Moder Teresa via Li (från Kina) 29 mars, 2018

Moder Teresa

via Li (från Kina)

29 mars, 2018

Li: Moder Teresa, jag är glad och hedrad över att få kommunicera med dig!

I samma sekund såg jag en vit duva som spred ut sina gigantiska vingar, gnistrande och strålande, varmt och behagligt och som landade intill mig. Är hon inkarnerad som en duva? Jag blev nyfiken på denna syn. Duvan bugade sig för mig, förvandlades till en barfota gudinna, så tydligt en gudinna som jag tidigare har mött, med kraftfulla positiva och maskulina energier. Ifall man inte kunde känna igen denna utifrån sin energi, så är det svårt att avgöra ifall hon var en gud eller en gudinna.

Jag hälsade tillbaka till henne och frågade: ”Är du Moder Teresa?” Hon svarade stilla. ”Ja, det är jag, Mitt kära barn. Jag är Moder Teresas själs-energi från källan. Jag är en skaparguds andliga sällskapsdjur, ett beskyddande andligt keldjur. Jag kom till jorden utsänd av min Mästare för att hjälpa djuren, för att blidka själar och för att ta dem tillbaka hem till himlen.”

Li: Du menar din Mästare Jesus, eller hur?

Gudinnan: Ja. Jag är Guds Jesus andliga keldjur, en helig duva. Min Mästare förser mig med min energi, jag hör till universums skaparsystem, en liten medlem i universum. Oberoende hur pyttesmå vi är i universum, så bär vi ett ansvar för att utöva våra skyldigheter som fördelas av universum. Flera planeter med låg energi skapades delvis av vårt skaparsystem, inklusive jorden. Vi bär ansvaret för att hjälpa jorden och för att undervisa, utbilda samtliga varelser på jorden. Jag var inkarnationen av en fridfull och kärleksfull energi, jag arbetade för min Mästare, jag fördelade energier från min Mästare och jag tjänade själv för varelser inom handhavandet av skaparsystemet.

Får jag veta vilket kön du tillhör? Du förefaller vara en feminin varelse. Skulle du kunna tala om för mig i egenskap av ett andligt keldjur ifall det går att avgöra dess kön?

Gudinnan: I själva verket så tillhör jag inget kön. För nu när jordens huvudsakliga energi är frid och skönhet, uppenbarar jag mig som en gudinna. Min energi är en energi av balanserad frid och kärlek. Varelser på jorden lider en hel del, de behöver en hög energi såsom kärlek och frid. Min Mästare och jag lämnade många energi-entiteter på jorden för att tjäna varelserna på jorden, hängivna kärleksenergier till och med. Samtliga varelser på jorden är våra barn. Vi ansvarar för att tjäna dem. Universum existerar med den Största Barmhärtighet och Kärlek, det avfärdar aldrig något av sina barn. Universums regler och Kärlek har levererats av universums alla system, vilka är evolutionens essens och grundval.

Jag hade arbetat som Moder Teresa på jorden, jag upprätthöll förbindelsen med min Mästares energier, för att sprida Jesus Kärlek på jorden. Men allt jag gjorde var mycket enkla och lätta saker, vilka utgör en grundläggande omsorg och kärlek för varelser. Alla ting som behöver få hjälp eller sympati skapas av Djävulen. Jag behöver inte åstadkomma detta i världar som är utan Djävulen, men jorden behöver hjälp av Gud. Människorna känner inte till sina själars Herre – Detta är mycket beklagligt för dem.

Skaparsystemet sänder ut ett ansvar till jorden. Universum är långt ifrån tillfredsställt med jorden och övriga planeter av låg nivå, universums mångskiftande data omfattas av en regelmässig planetarisk evolutionsnorm. Min Mästare och andra skapar-ledare upplever en hel del stress över att styra över världsrymderna. Det har skett små förändringar i evolutionens hastighet och till och med en försämring. Djävulen är mer hejdlös på jorden. Min Mästare är förtvivlad över situationen. För att kunna stoppa Djävulen är våra energier alltför svaga; de är bra på att skapa nåd, kärlek, föröka och utvidga sig, de saknar försvar mot attacker på de beskyddande energierna. Att skapa och undervisa är otillräckligt för att slåss mot Djävulen på jorden, vilket resulterar i förlusten av kontroll.

Vi erkänner våra brister. Mästaren som leder våra följare bekänner vår svaghet inför universum. Vi accepterar universums straff och går igenom tortyr för jordens skull samt för andra planeter av låg nivå. Vi skulle älska att göra allt vi kan för våra barns skull. Jorden har blivit den mörkaste platsen i universum och är allvarligt skadad av Djävulen, som har smittat människor till att bli demoner. De dödar varandra och beklagar sig över varandra, de genererar ständigt en hel del Karma i sina reinkarnationer. Synd från en värld leder till mer lidande på andra platser, vilket är en väldig Karma att bära för människorna. Människorna gör allt som Djävulen befaller, oberoende av följderna.

Samtliga varelser i ett skaparsystem är som tomma pappersark som väntar på universums fantastiska målningar, vilka påverkas av Djävulen och befläckas med hjälp av blod och synd. Vi har gjort våra största ansträngningar att rädda osunda människor, men vi är oförmögna att leda dem till glädje och lycka. Vad jag kan göra är att visa vägen till Guds omfamning och visa vägen hem för deras själar, för att de ska bli fria från smärtan av reinkarnerandet i Djävulens värld. Gud väntar på dem i himlen och kommer att hela deras sår med stor Kärlek och leda dem till det verkligt fridfulla och ljusa hemlandet.

I mitt sinne såg jag tragiska scener av människornas krig och varma scener i himlen, när Moder Teresa sade detta. Men jag förstår inte den scen där de leende stiger upp mot en stor port. Vart leder den porten?

Jag stirrade undrande på Moder Teresa och ställde frågan.

Moder Teresa tittade på den stora porten högt däruppe, strålade med glädjefyllda stjärnor i ögonen och talade om för mig att det är universums port som har öppnats av Mästaren, och som också är en passage för återfödda och dem som har blivit födda i andra rymder. Det är en speciell Mästarport, genom vilken det är möjligt att lösgöra sig från den materiella världen och återgå till universum. Min Mästare och vårt system kommer att bära all Karma hos dessa själar i händelse att de är villiga att lämna den här materiella världen och återgå till sitt rena ursprung.

Li: Det är himlens port till högre rymder. Himlen är inte någon simpel lycklig värld för vårt slut, den är en renande plats i egenskap av en stege till en värld utan smärta för alla varelser som har skapats av skapargudarna, med hjälp av hängivenhet och Kärlek. Själar som träder in i himlen har verkliga chanser för att få lämna platser av låg nivå och att ta sig till universums platser av en högre nivå. Vi kommer aldrig att inse detta faktum utan Moder Teresas beskrivning.

Li: Du tjänade fattiga människor och döende människor på jorden. Buddismens lagar inbegriper inkarnation, vilket också är den regel som universum avser. Kan du tala om för mig anledningen till att du hjälper dem på jorden och i himlen?

Moder Teresa tvekade en sekund med berörda känslor och sedan strålade hon mot mig och sade: Det innebär samma sak att beskriva det som reglerna för orsak och verkan eller lagarna för reinkarnation. Ingen kan bryta emot universums regler gällande evolutionen. Allt lidande och alla lidande har varit med om jordens förflutna. Reglerna för evolutionen har förändrats. Det finns ingen skillnad mellan gudar och Buddhor som alla har sänts av universum för att tjäna alla varelser. Reinkarnationens lagar är föråldrade, nya regler har etablerats i denna nya era.

Tiden för tortyr och lidande för människorna är över! Djävulen har utrotats och utplånats. Jordens uppstigningsenergi har strömmat in i varelserna och inom kort kommer människorna att vakna upp, de som bär med sig Djävulen kommer att utplånas. Mina barn kommer äntligen att frigöra sig själva från smärtor och får leva för evigt i ljus och klarhet. Tacka för universums Storslagna Kärlek och Barmhärtighet! Tacka för välsignelsen till våra varelser från skapar-systemet. Under denna höjning blir jag uppgraderad och förbättrad. Energier av frid och skönhet ger näring till mig och fyller ständigt upp mig, jag förändras och höjer upp mig tillika med min Mästare. Mina barn på Jorden, stålsätt er mot svaghet, insistera på att lyckas! Jag finns hela tiden med er i en annan rymd. Jag ska fortsätta heala er och jag hjälper er. Vi har aldrig varit åtskilda! Den enda vägen som leder till himlen är genom att hänge ert själv, ert fullständiga själv!

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...