Montague Keen via Veronica Keen, 1 maj, 2017

Montague Keen, 1 maj 2017

Via Veronica Keen

 

Får jag respektfullt påminna dig om, min kära, att du inte längre är en duvunge. Du måste försöka dra ner på takten. Det arbete du har åtagit dig för att hjälpa till att frigöra energi på många platser i din värld, tar tid men det går framåt. Att öppna vortexvirvlarna runt om i världen, för att låta den goda energin flöda fritt, är mycket värdefullt. Att omvandla den onda energin, som planterades in på de mest oväntade platser, har också mycket stor betydelse. Att du och våra vänner kan göra detta tillsammans är bra.

Ni täcker verkligen delar av världen som ni aldrig förväntade er att få kontakt med. Om människor kunde uppmuntras till att ta upp detta arbete, till gagn för alla, då skulle omvandlingen av er värld påskyndas enormt. Genom att göra det här öppnas de fängelseportar upp, som har hållit er fångna i ett liv som bara kan beskrivas som en kamp för själva er existens.

Problemet är att ni har tillåtit en främmande ras att ta över er värld och gjort er till slavar. Det är först nu som ni håller på att vakna upp till detta faktum, och det är först nu som ni letar efter svaren. De är 1 % och ni är 99 %. Ni behöver dem inte, men de behöver er. När nu sanningens ljus översvämmar Jorden, kommer allt att klarna och ni kan vidta åtgärder. Vägra att gå med på deras orealistiska krav.

Det viktigaste hotet de kan använda för att hålla er i schack är (naturligtvis) PENGAR. De uppfann penningsystemet för detta specifika ändamål. Bankerna har varit deras mest användbara verktyg, och de har använt dem mot er på alla möjliga sätt. Deras största rädsla är att ni ska vakna upp, och upptäcka vad de har håller på med.

De är parasiter vars existens är beroende av mänsklighetens lidande. Ni vet vad ni ska göra med dem – gör er av med dem och ser till att de aldrig kommer tillbaka. Dörren måste stängas ordentligt bakom dem. De kommer att gå, eftersom de inte kan försvara sig mot en uppvaknad mänsklighet. De förlorar mark för varje minut som går. De har på ett sataniskt sätt offrat era barn, så att de kan dricka deras blod och äta deras kött, eftersom det är det enda som håller dem kvar på Jorden. Det kan inte längre döljas. Det har tagit många år för det här att komma ut offentligt, där det öppet kan diskuteras. Det här, mina vänner, är ett stort steg framåt. Tillåt inte att det mörkläggs igen, ta itu med det!

Era vänner utifrån (som Veronica och jag brukar kalla dem) är vaksamma. De motarbetar varje försök att starta ett tredje världskrig. Ni har vänner utanför planeten, liksom i livet efter detta, som har vigt sitt liv åt att skydda mänskligheten och Jorden. Arbeta med dem, och lita på att ert syfte vid denna tidpunkt är att skydda och bevara mänskligheten. Ni vill att era barn ska få en lycklig upplevelse på Jorden och inte den mardröm ni själva har fått utstå.

Ni behöver inte leta efter parasiterna, för de finns framför er 24 timmar omdygnet och ställer krav på er. Det är dags att säga adjö till dem. Ni måste se till att ni aldrig går på deras lismande prat och låter dem få fotfäste i er värld igen. Ni vill att era barn ska känna sig säkra och ha ett liv utan rädsla, i en värld där fred och respekt för alla människor är normen.

Dessa parasiter tillverkar de vapen som de vill att ni ska använda mot era medmänniskor. Tänk på det – de betalar er för att döda och förstöra resten av mänskligheten. Vilka andra arter på Jorden skulle göra det? Krig används för att utplåna mänskligheten, det spelar ingen roll hur det görs. När de inte kan sätta igång ett krig, ser de till att det blir hungersnöd, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Dessa saker skapar den energi av död och lidande, som parasiterna kräver för sin överlevnad.

Mänskligheten håller på att vakna upp och Jorden håller på att befrias från deras kontroll. Ni måste nu visa mod och vilja att genomföra det här. De kan inte längre använda sina gamla kontrollmetoder, så de letar efter nya idéer. De känner sig utsatta, utan planer på hur de ska klara sig ur situationen, eftersom de aldrig förväntade sig att mänskligheten skulle vakna upp. När allt kommer omkring har de förgiftat er mat, luft och ert vatten och fyllt era huvuden med absolut skräp på TV och i tidningarna. De har kontrollerat varje aspekt av era liv, och nu är ni i en position där ni kan ställa dem till svars, och ni har för avsikt att göra just det.

Det här är er stora möjlighet att leva livet som det borde levas. Parasiterna kommer att hota er, så avslöja deras bluff eftersom de inte kan skada er utan er hjälp. Ni har övertaget, så använd det till att befria er själva från träldom och slaveri. När den underbara energin strömmar fritt över hela er värld, kommer naturen att växa och ni kommer att njuta av god hälsosam mat, dricka vatten utan giftigt fluor och andas oförorenad luft igen. Alla sjukdomar som skapats genom dessa föraktliga metoder, kommer att tillhöra det förflutna. De kommer att försvinna med parasiterna för att aldrig återvända.

Det stora uppvaknandet håller på att hända NU, så öka farten. Vägen framåt ligger öppen för er, och allt ni behöver göra är att säga adjö till det förflutna när ni skapar era drömmars framtid. Var nu inte så dåraktiga att ni låter parasiterna hota er. De kommer att använda sig av TV och press, men ni vet sanningen och ni kan inte blunda för den nu när ni är medvetna om den. Basera er bedömning på solida bevis, och att ni har tagit er tid att undersöka det noga för er själva, och för att dela med er till andra. Frihet väntar er och ni kan känna hur energin höjs. Den kan inte stoppas.

Era böner för att rädda den unge man som sitter fängslad i USA, är brådskande. Han är falskt anklagad för ett brott som aldrig har inträffat. Era tankar och böner kan bli avgörande för hans frisläppande. Var snälla och hjälp honom.

Min kära, försök att vila. Det är mycket som vilar på dina axlar.

För alltid, din beundrande Monty.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

Du gillar kanske också...