Meddelande från det Arkturiska Kollektivet, Elthor och Alisheryia via Galaxygirl, 11 april 2019

Meddelande från det Arkturiska Kollektivet, Elthor och Alisheryia via Galaxygirl, 11 april 2019

 

Det Arturiska Kollektivet och Elthor & Alisheryia 2019/04/11

Hälsningar kära vänner, vi är det Arkturiska Kollektivet. Vi märker att många av er öppnar upp mer fullständigt till energierna i dessa ord, dessa meddelanden. Och detta ger oss stor glädje, för det är en stor anpassning och framsteg i er egen personliga och kollektiva uppstigning. För så fort någon av er stiger upp så expanderar ni vibrationen, och ni gör det också för de andra, så att alla kan dra nytta av det. När en av er känner glädje så gagnar det alla. Så när ni är i glada, fridfulla, lättsamma, så bli hela kollektivet det också. När ni vilar, så tillåter ni en mer fullständig öppenhet, och energierna kan då mer fullständigt strömma genom er lätt och enkelt, som en sommarbris, och detta gagnar också kollektivet. Så vi uppmuntrar er att vila mer, att slappna av mer, att känna mer glädje. För allt detta är också en del av hjälpen, för då ni expanderar så gör andra det också.

Verkar det vettigt för er? Vi ser att för många av er gör det det, och fler därtill börjar välja att bli mer öppna, vilket är en utmärkt början. Att försöka för mycket blir ibland fel. Att till största delen av tiden koppla av, och öppna upp mer, så att ni kan ta till er förståelsen, är det komfortabla sättet hos en verklig mästare. Forcera inte fram något. Det räcker nu med listor, tilläggslistor, för att kunna forcera. Det räcker. Vänner, ni är utmattade. Tillåt er välsignelsen av att få vila. Lyssna på er kropp då den omvandlas, och snurrar med de nya energierna. Självklart är ni utmattade. Och vi ser det här genom kärlekens ögon, för vi minns också vägen tillbaka när vi var förkroppsligade. Och ni har dessutom inte någon vanlig kropp. Inte nog med att ni stiger upp i den fysiska formen, ni har också valt att göra det så snabbt som möjligt, och älskvärt, då ni på sätt och vis väntar på varandra. Vi uppskattar er mycket. Vi är det Arkturiska Kollektivet.

Hälsningar, människor. Jag Elthor, och Jag Alisheryia, hälsar er med en tryckvåg av det Kristnade ljuset på era hjässor. Bli fyllda av ljus.

Vi ser mörkret springa och försöka fly, men hittar ingen plats att ta vägen.

Vi ser de mörka vrårna hos Gaia som rörs om av ljuset från de nya energierna.

Vi ser mörkret darra av skräck.

Vi ser Gaia bli omhuldad av kärleken från Modern och Fadern.

Vi ser skapandet av nya stjärnsystem, nya allianser, nya åtgärder kommer till stånd, med nåd och barmhärtighet.

Vi ser att människor utökar sina hjälpåtgärder.

Vi ser att den kristna flammans ljus, brinner klart i hjärtat hos män och kvinnor.

Vi ser elementalernas riken vakna, och träden börjar prata mer öppet med människorna igen, så som i gamla tider.

Vi ser att många av er minns och förstår era drömmar, då de uppstår i verklighet efter verklighet.

Vi ser ännu fler händer utsträckta för att hjälpa till.

Vi ser slöjan rivas sönder, den renderar som i templet för länge sedan, när det mäktiga Kristna fröet först planterades djupt i bördig jord. Många andra har planterat Kristna frön. Ni, människor, ska plantera dem och ni planterar dem. Genom själva era handlingar, bara genom att ni är närvarande, så planterar ni frön av ljus, ni sprider frön av ljus, för ni är ljuset och när ni skiner som mest starkt, så gagnar det alla.

Vi ser barn skratta och leka utomhus, utan rädsla.

Vi ser grannar återupptäcka glädjen och fristaden i samhället.

Vi ser många saker.

Vi ser världarna rämna, det är snabbt i annalkande, vi känner det i luften.

Vi ser det i skyn, för vi åker – flyger – i dessa skyar och vi ser hålen i matrisen. Vi ser de värdefulla ljusstrålarna spränga sig igenom slöjan, med en våldsam orubblig vildhet. För kärleken har segrat. Kärleken har segrat, människor. Energierna stiger snabbt och orubbligt.

Vi ser många förlora greppet. Håll fast vid ljuset, till oss, till Modern/Fadern av Alla Ting, och vet att ni har gudomligt stöd. Många kommer att välja att lämna denna rike för ett annat. Många kommer att välja att lämna. Frukta inte. Naturkatastrofer föregår alltid en stor förändring, för de är ett yttre uttryck för det inre tumultet av energi. Det är en naturlig process. Gaia är fridfull, hon är glad, stark, vacker. Hon skyddar så många som möjligt. Kom ihåg att alla har ett själskontrakt, ni har alla guider och själsplaner – intrikata planer, så var inte rädda.

Rädsla är inte för krigare. Rädsla antyder brist på tillit. Ni mänskliga vänner har stor tillit eftersom ni fortfarande finns här, ni delar med er av er makt, er styrka, ert kurage. Ni är starka nog, annars skulle ni inte vara här. Ni skulle inte det. Tvivla inte på ert mod. Blanda inte ihop mod och rädsla. Modet kommer från djupt inom er, från den inre friden i det heliga rummet, där era andetag blandar sig med Guds. För ni är gudar, ni är Guds andetag manifesterade. Kurage är den verkliga förståelsen för att ni är i Guds händer, vart ni än vänder er, oavsett om ni kämpar på slagfältet eller i en naturkatastrof. Kurage är så fyllt av ljus, så att mörkret darrar och blir skräckslaget.

Minns er styrka, människor. Minns er kraft och var fridfulla mitt i tjockan. För ni är mitt i den. Jag Elthor, och jag Alisheryia, andas vår heliga eld på er hjässa nu. Stanna upp och andas in. Vi expanderar det Kristnade ljuset in i er, genom er, som en gåva från den gudomliga Modern, så att ni kan väcka den sovande kundalinin som då börjar vrida sig, och tända era tidigare minnen från Lumeria och Atlantis och Akasha, så att dessa minnen av tapperhet blir tydligare och mer lättillgängliga för er. För nu är det dags för den största striden genom tiderna. Känner ni det, människor? De mörka har ingenstans att ta vägen, ingenstans att fly. Var inte rädda. Var modiga, fyllda med ljus, fyllda med den Kristnade elden för att kunna njuta av kärlekens spel. För kärlek är ert vapen. Men mörkret förstår inte det. Så hur skulle de kunna slåss mot det? De kan försöka att stärka de lägre vibrationerna, men de kan aldrig blåsa ut ert ljus. Bli nu dubbade. Bli dubbade av den Kristnade eviga flamman. Vi andas den på er nu, djupt in i ert cellulära minne. Ni är dubbade och antända. Ni är det! Känn det och flyg med oss. Flyg med oss in i det djupaste riket av glömska, och låt oss rensa lite mer. Vilka kommer med? Jag är Elthor, och Jag är Alisheryia. Frid, mänskliga vän. Frid.

 

~ galaxygirl

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...