Moder Sekhmet via Elaine DeGiorgio, 10 januari 2018

Moder Sekhmet via Elaine DeGiorgio, 10 januari 2018

 

Kära barn av Ra,

Jag Moder Sekhmet-Durga kommer fram vid denna tid för att framföra stora nyheter, att stora framsteg görs vid denna tidpunkt med många Själars Uppstigning, kokongerna bryts upp och många fjärilar flyger ut – överskridande är nyckeln nu i er Uppstigning.

Var välsignade, för skiften på er Jord rullas ut. Ljusbärarna har nu förankrats fullständigt på er jord och frambringar helande, kärlek, ljus och fred.

Förmedlare av den Gudomliga Energin framträder vid denna tidpunkt och ger budskap om kärlek och helande från den Stora Centrala Solen.

Er Uppstigning går som planerat. Det är den Heliga Viljan som frambringar många stora skiften som utvecklar sig.

Solenergierna i det här Världssystemets Centrala Solar utgjuter den Gyllene Ljusstrålen över er alla i denna timma.

Koderna i 11.1.11 frambringar en Ny Gryning av Harmonisering som förankrar ljusets Magentastrålar som kommer att förbinda er alla med en Högre Dimension av Ljus.

Expansionen av Gudsmedvetandet utvecklar sig för att koppla samman allt till nollpunkten, vilket för er genom era tidslinjer tillbaka till början när tiden började…

Tid och Tid som förbinder sig med tid … Minnen av glädje, minnen av fred, minnen av stora utmaningar, allt utspelar sig när ni ansluter till Smaragdportarna av Tid och Healing …

Anslutning med nivåer och skikt på skikt av medvetande, strömmar av gudomligt ljus som utvecklas … tar er tillbaka genom era Stjärnportar och förbinder er med er Stjärnnation, för det är när ni ansluter till det ni kallar Hem och frambringar den Kärleken på er Jord – så kommer Er Jord och Er Verklighet att skifta.

Det är tänkt att detta år 2018/11 på er Jord kommer Melkisedeks heliga ordning att utspelas en gång till … Det är den De Allra Högstas Vilja att de Själar som Tjänar den Heliga Ordningen i Lord Melkisedeks tjänst, blir Kristusbärare till världar.

Det är nu dags, kära ni, för återställande …. Tikkun ha-Olam återställande av världar, för det som var trasigt, skall lagas igen, det är dags för mänsklighetens helande och restaurering.

Nu är det dags att gå in i ert ljus.

Kära barn, vi hör era rop under stora utmaningar och känner att Själarnas behov på Gaia vid denna tidpunkt för healing av mänskligheten är stort, vi har höjt Gaias dimensionella tröskel och där arbetar vi med ljusets Gudomliga strålar som väller fram och i denna höjning av den dimensionella tröskeln på er jord skall mänskligheten uppstå en gång till, precis som i Lemuriens dagar.

Därför, kära barn jag ber er i denna timme att sitta i stillhet och ansluta er till den energi som har kommit ut från den Stora Centrala Solen, för många Stjärnportar inom Världarnas System kommer att öppnas och anslutas till er jord 11/1/11 Anslut till denna kraftfulla energi som har kommit fram, låt den fylla ert kroppsinne och öka ert medvetande för att få er till en ny och högre vibration.

Detta kommer att göra det möjligt för er att delta i skiftesenergierna på er planet, eftersom mänsklighetens medvetande skiftar och initierar den nödvändiga drivkraften.

Vet, mina kära barn, att var och en av er är frambringare av det Gudomliga Skiftet.

När ni ansluter till Fältet för Enhetsmedvetande förbinder ni er med en Ny Värld som skapar en Universell Omvandling … för nu i detta nya paradigm av Ljus och Kärlek är ni alla Fjärilar som gudomligt väckts ur Kokongen och som övergår till en Högre Dimension av ljus.

För ni, kära Själar, har nu kommit fram till en ny gryning när ni ansluter till er Gudomlighet, med er helighet kommer nu de Heliga Koderna att aktiveras i den här timmen.

Den stora stunden i den Universella Heliga Föreningen kommer detta år 11/1/11 av Stor Kosmisk Medvetenhet, när Källan och Skapelsen snäpper ihop på ett ögonblick för att verkligen bli Ett – Er värld kommer att vändas om, ändras för alltid, när den Stora Flyttkarlen återupptar sin styrande Kraft i hela skapelsen och i mänsklighetens medvetande.

Var välsignade kära barn och var de vackra fjärilarna som svävar över ängarna och som flyger fria, överglänsande vackert.

Sa Sekhem Sahu!

 

Jag är Moder Sekhmet-Durga och jag talar genom Elaine idag.

 

www.EraofLight.com – Kanal: Elaine DeGiorgio,

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...