Montague Keen via Veronica Keen, 5 november 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 5 november 2017

 

Trycket för att ta över jorden har eskalerat. Detta har till och med blivit uppenbart för dem av er som ännu inte är helt vakna. Vapen används nu som inte är kända för människan, som kan orsaka eld varhelst och närhelst de vill. Detta kan göras på avstånd och kontrolleras av en operatör från sitt skrivbord. Kolla in bränderna nyligen i Kalifornien. De var inte normala bränder, det kan jag försäkra dig. De måste starta sitt övertagande snarare än planerat innan några av er vaknar och försöker förhindra det. För att fullt ut förstå vem som är ansvarig ber jag att du läser Tell the Truth and Shame the Devil av Gerard Menuhin. Se till att du inte skickas den fördärvade boken med samma namn av Melina Marchetta. Detta är ett typiskt sionistiskt drag för att försöka förhindra att du läser Gerard Menuins bok och lär dig den absoluta sanningen från den som vet. Jag guidade Veronica till några uttalanden från den boken för att hjälpa er att förstå dess betydelse.

Sidan 254: För 400 år sedan engagerade sig den florentinska statsmannen Niccolo Machiavelli i en djupgående studie av metoder som används av olika härskare för att uppnå makt. Resultaten från Machiavelli och andra studerande av dekret för att få makt är att man måste ignorera människors och Guds moraliska lagar. Att löften måste endast göras med avsikt att lura och vilseleda andra att offra sina egna intressen. Att de mest brutala grymheter måste begås som en fråga om bekvämlighet; att vänner eller allierade självklart måste förrådas så snart de har tjänat sitt syfte. Men det uttalas också att dessa grymheter måste hållas gömda från det vanliga folket, förutom bara när de används för att skapa terror i motståndarnas hjärtan. att det måste hållas en falsk aspekt av välvilja och nytta för det större antalet människor, och till och med en aspekt av ödmjukhet att få så mycket hjälp som möjligt. (E. C. Knuth i sin bok “Empire of the City”. THE SECRET HISORY OF BRITISH FINANCIAL POWER, Book Tree, San Diego, Kalifornien, 2006).

Sida 255: Alla andra nationers egendom TILLHÖR DEN JUDISKA NATIONEN, som följaktligen har rätt att BESLAGTA DEN UTAN SKRUPLER. En ortodox jude är INTE BUNDEN TILL PRINCIPER AV MORAL GENTEMOT MÄNNISKOR AV ANDRA FOLKSTAMMAR. Han kan agera i strid mot moral, om DET ÄR LÖNSAMT FÖR HONOM SJÄLV ELLER JUDAR I ALLMÄNNHET. (SCHAULCHAN ARUCH. Chozen Hamiszpat 348, CODE OF JEWISH LAW; FÖRFATTAD 1563: av Shneur, Achulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman av Ladi Kehot Publications Society, Broklyn 2014.

“Kom ihåg mina barn, att hela jorden måste TILLHÖRA judar, och att HEDNINGARNA, SOM VARANDE MER ELLER MINDRE DJURS AVFÖRING INTE KAN ÄGA NÅGONTING (Amschel Mayer ROTHSCHILD på hans dödsbädd, 1812 enligt generalmajor Cherep-Spiridovich)

Det judiska folket som helhet blir sin egen Messias. Det kommer att uppnå VÄRLDSDOMANS genom upplösning av andra RASER, genom AVSKAFFANDE AV GRÄNSER, TILLINTETGÖRELSE AV MONARKIN …. och genom UPPRÄTTANDET AV EN VÄRLDSREPUBLIK, I VILKEN JUDARNA ÖVERALLT SKALL UTÖVA PRIVILEGIET AV MEDBORGARSKAP. I denna nya mänskliga organisation (New World Order -Author) kommer “Israels barn” att tillhandahålla alla ledare utan att möta motstånd …. Regeringarna av de olika folken som bildar världsrepubliken kommer utan svårighet att FALLA I JUDARNAS HÄNDER …. Det kommer då att bli möjligt för de judiska härskarna att AVSKAFFA PRIVAT EGENDOM och överallt utnyttja statens resurser. Således kommer TALMUDS LÖFTEN ATT GENOMFÖRAS, där det sägs att när den messianska tiden är kommen, så kommer JUDARNA ATT HA ALL EGENDOM I HELA VÄRLDEN I SINA HÄNDER. (Baruch Levy i ett brev till KARL MARX, citerat av Salluste, “Henri HEINE et KARL MARX; Les origines secretes du bolchevisme” La Revue de Paris, 1 juni 1928, s. 567-589, här s. 574.

ISRAELISKA REGERINGEN KOMMER ATT ENGAGERA HUNDRATALS STUDENTER, FÖR ATT SPRIDA PRO-ISRAELISKA-ARTIKLAR OCH KOMMENTERA ANTI-ISRAELISKA-ARTIKLAR PÅ SOCIALA NÄTVERK SOM FACEBOOK ELLER TWITTER. STUDENTERNA KOMMER ATT FÅ FULLA STIPENDIER I RETUR (gegenfrage.com, 16 augusti 2013)

Detta är bara ett litet urval på bara två sidor av Gerard Menuhins bok som visar Sionisternas/Kabalens planer för att förstöra mänskligheten och allt som de har strävat efter att etablera på jorden. Ni är skyldiga era barn och era barns barn att möta fakta.

Kom till klarhet med det faktum att allt kommer att tas från dig med våld och bedrägeri. Gilad Atzmon försöker öppna dina ögon innan det är för sent och han förstår vad mänskligheten har att vänta. Han sätter sig där ute för att hjälpa dig. Vad är viktigare för dig än din familj. Varje fiber av din varelse kommer att vilja skydda dem. Tiden löper ut när parasiterna har intensifierat sina ansträngningar för att med våld ta allt som du har. Lyssna på dem som försöker varna dig för den stora faran som du befinner dig i. Kabalen tycker att du inte har intelligens nog att stå upp emot dem.

BREXIT är det enda hindret för deras planer som de måste möta. Dumma människor som inte bryr sig om att se hela bilden försöker förhindra det. BREXIT får inte upphävas. Sionisterna/Kabalen har bråttom att göra slavar av er. Är det detta ni vill ha? De har planerat för detta ögonblicket sedan rådet i Nicea i 325AD. De började med ingenting: se var de är nu. Parasiterna finns överallt för att kontrollera allt som är nödvändigt för att människans liv ska kunna fortsätta på Jorden. Vad är DU, ja, DU, beredd att göra åt det. Det här är något du får inte stänga dina ögon för. Det kommer inte att försvinna förrän de har klätt av dig allt som du är och allt som du har. Vill du se mänskligheten utplånad utan att du lyfter ett finger i protest. Jag kan inte tillräckligt mycket betona den fara ni står inför. Jag ber er att prata med varandra. Titta på vad som händer och börja arbeta tillsammans. Arbeta som en mänsklighet. Parasiterna är inte ens 1% av jordens befolkning. Människan har hjälp tillgänglig från olika planeter. Ni måste bara be om det och de kommer att finnas där. De är er större familj, redo och villiga att hjälpa till.

Det är därför som många människor över hela världen har blivit dödade eller inlåsta för att förhindra all motstånd. Det är därför som ni blir uppmanade att hjälpa dessa människor. Vi är tacksamma för alla som har nått ut till Dave McCann med era tankar, böner och kärlek. Alla dessa saker värderas och uppskattas.

Kom ihåg, mina vänner, tillsammans ni står, söndrade ni faller, och ni vill inte falla. I den här tiden med stor förändring får ni inte hittas önskande.

Min kära, du måste klara av en chock efter en annan, jag kan inte lova att det blir lättare. Sionisterna/Kabalen kämpar med alla vapen och du och andra befinner er i deras skottlinje.

Älskling, jag sa alltid att vi utgjorde ett bra lag. Snart blir vi tre en gång till. . . oövervinnerliga.

Alltid din beundrande, Monty.

 

Rättvisa för Dave McCann. Irländare falskeligen beskylld i Kalifornien | Juridiska kostnader Fundraising med GoGetFunding

 

En judisk avhoppare varnar Amerika. Benjamin Freedman talar om sionism

 

Webbplats: Montague Keen Foundation

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

You may also like...