Moder Sekhmet via Eli Galla, 10 april 2019

Moder Sekhmet via Eli Galla, 10 april 2019

Per Staffan 12 april 2019

Moder Sekhmet

10-4-2019 Moder Sekhmet

av Eli Galla

Kära älskade bröder och systrar,

Återigen är det vårt stora nöje att vara med er och känna era hjärtan i detta konferenssamtal. Och ah, ja, vi har haft lite frågan om hur vi skulle ta itu med det här, det som ses som ett problem – med var ni alla befinner er, människorna i det här samtalet. Och att försöka komma igenom till Älskade Personer i ditt liv med hur man gör några av de förändringar som ni ser att ni har gått igenom och hur de har hjälpt er.

Och hur du får en annan person som du verkligen bryr dig mycket om, att komma till insikt, att om de provar denna modalitet eller de överväger ett visst tänkande eller sätt att behandla energi, eller helt enkelt använder tacksamhet och förlåtelse mer i sina liv, att de verkligen skulle bli hjälpta. Och att de kommer att få mer klarhet i sina liv och kan därmed välja bättre känslor.

Tja, vi säger att detta går tillbaka till den här förståelsen av vad verkligen Medkänsla är, eftersom personen har sin egen resa. Var och en av er har egna resor, och det här är en Fri Vilja-planet. Och det här är en av de främsta orsakerna, tro det eller ej, till att ni fortsatte att komma tillbaka hit.

Och ni har höjt vibrationen på denna Älskade Planet till så hög frekvens att ni ser er grundfrekvens av Schumannresonansen förändras. Denna grundfrekvens var 7,83 Hz. Tja, vi gör verkligen ett avtryck i den just nu. Och den är i denna progression, där den till och med kommer att gå vidare och komma in i än högre medelvärden per dag.

Så i själva verket ändrar vi just nu grundfrekvensen för er Älskade Planet till en mycket högre frekvens. Och självklart måste det vara så för att alla ska släppa tätheten i er tredimensionella dualitet och skapa denna bro genom den fjärde och in i den 5: e dimensionen.

Tja, det tar oss tillbaka till Medkänsla, för det finns inget sätt på vilket du kan göra en annan person redo att ha dessa högvibrerande tankar som kommer att tillåta dem att befria sig in till högre frekvenser av Kärleksljus.

Och hur befriande var det för vissa av er att ha dessa tankar där allt klickade i det vi kallar Aha-ögonblicket, eftersom ni fattade det. Ni har förstått vad kanalerna säger. Ni har för avsikt att göra vissa modaliteter, att släppa taget, vara i Nu-Ögonblicket och ge er själva kraft med dessa högvibrerande energier.

Och vi dömer inte några av era resor. Och vi dömer inte människorna i era familjer som bara börjar vakna eller någon som inte har vaknat ännu. Vi vill bara att ni ska veta att kollektivt skiner vi Kärleksljuset på er Älskade Planet hela tiden, från skeppen, precis som vi gör när vi går upp och gör den här meditationen som vi ska göra.

Så med det sagt, låt oss förenas tillsammans, jag bi-lokaliserar min tass till dig, och du sträcker ut med din andra hand till någon annan i det här samtalet. Och bara andas in i Hjärtcentrat, sakta ner, koppla av och skicka denna Kärleksljus-energi från ditt Hjärtcentrum, genom din vänstra arm, ut genom din handflata, runt cirkeln och in i din högra handflata och tillbaka in i ditt hjärta, andas in i era Hjärtcentra.

Och med Kraften i våra Tankar höjer vi oss upp från er Älskade Planet till atmosfären. Och med hastigheten av våra tankar, stiger vi upp, genom lagren av skepp, de övre atmosfärerna, och kommer upp till mitt skepp, det älskade Nibiru. Och ja, jag öppnar landningsdäcket, det är magen på detta skepp. Åh, det är enormt och vi stiger upp genom den öppna portalen där och svävar in i luftslussen. Och landningsdäcket stänger sig under oss.

Och nu är det säkert att landa. Så, vi är fortfarande intakta i vår cirkel, och vi går tillbaka till hissen som vi ska välja, för att komma in här. Och vi kommer alla in samtidigt. Och vi är inne, och vi trycker på knappen och vi stiger upp mycket, mycket snabbt. Och nu har vi stoppat vår hisskorg.

Och vi öppnar dörren och ser alla dessa Älskade Mentorer, Uppstigna Mästare, änglar, Älskade Befälhavare som representerar många av Ashtarkommandots olika skepp. Och ja, platsen är packad. Och ja, några av era förfäder, kanske ni i en tidigare livstid eller två, är också här hos oss. Och kanske känner du en beröring, en sång, håret står upp på nacken. För att de, ja, de vill att ni skall vara mycket medvetna om Kärleken som de skickar er kontinuerligt från den andra sidan.

Och, låt oss samlas nu runt det Älskade Altaret här, där Mästarkristallen finns. Och håll min tass, jag bi-lokaliserar den till er alla, och når ut till en annan person här. Och låt oss komma igång med att skicka den runt cirkeln från vänster, till höger, genom våra hjärtan.

Och skickar den in i yttre cirklar, till Mentorerna, änglarna och de Uppstigna Mästarna, skeppens Befälhavare och till dina förfäder och från golvet till väggarna och taket i spiral uppåt, runt och genom. Och känner denna Kärleksljus-energi genomtränga varje subatomisk partikel i Kristallhealingrummet nu. Och känner oss själva höjas i vibrationsnivå, fullständigt förenade med dessa högvibrationella energier.

Och nu, låt oss överföra dessa energier tillsammans med vår personliga avsiktsbegäran för vad vi alla vill uppnå personligen med denna meditation ikväll. Och ja, det kan ha att göra med ekonomi, med hälsa och välbefinnande, och att hjälpa era Älskade Barn eller Barnbarn med avsikten att göra deras liv enklare på många olika sätt. Och att sända detta Kärleksljus med dessa Avsiktliga Krav in i Mästarkristallen.

Och vi säger att ikväll vill vi att denna känsla av Ovillkorlig, Universell Kärlek genomtränger er älskade planet, där människor automatiskt kan berätta när de är i dömande och känna hur dåligt det känns. För när de projicerar det till sig själva, kommer de att känna den här bumerangeffekten. För det är det som vi ser nu, när ni stiger upp i de högre dimensionerna här, i dessa högre vibrationer av detta Gyllene Vita Ljus av Kristusmedvetandeenergi.

Så vi fordrar att de blir mycket väl medvetna om detta, att de skapar detta och att allt de behöver göra är att andas in i Hjärtcentrat och släppa dessa dömanden och låta dem se verkligheten av vad de skapar i varje Nu-ögonblick och låta sig stiga upp i höga vibrationer med tankar av bättre känslor och föra in känslorna av Glädje, Tillfredsställelse, Upplysning och verkligen uppskatta varje Nu-ögonblick som ett Kvantsprång i deras andliga utveckling och att de kan skapa sin verklighet på det sätt som de verkligen önskar.

Och nu skiner detta Gyllene Vita Ljus av Kristusmedvetenhetens Energi genom Mästarkristallens spets, upp genom öppningen i Kristallhealingrummet. Och går i spiral ner till er älskade planet. Och från Nordpolen går det upp, ner och runt och genom, från atmosfären till ytan, under ytan, och påverkar varje subatomisk partikel, varje atom. Och när ni andas in det, skicka upp det, ner och runt och genom, genomträngande varje partikel av er Älskade Planet med detta Gyllene Vita Ljus av Högfrekvent, Hög Energi, Ovillkorlig, Universell Kärlek av Kristus medvetenhetsenergi.

Och ja, vi vill öppna upp varje Älskad Persons hjärta på er Älskade Planet och få dem att skina som fyrbåkar av detta Kärleksljus och sändare av sin egen inre Sanning för att genomtränga medvetandet av detta Kollektiv, för att höja den medvetna Medvetenheten om er älskade planet för att vara mer mottaglig för dessa högvibrationella energier som kommer in, som multipliceras exponentiellt nu i vågor, ah, vi skulle säga i Glädjefylld Energi för att vi firar. Det har varit en lång resa för oss alla som testar denna Densitet av Dualitet.

Och ja, jag var på er Älskade Planet mer mot början av denna episka resa för att testa Dualitetsdensitet i Egypten, för många, många år sedan, tusentals tusen år sedan. Och att nu se det utvecklas det sätt som det har gjort, med er alla Älskade som återvänder livstid efter livstid, sätter era liv på linjen, stannar kvar i er integritet och multiplicerar dessa höga vibrationsfrekvenser. Att ni nu kommer till en plats där vi ser att förändringen redan skett i de högre dimensionerna.

Så, vi vill skina detta Kärleksljus igen på London, eftersom London är platsen för detta kabalens ekonomiska imperium. Och ja, det faller helt sönder. Men det finns vissa val som måste göras innan det helt kan demonteras. Och även om vi ser att dessa val i grunden har gjorts för att demontera hela strukturen, vill vi skicka detta Kärleksljus dit, så att folket i sina hjärtan kan känna att allt är bra.

Allt är i perfekt Gudomlig Timing på er Älskade Planet för att bära detta Alliansens Uppdrag till att uppfylla alla de krav som måste uppfyllas så att ni kan vara fast förankrade i den 5: e Dimensionen. Och ja, vi tar ett stort steg varje dag nu mot fullbordandet av vårt Uppdrag som naturligtvis inte kommer att vara fullständigt förrän alla på er Älskade Planet som vill stiga upp gör det.

Så detta har varit ett monumentalt företag, och det fortsätter att vara så. Men så länge vi håller ihop och känner Kärleksljus i var och en av oss, höjer upp och multiplicerar, är det lätt som en plätt, en promenad i parken. Och ingenting kan stoppa oss nu; särskilt nu när vi ser att det har gått över sex år sedan ni alla har passerat markören för Uppstigning. Och energierna har multiplicerats, justerats upp och fört er till högre och högre nivåer, så att ni befinner er i denna progression av Schumannresonansen, som stiger i denna cykel på samma sätt som den har gjort. Och den kommer att fortsätta att göra det.

Så allt du behöver göra är att fortsätta andas in i ditt Hjärtcentrum och att vara i linje med Kärleken och Ljuset som du är. Så det innebär att vara i Andan av Firande, att vara i Andan av Ovillkorlig, Universell Kärlek och att veta att det är din Sanning, och att vara en ledstjärna för den Kristna Medvetenhetsenergins skinande Gyllene Ljus.

Åh, ja, umm, på er Älskade Planet har det funnits så många avancerade teknologier som fortfarande är dolda. Så, vi ska skanna er Älskade Planet just nu. Och vi ser alla dessa platser där dessa uppfinningar har lagts undan, dolts, gömts ur sikte, några av dem har gömts i underjordiska baser, några av dem i magasin, och det är verkligen inte en del av tunnelbanan.

Och så skiner detta Kärleksljus ut till alla dessa dolda teknologier och frigör alla de eteriska kedjorna från dessa svarta trollkarlar och de manipulationer som den artificiella intelligensen har lagt på deras frisläppande. Och vi ska övergjuta hela er planet med denna Käleksljusenergi, eftersom dessa olika platser, som vi pratar om, som rymmer dessa högvibrerande uppfinningar är mycket utspridda på er planet.

Så att se detta Kärleksljus från atmosfären, ytan och under ytan gå i spiraler upp, ned och runt och igenom, med Avsikt av Befrielse, Frigörelse av Sanningen om dessa högvibrationella teknologier, som släpps ut i ert Nu-ögonblick, in i era materiella, fysiska verkligheter, så att de här Älskade Förändringarna till höga frekvenser verkligen kan äga rum. Och ni kan känna stödet från andra sidan från Himlens Kompani.

För, ja, er planet måste manifestera detta överflöd, detta välstånd, denna tillfredsställelse, detta tillfredsställande av alla era Älskade Födslorätter. Och till viss del hjälper många av dessa uppfinningar att göra det, för att ni förtjänar att leva i en miljö där ni inte behöver hotas av luften, vattnet eller mattillgången. Men det är det som fortfarande förekommer på er Älskade Planet.

Så, sänd denna Kärleksljusenergi upp, ner, runt och igenom med Avsikten att befria med att Sanningen kommer ut och att den sprids till massorna för att göra denna enorma förändring i kvaliteten på alla era liv.

Och nu, låt oss gå över till Mexiko och gå ner i våra underjordiska tunnlar, genom vår Älskade Hiss här. Går ner och ner, och poppar nu igenom. Och sänd detta Gyllene Vita Ljus av Kristen Medvetenhetsenergi horisontellt genom detta nätverk av tunnlar i dessa underjordiska installationer.

Och från Mexiko, genom Förenta staterna och allt igenom hela älskade Kanada, överallt där det här tunnelkomplexet finns, lyser det upp, ner och runt och genom, höjer nivån på denna Kärleksljusenergi, och känner oss själva höjas upp i höga frekvenser av Ovillkorlig/Universell Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet.

Eftersom ja, vi vill inte hålla fast vid några bedömningar eller fientligheter beträffande denna kabal. Vi vet mycket väl varför de har gjort vad de gjorde. Och en stor del av det är deras trohet mot, ja, vad ni skulle kalla Moloch, eller Lucifer eller Satan eller Djävulen. Och allt det betyder att detta är en aspekt av medvetenhet som främjar rädsla och separation. Och det är inte sanningen om vilka vi verkligen är, som en integrerad del av Gudomen. Så, skicka denna energi igen upp, ner och runt och genom, så att vi låter oss stiga upp i hög frekvens här, upp genom, in till de högre dimensionerna.

Och känna denna förbindelse hjärta till hjärta med alla de Älskade Varelserna som har blivit hållna mot sin Vilja som slavar till kabalen, så att de kunde köra dessa installationer och vara foder för deras rituella offer. Och det här är i princip hur de har behållit mycket av sin Sataniska energi över oss, och använt oss och manipulerat oss i dessa låga vibrationer av rädsla och separation.

Och vi säger till var och en av er, Älskade Varelser, som har hedrat era Själskontrakt och spelat ut er förslavning mot dessa mycket mörka energier att “Ni är så älskade. Ni är en inspiration för varelser över hela kosmos, för vad ni har gjort krävde ett sådant mod och en sådan tro på att det inte skulle vara för evigt. Men medan det pågick, var det fullständig tortyr, att behöva ge upp er fria vilja, att behöva ge upp era rättigheter och bli behandlade som mindre än människor av den här kabalen.

“Så, Älskade Ni- och ja, vi ser några av er som har lämnat era kroppar, men ni har inte korsat över än. Så nu skickar vi än en gång din “Jag Är Närvaro” och ditt Guideteam. Och nu strålar vi tillsammans Kärleksljus på er så att ni inte känner någon rädsla och bara vår djupaste respekt och högvibrerande Kärlek för att göra det så mycket lättare att släppa er smärta och stiga upp, över Bron av Blommor upp genom de högre dimensionerna för att komma tillbaka Hem.

“Eftersom ja, ni har förtjänat det här. Och de saknar er så väldigt mycket och de vill hedra er. ”

Åh, ja, och till alla er Älskade i samtalet, det har återigen varit en väldigt trevlig upplevelse för oss att vara med er, att känna era hjärtan, se in i era fantasier och era visioner, för att sätta upp NESARA och förmedla denna högvibrerande verklighet till era varelser och allt det har att göra med att vara i 5: e dimensionen.

Namaste, Kära Älskade. Vi älskar er så mycket och god natt.

 

 

Copyright © Eli Galla 2019

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...