Montague Keen via Veronica Keen, 17 september 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 17 september 2017

 

Sananda 21 september 2017

Mänskligheten tog positiva åtgärder genom meditation och förhindrade den omfattande skada på Amerika som Kabalen hade planerat. Detta är ett säkert bevis på att ni tillsammans har kraft att förhindra förstörelsen av jorden. Jag kan säga att detta var ett allvarligt slag mot Kabalen. Många av dem inser nu att de inte längre kan göra som de önskar med mänskligheten. De har aldrig haft att göra med en vaken mänsklighet tidigare. De inser att deras planer att ta över jorden kommer att förhindras. Många av dem planerar att lämna jorden genom de stjärnportar som fortfarande fungerar. Andra hoppas kunna hitta sätt att övertyga mänskligheten så att de bli kvar på jorden. Men en leopard kan inte sudda ut sina fläckar. De måste därför alltid ses som sådana. Du kan med tiden välja att förlåta dem för vad de har gjort, men du får aldrig glömma. Du måste alltid vara på vakt om de försöker att ta kontrollen igen. Alla era regeringar är en del av denna Kabal. Alla som är i makten arbetar inte för mänsklighetens bästa. Massiva förändringar måste göras för ett helt nytt sätt att leva, där öppenhet och ärlighet råder med rättvisa för alla.

Allt som Kabalen utformat för att förstöra människans liv på jorden måste elimineras. Inga mer kemtrails, inget mer vatten spetsat med droger. Inga fler vaccinationer eller drogbaserad medicin. Jorden måste renas från alla kemikalier så att den kan ge mat som passar mänskligheten. Hydroponics (odling utan jord)är ett omedelbart svar på att snabbt producera god mat. Rening av jorden är avgörande för att den ska vara lämplig för odling av grödor. Det måste vara säkert igen.

Var beredd, eftersom det kommer hända fortare än du tror. Kabalen vet att de inte har mycket tid kvar. De hanterar inte misslyckande väl. Slösa inte bort din energi med att vara arg på dem, för det skulle bara tjäna till att skada dig. De är parasiter som lever på energin i ditt lidande, så bara skicka iväg dem.

Din uppgift är att planera framtiden. Försök först att återställa och ersätta allt som förstördes. Det här är en stor uppgift, men med alla händer på däck som arbetar tillsammans, blir det en glädjefylld ansträngning. Framtiden är din, så lev i nuet. Gör det som är nödvändigt så att framtiden blir som du drömde att den skulle vara. Det spelar ingen roll i vilken del av världen du bor, eftersom hela mänskligheten utan åtskillnad kommer att överleva och blomstra. Parasiterna kommer att lämna eftersom de inte kan överleva i ljuset. Det var de parasiterna som skapade religionen för att kontrollera dig. De har levt av ditt lidande och det kommer att exponeras. Du kommer att se dem för vem och vad de är. Det kommer att chocka många av er som lurades av deras fina ord och löften. Det är genom deras handlingar som du kommer att se dem.

I gamla tider var människan kopplad till allt som är. Han behövde inte en religion för att ansluta sig till Gud. Han behövde ingen mellanhand. Han var hos Gud eller Källan, som många av er refererar till som Gud. Det var normalt för människan att kommunicera med Gud. Sedan kom parasiterna, som ville ha kontroll över folket. De uppfann en historia om människor som aldrig funnits och platser som de uppfunnit. De övertygade folket om att historien var sann. De producerade först historien vid Nicea-Rådet år 325 efter Kristus. Till sin förvåning accepterade folk detta som sant, och parasiterna har levt av det sedan dess. Dessa historier kontrollerar fortfarande livet för många människor, till och med idag. Vid det rådet beslutades att förstöra både Irland och Egypten. De var stora platser för lärande och kunskap och deras DNA är av stor betydelse. Den enda sak som skrämmar Kabalen är IRLÄNDSK DNA. Det är därför Irland har lidit i kabalens händer i generationer. De skapade nord-syd delningen av Irland för att orsaka ett bipolärt tillstånd hos folket. Detta har orsakat konstant spänning i den lilla del av himlen som kallas Irland. Detta, mina vänner, är varför jag säger ”Irland är nyckeln som låser upp allt”. Det förklarar också varför Vatikanen och Kronan har ett sådant strypgrepp på Irland och dess folk. ÅR 1152 Efter Kristus, GAV PÅVE ADRIAN IRLAND OCH HENNES FOLK SOM SLAVAR TILL BRITISKA KRONAN, PÅ VILLKOR ATT IRLÄNDARNA ALDRIG FÅR REDA PÅ VILKA DE ÄR.

I samma ögonblick som irländarna har modet att utforska vilka de är, är Kabalen slut.

Vi är djupt tacksamma mot er för att ni stiger fram med ekonomisk hjälp till Dave McCann för att få en ordentlig juridisk representation för honom i Kalifornien. Med tiden kommer ni att förstå vikten av denna begäran. För nu, snälla ta mitt ord för det.

Rättvisa för Dave McCann. Irländare falskeligen beskylld i Kalifornien | Juridiska kostnader Fundraising med GoGetFunding

 

Dave har bett mig att tacka er för att ni når ut till honom. Han uppskattar verkligen er hjälp.

Det är viktigt för honom att veta att han inte har övergivits. Han kommer att slutföra sitt uppdrag.

 

Min kära, vi tackar din vän som kom till din räddning. Du sjönk snabbt och behövde hjälp. Att både du och Dave kan överleva det ni upplever är ett mirakel. Irländarnas beslutsamhet att överleva har kommit väl till pass genom historien.

 

För alltid vid din sida, din beundrande, Monty.

 

Kommentar från Veronica

Vänligen underteckna RootsAction för Dave, https://diy.rootsaction.org/petitions/free-dave-mc-cann. Vi är så tacksamma mot dig för att du tar dig tid att göra det.

Webbplats: Montague Keen Foundation

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...