Moder Sekhmet via Eli Galla, 3 april 2019

Moder Sekhmet

Via Eli Galla

3 april 2019

Kära Älskade Bröder och Systrar!

Tack så mycket för att ni deltar i kvällens samtal. Ja, vi känner att vi som alltid har en del arbete att utföra, med att ta vårt Uppdrag ytterligare ett steg framåt i riktning mot fullbordande. För vi har faktiskt mycket länge befunnit oss på detta Uppdrag. Och NU, i vartenda ögonblick inom detta NU, gör denna pågående känsla, detta andetag inom ögonblicket som är Nu, att vi känner oss mer centrerade, och det är lättare för oss att stanna kvar i en högre vibration än vad det tidigare har varit. Och javisst, en stor del av detta är att slöjan nästan helt och hållet är obefintlig.

Det brukade tidigare vara endast på vissa dagar av året, vid vissa portalöppningar såsom Lejonportalen, då det kunde kännas att slöjan skingrades en hel del och då ni kunde få mycket mer av ett fritt flöde upp till de högre dimensionerna. Nåväl, vi ser att detta håller på sker, det sker ständigt inom ert Ögonblick som är Nuet.

Detta är något som vi alla tillsammans har arbetat för, för detta uppnående som ett steg till fullbordandet av vårt gemensamma Uppdrag. Så det är en underbar känsla för oss att få se detta manifesteras och att vi magnetiserar allt högre vibrationer som kommer in till planeten, vilka blir uppmätta såsom er Schumann Resonans.

Javisst, vi har talat en hel del om detta. Och ni befinner er i denna cykel som producerar mycket höga nivåer av energitoppar, vilka representerar mönstren i den ljus-energi som kommer in till er planet för att stötta upp effekterna av Kärleks-Ljuset för medvetandet, till det Kollektiva Medvetandet hos er alla Älskade Varelser och Riken på er planet. Därför är det en strålande känsla för oss att få se så många på er Älskade Planet som håller på att förberedas för sitt, kan man säga, Ögonblick för Uppvaknande, sin Initering till Undren av Inter-Dimensionalitet.

Så, våra Älskade, låt oss bilda vår cirkel i och med att jag bi-lokaliserar min tass till er och ni sträcker ut er andra hand till någon annan i gruppen. Och javisst, ni sänder ut Kärleks-Ljuset genom vänster handflata, runtom i cirkeln och tillbaka genom höger handflata och in till ert Hjärt-Centrum. Och med Tankens Kraft och Hastighet, låt oss höja upp oss själva från er Älskade Planets yta upp till atmosfärerna.

Ni stiger upp allt snabbare och stadigare, genom lagren av skepp och närmar er mitt skepp, det Älskade Nibiru. Ja, ni bara andas in i energierna. Och nu öppnar jag landgången undertill på skeppet. Nu tar vi oss in till svävarslussen och stänger till landgången under oss. Och nu är det tryggt att landa.

Vi går vidare tillbaka till hissarna och vi tar oss in i den mittersta här i kväll. Och vi stiger bara uppåt mycket, mycket snabbt genom alla olika våningar inuti mitt Älskade Skepp. Här öppnar vi dörren och går vidare. Och javisst, vi står i fokus för firandet just nu för ni ser, festen kommer inte att börja utan oss. Låt oss lägga fram det på det viset.

Ja, ni kan känna att några förfäder närmar sig er och kanhända kan ni känna en kittling, eller att håret reser sig i nacken på er en aning, eller så kan ni höra en sång. Kanske en eller två förfäder är en inkarnation av ert Älskade Själv i en tidigare livstid.

Så låt oss samlas runtomkring altaret i mitten av detta Kristall-Healing-Rum, där Mästar-Kristallen ligger placerad. Nu formar vi på nytt vår cirkel, jag bi-lokaliserar min tass och ni sträcker ut andra handen till någon i gruppen och sträcker ut den runtom i cirkeln, från hjärta till hjärta och hela vägen i de yttre cirklarna, Mentorerna samlas runtomkring oss, alla de Älskade Varelserna från skeppen, änglarna och de Uppstigna Mästarna som i kväll ansluter sin till gruppen.

Vi förmedlar detta, denna energi av Kärleks-Ljus, från golvet till väggarna och taket, uppåt, neråt, runtomkring och överallt och vi absorberar de högt-vibrerande energier som representerar alla de högre dimensionerna inom hela Skapelsen. Vi bara andas in i det, vi sänder detta runt på nytt en gång, från mitten av cirkeln till de yttre cirklarna, från golvet, till väggarna, till taket, vi sänder energin i spiraler uppåt och neråt och runt, överallt.

Nu ber vi er att uttala era egna personliga Avsikts-Anspråk, för vad ni vill skapa med denna energi och fokus i Kärleks-Ljuset i kvällens Meditation. Javisst, det skulle kunna vara för er själv, eller för era Nära och Kära i er familj, eller människor ni arbetar med.

Det skulle kunna handla om ett antal olika saker som ni har utmanats med, var ni vill se förändringar, såsom relationer, eller ni vet, kunna förena er med de högre aspekterna i ert väsen, med ert Väglednings-Team, eller er JAG ÄR-Närvaro eller ert finansiella överflöd i det Ögonblick som är Nu, för att ta hand om en räkning, eller en specifik ekonomisk utmaning. Vad det än handlar om, bara andas in i det och rikta det till den Älskade Mästar-Kristallens hjärta.

Vårt Avsiktliga Anspråk är för Fred på er Älskade Planet, för Enhet att få råda högst från hjärta till hjärta på er Älskade Planet, där människorna i sanning förstår vilka de är och från och med denna stund låter sig själva vara så fast centrerade i den 5:e Dimensionen att det förändrar deras utåtgående, materiella verklighet på ett mycket högt-vibrerande underbart sätt. Bara genom att andas in i det och att ge energi till denna Mästar-Kristall med Kärleks-Ljus-energin och med fokus på våra Avsiktliga Anspråk.

Nu riktas energin genom Mästar-Kristallens spets, genom öppningen i taket på detta Kristall-Healing-Rum, Nibiru. Fokusera den neråt, i spiral ner till er Älskade Planet uppåt, neråt, och runt och genom från atmosfären till ytan, under ytan, med påverkan på alla subatom-partiklar, i och med att spiralen verkar i mycket snabb takt och mycket effektivt når ut till alla Älskade Varelsers hjärtan och sinnen på er planet och påverkar samtliga riken med den högt vibrerande energin, med dessa Avsiktliga Anspråk av Villkorslös, Universell Kärlek för alla Älskade Varelser på er planet, för alla i detta Ögonblick som är Nu, för att få känna den Kärlek och det Ljus som de är och få veta att de förmår bemäktiga sig själva, oberoende av vilka deras övertygelser är. Men att de från och med denna stund framåt, lever i sin verklighet i Ögonblicket som är Nu, andetag för andetag, för att höja vibrationens nivå på denna Älskade Planet, för att få till stånd dessa förändringar för förbättrandet av Älskade Moder Gaia och hennes samtliga invånare.

Detta innebär att höjas upp till den 5:e Dimensionen där inga krig längre kommer att existera; inga låga vibrationer kan existera i den 5:e Dimensionen. Och ifall ni kunde genljuda med det faktum att när ni föds, så är detta den dimension som ni föds till. Och är inte detta en underbar tilldragelse att bli född in till denna höga, högt vibrerande vibration?

Återigen, låt oss fokusera vår Avsikt på Älskade London, England, för det är kabalens finansiella huvudstad. Javisst, en del av Uppdraget just nu är att Kabalen ska tas från makten såsom den finansiella dominerare som den har varit, genom att under så väldigt många år ha kontrollerat det finansiella systemet. Detta innebär nermonterandet av den Europeiska Unionen, som har kallats BREXIT, ett utträde från den Europeiska Unionen och från Riksbankssystemet och från att kabalen ska ha makten över de finansiella institutionerna på denna Älskade Planet.

Så bara genom att andas in i en lodrätt spiral från atmosfären, till ytan och under ytan, med påverkan på de underjordiska nätverk som är en del av denna Älskade Stad. Och upp, ner och runtomkring och igenom, med att sända det Gyllene Vita Ljuset i Kristusmedvetandets Energi till alla hjärtan och sinnen hos alla aktörer i den finansiella institutionen, som faktiskt är denna Älskade Stads Regering samt de institutioner som den blev grundlagd på.

Uppåt, neråt och runt, runtom vertikalt, ta in alltmer av Kärleks-Ljuset för att höja medvetandenivån hos alla Älskade Varelser; inte bara aktörerna i denna stad för finansiella institutioner som är huvudstaden för kabalens dominans över tillgången på pengar på er Älskade Planet, utan in till alla hjärtan och sinnen hos alla de Älskade Varelser som kommer att bli så djupt påverkade på ett positivt sätt att få sina regeringar att avlägsna sig själva från att domineras av Riksbankssystemets styrelse och dess Centralbanker.

Andas nu på nytt till Hjärtcentrat; och sänd ut våra energier, vår fokus till hissarna i Mexiko och gå ner under jorden, få tillgång till det underjordiska nätverket, tunnlarna som förbinder samtliga underjordiska installationer, med början i Mexiko genom detta Älskade Land, genom USA och upp till Älskade Kanada.

Fokusera nu horisontalt genom tunnlarna; det Gyllene Vita Ljuset i Kristus-Medvetandets Energi, hela vägen uppåt, neråt och runtomkring och igenom. Nå ut till honungskakekamrarna i alla dessa installationer och sänd det från Mexiko, genom USA, genom Kanada, uppåt, neråt och runtomkring och igenom, andas in i det, känn gnistan och ljuset genomtränga alla djupa, ömkliga hemligheter som har legat dolda från oss, gällande alla avskyvärda gärningar, vilka har stått i motsats till vårt DNA:s imperativ, och som i tusentals och åter tusentals år har utnyttjats till denna typ av slaveri, genom att man har kontrollerat oss med sin matris, driven av den artificiella intelligens som man förde med sig från andra planeter.

Så, detta fenomen av kontroll som har gett dem inflytandet över oss i tusentals år, har existerat flera miljarder år. Detta är mycket viktigt för oss alla att förstå och att ta till oss vid denna tid, för detta är ett oerhört stort steg. Och vi talar om Uppstigningsprocessen på er Älskade Planet.

Så lys med Kärleks-Ljuset i denna spiral, horisontalt genom alla tunnlar uppåt, neråt, runtomkring och igenom för att utvidga räckvidden, frekvensen och den höga vibrationen i detta Gyllene Vita Ljus i Kristus-Medvetandets Energi, för att lämna samtliga av den artificiella intelligensens manipuleranden, lögner och bedrägerier som kabalens skurkar under så väldigt många år har använt sig av, för att dölja sina hemligheter från oss i de underjordiska installationerna, i det vidsträckta nätverket i detta tunnel-komplex.

Ja, känn energin hos alla Älskade som har hållits fångna och som har blivit förslavade av kabalen, vissa av dem är mycket unga. Vissa av dem är rätt gamla. Och vi säger till dem alla:

”Vi ärar er. Vi älskar er så väldigt mycket. Vi ser de uppoffringar som ni har gjort i denna Älskade Livstid. För oss är ni Stjärnor av Storslaget Kärleks-Ljus och sådan Medkänsla och Förståelse om vad som behövde göras. Och ni hade er Föresats och Vilja och Fokus att ära era Själs-Kontrakt och att spela ut detta på det sätt som ni har gjort.”

”Ja, vi kan se vissa av er och er energi blir just nu befriad från kroppen. Och till er översänder vi er JAG ÄR-Närvaro, era Vägledande Team för att hjälpa er med övergången till den andra sidan, för vi vill inte att ni någonsin mer ska behöva vackla i någon ytterligare osäkerhet eller någon av de lägre vibrationerna. Ni har gjort ert jobb. Ni har varit synnerligen framgångsrika. Vi älskar er så väldigt mycket.”

Vi säger till er alla Älskade Varelser i samtalet, vi tackar er för alla era ansträngningar, alla era meditationer, era böner, era övningar, alla dessa saker som ni gör, för att släppa taget inom det Ögonblick som är Nuet, för att höja Kärleks-Ljusets nivå. Vi säger till er: Namaste och god kväll. Och tack så väldigt mycket.

 

 

Copyright © Eli Galla 2019

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...