Montague Keen via Vernonica Keen, 29 oktober 2017

Montague Keen via Vernonica Keen, 29 oktober 2017

 

Kampen intensifieras när, en efter en, alla lögner från era kontrollanter exponeras. Deras maktpyramid sönderfaller runt omkring dem när böcker skrivs och modiga själar pratar ut. Jag försäkrade mig om att en särskild bok, TELL THE TRUTH AND SHAME THE DEVIL *) (BERÄTTA SANNINGEN OCH FÅ DJÄVULEN ATT SKÄMMAS), skulle ses av Veronica; och hon har i sin tur skickat den till andra på grund av den väl utforskade sanning som avslöjas i den. Den öppnar ditt sinne till sanningen som har varit noggrant dold för dig. För att hålla sådana lögner på plats skapades ett kontrollsystem av lagar för att förhindra att ni någonsin skulle känna till sanningen.

Detta, mina vänner, är tiden för sanning och avslöjande. Kabalens terrorregim kommer att upphöra. Deras lögner och deras onda avsikter är nu ute i det öppna för att alla ska kunna se och bestämma vad de ska göra. Det finns modiga själar vars enda önskan är att frigöra mänskligheten från slaveri. David Icke har gjort det i många år på sitt eget sätt. Gilad Atzmon är en vacker själ. Han jobbar också oförtröttligt för er räkning, för att rädda er från det öde som Kabalen har planerat för er.

Den historia ni har lärt er sedan rådet i Nicea år 325 är 100% lögner. Ni har varit offer för Kabalen sedan den tiden. Era andliga väsen förstördes och era sinnen, även era själar, har kontrollerats och spärrats av sedan dess. Er instinkt, ert medfödda jag som är kopplat till allt som är, blev avsiktligt förstört av Kabalen med sina obligatoriska vaccinationer och droger. Det faktum att ni överlever ett sådant angrepp är inget annat än ett mirakel. Annunaki och deras ättlingar på jorden lyckades nästan med sin plan att ta bort (döda) hela mänskligheten, så att de ensamma kan leva öppet här. DESSA MÄNNISKOR BEHÖVER DRICKA MÄNSKLIGT BLOD; DÖDA SPÄDBARN OCH ÄTA DEM SÅ ATT DE KAN ÖVERLEVA PÅ JORDEN. Ni vet vilka de är. Bevisen finns runt omkring er. Den enda person som tar tag i detta är Donald Trump, men ni får inte veta det. Vad mer måste denna onda Kabal göra innan ni säger “STOPP! Vi vägrar att tillåta er att fortsätta utan sanktioner. ”

Läs: Eisenhowers bok, KORSTÅG I EUROPA.
Läs: Churchills bok, DET ANDRA VÄRLDSKRGET.
Läs: De Gaulle bok, MEMOIRS: Vols I, II, III.

Dessa tre böcker skrevs av de som var inblandade i kriget. De berättar sanningen om kriget när de levde med det. De som tog kontroll över allt efter att kriget hade upphört, uppfann ETT SCENARIO ATT DESSA TRE MÄN INTE VISSTE NÅGONTING OM DET. Konstigt, eller hur? Detta är verkligen värt forskning. NI är alla offer för det här scenariot, och tills ni hanterar det, kommer ni att vara kvar i fängelset som ni kallar Jorden.

Ni älskar alla att sjunga om frihet, men jag säger er, ni har aldrig upplevt det. Kabalen har tagit allt ifrån er. Hur mycket längre kommer ni att tillåta att detta pågår opåtalat? Till dess att ni avslöjar och utmanar dessa fakta kommer era förtryckare att fortsätta som tidigare, svälta ut er och ta era tillgångar för sig själva.

Sanningen står för sig själv; bara lögner behöver skydd. Det är dags för kedjorna att tas bort och för er att öppna ögonen och se tydligt vad som finns omkring er, inte det som ni får berättat. Ta tillbaka er värld och låt den vara som den var innan kontrollanterna sattes dit. Njut av solen som det var innan de mörka dagarna av kontroll. Allt som gynnar människans liv har förstörts eller tagits bort. Kabalen behöver energin i ert lidande för att överleva. De hittade sätt som sänker det mänskliga spermieantalet som nu är lägre än det någonsin varit. När ni inte längre kan reproducera, har de segrat och kommer att vara fria att ta jorden för sig själva.

Snälla, sluta lyda utan att ifrågasätta allt som Kabalen kräver av er. Jag kan försäkra er om att de inte har era bästa intressen för hjärtat. De hatar och föraktar er. Ordet “hat” är kraftfullt. När ni ser hat i handling, exploderar era sinnen nästan i chock. Ni hade dumt nog tänkt att alla var som ni; leva och låt leva. Men min kära fru upplevde ett sådant hat från min familj när jag gick över, för att hon inte var en Jude. Hon fick allt taget ifrån henne. Som jag ångrar att jag inte att skyddade henne från en sådan hemsk upplevelse. Jag förutsåg aldrig detta.

Hollywood var, och är fortfarande, vana vid att sinneskontrollera er. De som har kontroll över filmindustrin har i uppdrag att leda er vilse. Deras inverkan på hur ni lever era liv är enorm. Ni öppnar er dumt nog för allt som produceras där, inklusive allt det subliminala materialet som riktas in i era medvetanden. Titta på dem som producerar dessa filmer. Är de respektabla människor? Jag tror inte det. Respekterar de er?

Ni vaknar upp från kontrollens mardröm och ser den för första gången. Detta uppvaknande är inte lätt, men det är en process som ni måste gå igenom, det kan inte undvikas. Påminn er om allt som ni kommer att vinna genom att möta och ta bort den korrupta kabalen. Världen kan sedan styras av människor, till gagn för människor. Alla orsaker till krig kommer att vara borta för alltid, så dödsindustrin kommer att upphöra att existera. Titta på dem som äger den. Titta på dem som förhärligar krig, samtidigt som de själva bor säkert hemma. Bara den godtrogna faller för deras lögner. Det är ingen ära att döda din medmänniska. Det går emot alla ärbara instinkter som du har. Försvara dig, för all del, men aldrig gå ut för att döda.

Livet är särskilt svårt för dem som strävar efter att väcka er från fångenskap. Attackerna är obevekliga och extremt svåra att hantera. Alla aspekter av livet attackeras. Det finns miljoner oskyldiga människor över hela världen som är inlåsta i fängelser. Hjälp dem på alla sätt ni kan. Detta är ett brott mot mänskligheten och måste exponeras. 99% av domarna är KABAL-ägda. De tjänar bara Kabalen. Domstolssystemet finns bara för att tjäna Kabalen, och används för att avlägsna dem som kan bli besvärliga.

Vi, på denna sidan av livet, tackar er alla som har bett och bidragit till fonden för att ge juridisk hjälp till Dave McCann. Vi kommer dit! $ 25.000 behövs: det här är det vanliga priset för juridisk hjälp i USA. Att hitta ärlig juridisk hjälp i Amerika är extremt svårt. Veronica har dock lyckats och behöver nu medel för att gå vidare. Tyvärr blev Förenta staterna övertaget av Kabalen för många år sedan.

Min kära, de blockeringar som kommer upp, oavsett vad du gör, är extremt svåra att hantera. De inom Kabalen vill desperat hänga sig fast vid sin livsstil. De kommer att försöka förstöra alla som hotar dem. Men ditt arbete kommer att slutföras och han kommer tillbaka.

Alltid min kära, din beundrande Monty.

Kalifornien | Juridiska kostnader Fundraising with GoGetFunding
Webbplats: Montague Keen Foundation

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

You may also like...