Moder Sekhmet och Niburu Rådet via Elizabeth Trutwin, September 7, 2016

 

 

i284289739459732718-1-_szw1280h1280_-1

Moder Sekhmet och Niburu Rådet ett meddelande till Elizabeth Trutwin

Publicerat September 7, 2016

 

Hälsningar Barn av Ra. Välkommen till Niburu. Detta är Moder Sekhmet genom Elizabeth Trutwin den 7 september, 2016.

Vi har några vänner här hos oss på Niburu Rådet. Med mig är Alcyone, St Germain, Lady Master Nada och KOS, kapten Ashtar och amiral Sananda, Rama, Tom Ringtail Katt och några av våra andra Paschat Friends. Det är de som ni har träffat tidigare och de andra medlemmarna i vårt råd kommer ni att bli mer bekant med.

Vi välkomnar er alla. Tack för att ni är med oss här på Nibiru. Vi kommer till er i kväll att föra framföra ett meddelande om släktträffar. Många av er har varit på Niburu eller härstammar från Niburu. Det handlar mycket om er egen antika historia, som ni ännu inte kommer ihåg.

NASA har presenterat en lång avhandling för att förneka existensen av Niburu. Jag försäkra er, Niburu existerar och den är mycket verklig.

Vi är här för Jordens uppstigning. Vi är här för att hjälpa alla invånare på Jorden i sin uppstigning.

 

Det finns miljontals Galaktiker, som nu lever på Nibiru. Vårt ModerSkepp finns i jordens omloppsbana. Vi har alla ett jobb att utföra, som hjälper till att föra Jorden till denna punkt av förändring. Vi arbetar med Sirius Commander, USA: s president Barack Obama. Han har förberetts under många liv för den roll han nu spelar.

Han har speciella förmågor och kommer att föra in Jorden i en ny era av En Ras. Vi hjälper till att samordna GeneralPlanen för Världs omspännade Fred.

Jag har tidigare levt på jorden, i tusentals år, under guldåldern i Egypten. Jag är känd som Moder Sekhmet, Lejon Gudinnan.

Jag är här tillsammans med Galaktikerna, er familj. Vi är lejon människor, fågel människor och reptil människor. Vi är alla humanoider, vi är hybrider.

Vi förenas av Kumaras från Shamballa, folk från Inre Jorden, i Argatha Network och Rådet av 4 och 20. Vi är också förenade med Råd från planeter i solsystemet och utanför ert solsystem.

Vi möts alla tillsammans och kommer att träffa er på Jorden. Vi har arbetat med människornas uppstigning på Jorden.

Efterhand som Jordens vibrationer lyfts upp till de Högre Dimensionerna, finns det några, som har valt att lämna planeten, snarare än att göra de förändringar som krävs för att stiga med alla andra. Dessa har frivilligt tagit på sig att bära Mörka Hattar och undervisa om dualitet. De engagerade sig så i sitt rollspel, att de inte kunde omvända Mörka Hattar till Vita Hattar.

Deras tid är ute. Vi älskar dem, eftersom de kärleksfullt spelade dessa roller, så att var och en av oss kan uppleva livets lärdomar.

De, som nu lämnar, har erbjudit sig att återföras till Källan. Det är min roll, att hjälpa dem att lämna. Alltför länge har de Mörka Hattarna kontrollerat, ljugit och manipulerat sina kolleger, mänskligheten, på jorden. De har hållit ert sanna ursprung hemligt för er. De har manipulerat er till tvångs slaveri för egen vinning. De har låst in er på ett ställe, där ni inte kan se att ni alla är Skapar Gudar.

Det enda sättet att skapa Världs Fred på Jorden är att få alla Råd att samarbeta för att få det att hända. Många av er, här och nu, är ljusarbetare och stjärnfrö, som inkarnerade vid denna tid i det enda syftet att få Jorden att vända tillbaka till en planet av kärlek, där alla raser kan leva tillsammans i harmoni.

Moder Jord [Gaia], med sin Tvilling Flamma, Vywamus har begärt ett slut på hennes förstörelse och ingenting kan stoppa dessa förändringar från att genomföras.

Vi Galaktisk Teknologi på våra Rymdskepp, som tillsammans stöder detta arbete med miljontals Galaktiker, som är här för att vara aktiva i rollen att få till stånd Jordens Uppstigning. Vi har transporter, kommunikationer, underrättelse system, datorsystem, föreställnings förmågor och helande kapacitet, som vida överträffar allt ni någonsin har varit medvetna om i ert nuvarande minne.

Vi har använt alla dessa tekniker för att bidra till de nödvändiga förändringarna. Våra Galaktiska medlemmar har sina egna Säkerhets Styrkor, som har medlemmar placerade på alla nivåer av brottsbekämpande. Vi har Galaktiska medlemmar med speciella förmågor, såsom ”shape shifting” och telepatisk kommunikation, som arbetar i Secret Service med Bevakning av USA:s president, så han kan utföra sitt Uppdrag.

Denna President ansvarar för att i varje land kommunicera med Alla Världens Ledare, för att låta dem förstå att de måste samarbeta med Generalplanen eller så kommer de att lämna planeten. Gaia / Vywamus kan inte längre tolerera föroreningar, krig, dagbrottsgruvor, missbruk av vatten, slaveri, våld och att laglöshet är normen.

Generalplanen innehåller bland annat ett slut på alla krig överallt på planeten. Det kommer att krävas av Grannländerna att de lever tillsammans i harmoni. Först då kan Moder Jord vara säker från förstörelse genom kärnvapenkrig. Generalplanen innehåller förbudsbestämmelser för kärnvapen. Slutet på spridning av kärnvapen är till hands, det kommer inte längre att tolereras.

Alla länder måste arbeta tillsammans för att uppnå detta. Varje land med ledare som vidmakthåller idén om att bygga och lagra kärnvapen, kommer att gripas och föras bort. Vi vill vara säkra på att de nya ledarna som tillsätts, samarbetar med alla länder för att avskaffa kärnvapen. Faktum är att inget vapen som används med avsikt att skada andra kommer att fungera.

Det har förekommit rykten om att president Obama kommer att ta bort Amerikansk rätt att ”bära vapen”. Det är ett missförstånd. Jägare över hela USA har hamstrat vapen och ammunition, sedan president Obama valdes.

När tiden är rätt, kommer dessa vapen inte längre att fungera. De kommer att samlas på en skräphög, som det inte längre finns användning för. Det kommer att bli Fred. Djurriket kommer att hedras av alla jordens medborgare och det kommer att bli slut på all jakt.

Det är inte president Obama, som kommer att ta bort rätten att bära vapen. Det är Galaktikerna, som kommer att insistera på världsfred på begäran av Gaia, som kommer att göra vapnen obrukbara. President Obama, tillsammans med mig och er och alla av oss är också Galaktiker.

Det är genom samordnade insatser av den Galaktiska Federationen, de i himlen över jorden, och ni, markpersonalen, som arbetar i era roller, som skapar fred på jorden. Vi har också Galaktiska medarbetare som arbetar i domstolarna. Vi har den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Vi har Universell Jurisdiktion.

Vi har 16 miljoner män, som arbetar med Kungen av Svärd (KOS). Alla de Mörka Hattarna, som samarbetar med Illuminatis 13 familjer, ska omringas, arresteras och åtalas för krigsförbrytelser, bland annat folkmord. Dessa illdåd kommer inte längre att tillåtas på Jorden.

Generalplanen omfattar upplösning av Federal Reserve Bank (FED) och Internal Revenue Service (IRS) (amerikanska skatteverket övers. anm.). Pengar som tagits från varje man, kvinna och barn illegalt (läs inkomstskatt övers. anm.) kommer att återbetalas. Detta kommer att ske för varje nu levande person på jorden.

Uppdelningen mellan de som har och de som inte har kommer att permanent elimineras. Alla kommer att ha allt de behöver, när de mottar utbetalningarna. Det kommer att finnas nya valutor och nya partnerskap i länder runt om i världen.

För att Generalplanen till fullo ska kunna genomföras, måste vi avslöja den Galaktiska närvaron på Jorden. Detta betyder att alla får lära sig om de miljontals Galaktiska Varelser, här och nu, som arbetar via myndigheten i Kristus, för att skapa harmoni på Jorden. Vi arbetar i samförstånd med er för att lösa världens problem. President Obama har kritiserats för att ta itu med alltför många frågor på en gång. Vad som kan inte kan ses är att han har miljontals Galaktiska hjälpare, som arbetar med dessa frågor med honom. Det kommer att åstadkommas. Det händer nu.

När alla är medvetna om att bortförandet har ägt rum, kommer det inte finnas någon anledning att dröja längre med avslöjandet. Det kommer inte längre att finnas någon anledning att fördröja de betalningar som gjorts tillgängliga genom Reformation Act, NESARA lag.

När detta händer kommer RymdSkepp av alla storlekar och alla typer ses flyga i luften över hela jorden. Detta kallas mass avslöjande. Alla vet att vi är här.

Det kommer att bli en stor återförening med er alla, en del av våra större familj av stjärnnationer. Inom några dagar kommer vi att landa på Jorden och interagera med er. Ni kommer att få mentorer, som hjälper er att arbeta i era nya liv. Nära och kära kommer tillbaka för att leva med er. Ni kommer att ha teknik som kommer att göra livet lättare. Ni kommer att ha all nödvändig överflöd.

Fri energi och nya byggmetoder kommer att avsluta miljöförstöringen på planeten.

Alla dessa saker, som vi har talat om i många, många år. Här finns några nya idéer, så vi gör en detaljerad genomgång för de, som läser denna nyhet för första gången.

NASA kommer att erkänna förnekandet av utomjordisk närvaro från sin hemsida och detta kommer att ske vid tidpunkten för massavslöjandet.

Vad vi inte har talat om är, vid tidpunkten för massavslöjandet, kommer intelligensen att öka ett halvt steg och hjärtat öppnas för alla invånare på jorden. Detta tjänar syftet att avlägsna slöjor som finns mellan er och andra dimensioner och paralleller. När dessa slöjor tagits bort, kommer ni att komma ihåg att ni är en Skapande Gud.

Ni kommer att vara redo att utforska medskapande med momentana resultat. Vi skulle vilja att ni överväger vad detta innebär. Momentan skapelse. En del av er gör det redan, i själva verket är de mycket bra på det. Ni skapar upprepade gånger det som ni inte vill ha i ert liv, på grund av repetitiva tankar att ni inte vill ha det i ert liv.

Vi har helande tekniker, som kan hjälpa er att balansera alla era subtila kroppar, mentala, fysiska, emotionella och andliga kroppar. Genom att göra detta, ändrar ni er ståndpunkt. Ni kommer att kunna höja er över kaoset på jorden och leva i glädje och kärlek. När slöjan avlägsnas kommer det att bli lättare att vara helt i glädje och uppleva mer kärlek.

Redan idag kan ni börja avlägsna gamla program och i stället rikta era tankar mot överflöd. Fortsätt att föreställa er de förändringar ni vill ha i ert liv, när förändringarna ske.

Många ställer frågor, om ditt eller datt? Vi hör alla era frågor, som snurrar runt i era sinnen. Världen kommer att förändras kraftigt, när ni får Galatisk Teknolog; under en kort tid kommer ni inte att tro på förbättringarna.

Den största sak som Nibiru Rådet vill att ni ska veta, vi älskar er oändligt. Vi är er familj. Vi är mänskliga hybrider från andra StärnNationer. Vi är här för att hjälpa er till ett liv i frihet och återställa er status och er förståelse för att ni är en obegränsad Gudomlig Varelse. Vi vill visa er nya sätt att leva livet med lätthet och njuta av alla frukter livet har att erbjuda.

Era primära tankar kommer att skifta från upprepning av överlevnad till att kunna skapa på nya sätt. Ni kommer att kunna leva i harmoni med er själv och med naturen. Ni kan leva i en värld där alla uppmuntras att arbeta tillsammans för den största nytta för alla.

Ni kommer att leva i odödliga kroppar, som inte behöver uppleva sjukdom.

Möjligheterna för vad vi kan skapa tillsammans med vår teknik är oändlig. Det finns ingen plats ni inte kommer att kunna besöka, inklusive Nibiru och andra rymdskepp, Stjärnor, solar och planeter, liksom alla platser på jorden. Att uppleva kulturerna hos olika arter av hybrid människor kommer att bli ett stort äventyr.

Att komma ihåg att ni är en av oss kommer att innebära att er själ expanderar. Mycket snabbt kommer vi att vara jämbördiga parter, som arbetar tillsammans för skapa en ny Jord. När vi genomför avslöjande och masslandningar, kommer det att bli en djupt personlig upplevelse för er. Varje person kommer att träffa någon de minns och känner. Vissa kommer att mötas igen i det fysiska med sina Tvilling Själar, sin sanna kärlek, som de har väntat på en mycket lång tid.

Dessa vänner och familj, biljoner som nu arbetar med er från biljoner Rymdskepp i jordens atmosfär, kommer att träffa de som de känner, på de platser där de är på jorden. Ingen av oss är främmande för er. När ni ser oss, kan ni fråga oss om allt, som ni nu är osäkra på. Varje själ är på olika stadier av sin andliga väg och alla har olika uppfattningar. Vi kommer att vara här för att lära er de saker ni inte redan känner till. Det blir ingen rädsla. Vi är här som kärleksfulla familjemedlemmar, som hjälper er att vakna upp till sanningen.

Så snart vi landar, kommer ni bli medvetna om alla de gåvor, som vi kommer att dela med er. Ni kommer att ha nya transportsätt, ny teknik för att läka, replikatorer för att bygga eller tillgodose alla era behov, inklusive allt livsnödvändigt.

Dessa kommer att bli tillgängliga, så gott som omedelbart. Ingen kommer att lämnas utanför. Alla kommer att ha vad de behöver.

Ni kommer mycket snabbt komma ihåg er roll tillsammans med oss. Många av er arbetar redan med oss varje natt. Ni kommer att ta upp er passion och ansluta er till oss i arbetet med att återställa Jorden och balansera allt som behövs för mänskligheten. Vi kommer att göra våra datorer, ”holodecks” och utbildningsmöjligheter öppna för er användning.

Ni kan släppa illusionen att ni var ämnade att utföra simpla arbeten tills ni är för gamla och utslitna utan att bry sig. Ni kan släppa illusionen att ni inte har kontroll över ert liv. Det enda kravet är att leva ert liv från ett hjärtcentrerat fokus, med kärlek.

Kärlek till alla på Jorden, inklusive EgenKärlek. Det är startpunkten. Vi välkomnar att ni åkallar oss för att få hjälp, när som helst på vägen. Åkalla mig, Mor Sekhmet. Jag kommer att på ett subtilt sätt visa er stegen ni ska ta, när vi går vidare i att ändra denna planet tillbaka till Kärlek.

Vi ser fram emot att granska alla berättelser från förr. Vi ser fram emot att skratta åt oss själva för de roller vi spelat. Vi ser fram emot härliga tider, som EN. Vi kommer tillsammans med er, leva med er och bygga Terra Nova.

Ta dessa idéer till ert hjärta, med glädje, eftersom vi tillsammans ska skapa detta som er verklighet, nu. Detta är Moder Sekhmet genom Elizabeth Trutwin.

 

© All Rights Reserved. http://CosmicAscension.org http://CosmicAscension.org En inbjudan: Många har dragit nytta av det och jag vill fortsätta att erbjuda det. För en timmes bokning vänligen maila mig på eltrutwin @ gmail.com Det är fantastiskt vad kommer igenom från Lord Sananda, det Jesus Högre Jag. Detta är en frågestund med video Skype eller telefon. Och ni kan fråga vad ni önskar.Jag har åtskilliga skriftliga vittnesmål. SANANDAS INBJUDAN GENOM ELIZABETH TRUTWIN: Många söker svar om deras privatliv, Mission och vilken riktning att ta just nu. Jag har information som jag vill dela med vissa personer. När ni läser detta kommer ni att veta om det är för något för er. Jag har bett beth att erbjuda sina tjänster till en timmes telefon samråd där hon kommer att kanalisera mig, Sananda, till er via telefon för att besvara era frågor. Ni har arbetat mycket hårt och det är dags att vi sätter oss ner för att diskutera nästa steg. Jag tackar er för ert bestående service till Ljuset ~ HERREN Sananda Vänligen boka here.http. //cosmicascension.com/private-session/

Du gillar kanske också...