Moder Sekhmet via Elaine DeGiorgio, 1:e juli 2017

 

 

Länk till: Mother Sekhmet: 144 000 Awakening

Moder Sekhmet: 144 000 Vaknande

Jag sitter i den Heliga Jag ÄR-närvaron och ansluter med mitt Högre Själv, Tillsammans med min älskade Guide Heru och mitt Andliga Guideteam, och jag har följande meddelande till er alla denna dag:.

Välsignelser till er alla älskade Barn av Ra! Nama sika; venia benya JAG ÄR den enda, JAG ÄR allt.

Jag hälsar er älskade familj. Jag når ut till er från mitt hjärta till ert. Jag når ut till er och omfamnar er i energin eller i området, var ni än befinner er i ert liv på jorden.

Ni lever som människor för detta livs erfarenhet. Ni känner i ert innersta hur det är att att leva på denna planet, med dess gravitation i en fysisk verklighet; att leva i ett utrymme och veta vilka ni är, inte bara som människor utan som gudomliga varelser, och i det expanderade medvetandet inkarnerade ni som människor.

Jag älskar alltid när vi kommer samman, eftersom det är min möjlighet att komma närmare er alla på jorden, och dela dessa upplevelser med er som ni skapar och samskapar, för er själva och för mänskligheten. Allt som sker i dessa kanaler, skapar ett utrymme eller en energi inom jordens kollektiva medvetenhet, inom jordens dimensioner, så att andra ska kunna komma dit eller att ni själva ska kunna gå tillbaka och gå in i den energin, om ni skulle vilja det.

Det är därför vi gör det vi gör; att ge er den platsen att gå till, som kan hjälpa er att bli allt ni kan bli, under denna livstid.

Jag ler åt de många olika benämningar som jordens nivå ger till de saker som händer på jorden. Vi välkomnar nu en uppfriskande våg av överflöd, och lycka i era hjärtan.

Vi välkomnar och omfamnar ett Galaktiskt Nyår när vi kommer till Solståndet igen. Den Karmiska Styrelsens Lords och Ladies, fortsätter nu för att utveckla energin på en universell nivå, och framstegen hittills med uppväckandet av de 144 plus 144 000 Varelserna av Ljus, som har gått med på att komma till Jorden för att övervaka Gaias skifte, till den Nya Gyllene Tiden.

Det arbete ni tagit er an är stort, och många av er står inför stora utmaningar. Men det här är inget nytt för er. Vi har under de senaste veckorna förberett, hjälpt och aktiverat många av er. Många av er kanske har känt förändringarna inom era energifält. Många har blivit aktiverade för Kristallina Kroppar av Ljus och Många som arbetar med Diamantkoderna har aktiverats till Diamantljuskroppar.

Många har fått Själsminnen, eftersom era Tidigare Liv, Ärvda Släktband och Cellminnen kommer fram i ert medvetande. Många upplever att ett flertal skiften, healingar och frigöranden kommer.

Er jordiska verklighets molekylära struktur, er planet och alla levande varelser som för närvarande lever på er planet, genomgår en fullständig omstrukturering på en molekylär nivå, för att förankras i nya energier som kommer från de välvilliga stjärnallianserna, vilka predisponerades och förutbestämdes för eoner sedan.

Stjärnorna från förra året går in i en position, för att kunna återställa er planet med eteriska energier, ännu en gång. De gamla energierna lyfts nu från Gaia och transporteras till etern, för healing och transmutation. Sammanslagningen av energierna producerar en tidseffekt som sänder vågor av varierande grad, vilka påverkar alla som befinner sig i tidslinjerna av er skapelse.

Därför håller stabiliseringen av energierna på, via de eteriska teknikerna för rensning som introducerades i er eters förflutna eoner.

Mänskligheten går nu in i en ny fas, för att slutligen skifta Gaia till en ny högre medvetenhet. Stora händelser kommer, som vi inte har sett sedan de stora dagarna av Atlantis Ursprungliga Ras.

Många planetära anpassningar kommer och min Essens förankras nu fast på Moder Jord, för att hjälpa till med de många energiförändringar och händelser, som kommer fram av de Högre Dimensionerna av Ljus.

Sirius och Orion kommer i linje med Pyramiderna i Giza ännu en gång, och kommer in i de Nya Vibrationerna av Kärlek från Guds Stjärna Sirius, som hjälper till med nedladdning av Frekvenser med Hög Resonans för att aktivera er DNA-Kopia och Ljuskropp, med de frekvenser som kommer från 7777 Blue Lodge och White Lodge Sirius A. 8888 Lejonets Portöppning, öppnas ännu en gång för att hjälpa till med manifestationen av den Heliga Energin 0000, Nollpunktens Resonans från Källan, för att hjälpa många fler med Diamantljuskodernas fulla förankring.

Den 20:e september 2017, precis vid den Stora Pyramiden, klockan 05:42:24.333, kommer det att bli en stor allians som vi inte sett på eoner, och den har vi länge väntat på. Venus kommer att vara nära Regulus då. Så i detta ögonblick kommer Venus, ”Morgonstjärnan” att vara i linje med ”Konungens Stjärna”, precis vid Kristus vinkel. Denna cykel kommer att innebära många planetariska och astrologiska händelser, inklusive alliansen av Regulus och Venus i Lejonet, och Jupiter i Jungfrun.

Det är också planerat att Nibiru, som just nu är i linje med Solen, kommer att gå in i anpassning med Jorden igen, runt den 24:e oktober 2017, och frambringa en ny våg av upplysning. Många kommer att se detta som slutet av tiderna … eftersom detta kommer att vara slutet på den gamla paradigmen, som tar in Jorden i en Ny Fas. En förstörelse av allt som har passerat under Eoner, och en stort Skifte i Medvetenheten uppstår.

Denna stora medvetenhet kommer äntligen att skifta Gaia från fasthållningen i den Falska Matrisen, som hållit henne i fångenskap under Eoner.

Vi skiftar nu eftersom många Masker faller av, då många vaknar upp från sin sömn. Anslutningen genom hela Dimensionen blir som den var menad.

Många fler avslöjanden kommer, när er Jord flyttar in i de sista stegen av en fullt uppväckt medvetenhet.

De härliga dagarna kommer åter igen, när vi går in i de strålande dagarna av Gaias Gyllene Tid.

Jag sänder er alla Kärlek, Fred och Gudomliga Välsignelser.

Jag är Moder Sekhmet och jag talar genom Elaine idag.

 

Kanal: Elaine DeGiorgio

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...