbete under detta års cykel på Jorden, med att förankra den Gudomliga Feminina Energin, och är nu uppväckta för att arbeta med den Heliga Diamantljusenergin och med de Kosmiska Koderna, som har överlämnats till dem.

Jag, Moder Sekhmet, har i många av mina Gudinneaspekter kommit för att aktivera Systerskapet åter igen, eftersom vi har kommit för att slutföra arbetet av Melkisedeks Beställning, och för att underlätta för den Forntida Sekhmetiska Energin och Diamantljuset på Jorden.

Jag anknyter nu med de Heliga Chakrana, Portarna och Portalerna på Jorden. Jag ger er följande uppdateringar från den Galaktiska Federation av Ljus, och det Eteriska Rådet (Rådet av Fyra och Tjugo Äldste)

Första kontakten är på väg och har varit det sedan det Kosmiska Skiftet på er Jord 2012. Stora framsteg har uppnåtts genom Ljusarbetarnas uppvaknande, vilket var avsikten.

Stort arbete har nu genomförts i vattenvägarna på er Jord. Våra älskade Valar från Sirius B, har arbetat gudomligt för att aktivera rutnätslinjerna som finns under oceanerna. De Gyllene Högre Aspekterna från Sirius B, har fullt ut anpassat sig för framkalla kärlek och healande energi, och många av dem hjälper nu många Ljusarbetare med Överföringar. De arbetar med Stjärnportar och Portaler som är anknutna till vattenvägarna. De Ljusarbetare som har tilldelats detta arbetsområde, kommer att ha anslutit sig till sina energier.

Kära Ni, nu är det dags! Jag talar nu om er Jords Chakran, och då jag ansluter med dem, ansluter jag också med Mount Shasta och med Amerikas Förenta Stater. Stora skiften har ägt rum i detta vackra land, och mycket mer håller på att utvecklas. Mycket arbete har utförts för att balansera energin hos den Inre Jorden och Agarta. Det ska lägga grunden till förberedelserna hos Moder Jord Gaias Skifte, till den Nya Gyllene Tiden av Ljus.

Detta gör att många kontakter kommer att upprättas, och många har redan gjorts sedan Första Kontakten, och då menar jag att många av våra Ljusskepp och Ljusportaler verkligen har landat, och blivit aktiverade.

Portar för Teleportation har verkligen aktiverats och vaktas nu, men detta är för att skapa en starkare länk mellan Dimensionerna av Ljus, och de andra Planeterna och Stjärnsystemen. Detta har gjorts för att skapa en bättre sfär av Kosmisk Energi som kommer till Jorden.

Jag ansluter nu till Peru på er Jord, eftersom så mycket arbete utförs där, och vi arbetar med Kundalinin som som återigen stiger från Eldormen, och för fram balans och harmoni, för här finns det Sakrala Chakrat för Jorden i en Stor Sjö. Det jobbas mycket med balans på Jorden nu.

Jag ansluter nu till er Jords Solar Plexus, och då jag gör det så förbinder jag mig med energin av Stammen, för Stammen som fanns på er Jord förband Faderns Himmel med Moderns Jord, och det var väldigt betydelsefullt, eftersom det är genom det vi frambringar den Kosmiska Forntida Energin … från de tidigare Rotraserna … och Förfäderna …. Det gamla Lemurien frambringar det Nya Lemurien …. Jag ansluter nu med Australien, för att hon vaknar åter igen och frambringar kärleken och den healing som behövs av de tidigare Rotraserna. Vi tar fram den genom de Forntida Stammarna, som kom till Jorden från våra Stjärnnationer, och bringade mycket ljus till Jorden … och genom denna Energi av Ljus föddes den mänskliga fysiska rasen av Lemurias Rotras, och genom det uppstod navelsträngen …. Australien jobbar frenetiskt i detta nu, och många Valar arbetar i detta område av er Jord, med de Gudomliga Diamantljuskoderna som nu hjälper Gaias Jord att frigöra den gamla Energin, och föra henne in i den Nya … Hjälper till att ta fram det Nya Lemurien.

Jag tar er nu till Jordens Hjärtchakra, och det finns i hjärtat av Avalons Energi. Den har återigen aktiverats. I Hjärtat av Glastonbury, och i det omgivande området i Storbritannien. Storbritannien kämpar mycket med densiteten nu, och det beror på att det bär belastningen och smärtorna i hjärtat av mycket från er Jord nu, för många Själar lider, många Själar behöver healing. Och det är i Hjärtat som Jorden kommer att känna mycket smärta. Avalons Energi har åter igen aktiverats, och vi förbinder er nu med Rosen och Graalen, Det Maskulina och Det Feminina, för de stiger verkligen upp igen, och för fram Kärlekens Healing och Balans. Men i detta anknyts ni också kära barn, med den Kungliga Blodlinjen, Blodet som utgjutits under offer i Eoner … en symbol för Gudomligt Tjänande … och detta offer … visar exakt det ni också har gjort, kära ni, eftersom ni alla har kommit till Jorden återigen för att ge Service, för att Tjäna.

Jag ansluter nu med Pyramiderna i Giza, för där finns Jordens Halschakra, och i och med det så förbinder jag mig nu med Merkurius Energi, för att denna Planet arbetar med underverk som förmedlar energin av kommunikation på Jorden. Genom den kom vi fram på Atlantis, och fick fram Rotrasen i Egypten, och från detta kom den Gudomliga Kosmiska Kunskapen och detta, kära barn, aktiveras nu inom era hjärtan. Den Stora Porten härifrån till Kosmos och Guds Stjärna Sirius, har nu aktiverats för att säkerställa att den Kosmiska Kunskapen och Sanningarna utvecklas.

Den Stora Evigheten kommer när vi nu ansluter till den Stora Tiden i Vattumannen, och energin som kommer till Jorden för det Tredje Ögats Chakra, stannar inte på ett ställe utan flyttar dit vi vill att den ska befinna sig, och nu har vi placerat den i Stonehenge för att hjälpa till med förankringen av Avalons Energi, eftersom det kommer att bli många skiften. Med detta ansluter vi oss till de Forna Traditionerna med Vattnets krusningar som kommer för att rensa, vinden som sveper fram, elden som brinner och Jorden blir välsignad ännu en gång, för i det här har den Stora Evigheten förflyttat Chakrat av det Tredje Ögat för att anpassa sig till Hjärtat … och det är från Hjärtat vi ber er arbeta tillsammans med det Tredje Ögat, för då får ni en fantastisk vision.

Och nu slutligen Tibet, älskade Tibet … härifrån förankrar vi kärleken och den Kosmiska Energin in i Jorden. Detta är Kronan från vilken vi ansluter till er alla, men vi har också kopplat detta till Peru de senaste månaderna, för strömmen av energin på Jorden har förnyats. Vi arbetar med vår energi genom att ansluta Diamantfrekvensen från Lord Melkisedek, och alla harmonier av Skapelsen som kommer med Gudomlig Samstämmighet. Från Mount Kailas på Jorden, balanserar vi de Omniversella Energierna som kommer.

Med de stora förändringarna som sker på Jorden – har det uppstått en våg av naturkatastrofer. Vi har arbetat med Jordens Chakran för att åstadkomma en känsla av lugn och frid. Det kommer fram mycket mer av energin på Jorden, när ni tar till er det nya.

Vi är förtjusta över de framsteg ni gör i era uppstigningar. Många Planetariska Anpassningar har uppstått, som tar er till ett nytt paradigm av medvetenhet.

Fokuset kära ni, ligger på den Universella Energin, eftersom den Kosmiska Medvetenheten för fram vågor av överflöd och välstånd.

Gudomlig Kärlek är nyckeln för anslutningen till kosmos högre intelligens. När det gäller Tjänster från Hjärtat, så har ni valt att utföra arbeten med att heala, omvandla, utveckla och stiga upp, för att kunna förstå er högre sanna medvetenhet inom er inkarnerade varelse. Vi ber er att fortsätta att ta till er de kosmiska healande energierna, och använda er medvetenhet för att komma i resonans med er sanna varelse, och förena er med Källan för att kunna flyta med evolutionen, för en ny Gudomlig mänsklighet på Jorden.

JAG ÄR Moder Sekhmet, och jag talar idag genom Elaine

 

www.EraofLight.com – Kanal: Elaine DeGiorgio

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...