Montague Keen via Veronica Keen, 25:e december

Montague Keen via Veronica Keen, 25:e december

Montague Keen – 25:e december, 2016

 

2016 är nästan slut. Det var ett ytterst traumatiskt år för många, inklusive dig, min kära. Alla som försökt att exponera Kabalen har lidit. Jag vet att det har tagit ut sin rätt på dig, min kära, men det faktum, att du överlevde allt som var riktad mot dig, visar att sanningen kommer att segra. Mänskligheten hittar styrkan i att undersöka allt hos dem som tror sig ”ha kraften” att kunna påverka dig. De VERKLIGA ledarna, som drar i trådarna till era marionettregeringar, exponeras och elimineras. Det kommer att ta tid för mänskligheten att till fullo förstå, hur dessa onda Kabaler förändrade det mänskliga livet på Jorden. De förvrängde er historia, för att förvirra er. Ni behöver känna till er sanna historia, liksom vilka ni är och vad som förväntas av er. Ingenting (och jag menar INGENTING) ni har lärt er om er historia, är sant. Alla de som ni har fått lära er att högakta, är i själva verket era fångvaktare. Varje gång ni gör korstecknet; säger ni faktiskt ”Jag accepterar denna träldom. Jag är er slav”. Det är därför ni ser korset överallt, för att påminna er om er träldom. Kabalen förstår precis hur det mänskliga sinnet fungerar. De har etablerat otaliga sätt att kontrollera det. Delta inte i deras spel, för det har utformats för att förslava er.

Religioner är bara olika spel för att kontrollera ert sinne, och de har också utformats för att förslava er. Be istället till den rätta Skaparen, källan till hela skapelsen, som väntar på ert samtal som befriar er från Kabalen, och skyddar er från ytterligare attacker. Jag försäkrar er att Kabalen tappar mark. Frankrike, Irland och andra länder, arbetar nu fram planer för att dra sig ur Kabalens EUROPEISKA UNION. Det bevisar att uppvaknandet sker. Befrielsen från slaveriet pågår.

Ytterligare bevis på att vaccinationer orsakar autism, har publicerats i Kalifornien. Detta är ett faktum. Det är ytterligare ett bevis på att de är långt ifrån bra för er, och dessa vaccinationer orsakar stor skada. De förstör liv. Det finns experter på hälsa, som använder naturliga metoder för att bota, som är redo att ersätta den korrupta läkemedelsindustrin. Jag hjälpte Veronica att formulera planer för att sätta detta i handling. Hon har varit under konstanta attacker sedan dess. Men det kommer att hända; se det bara som att det är uppskjutet. Striden för att kunna överleva, måste prioriteras. Våra planer kommer att förverkligas. De kan inte förhindras. Mänskligheten måste överleva och frodas igen.

Får jag ta tillfället i akt och påminna folket på Irland, att en anmärkningsvärd man, DAVID ICKE, kommer att tala på Irland, för första gången. Vänligen, ge honom ett riktigt irländskt välkomnande. Lyssna på hans ord. De kommer att lyfta er ut ur kontrollsystemet som instiftades av Vatikanen, för 2000 år sedan, för att förslava er. Ni, den irländska rasen, är den ras som blivit mest orättvist behandlad i världen. Detta är er tid av UPPVAKNANDE, och förstå att IRLAND ÄR NYCKELN, SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLT. Alla de svar ni behöver finns på Irland. Titta igen på den information som avslöjades i Andrew Bartzis/Veronica Keens videoklipp, på YouTube. Ni är redo för det. All information ni behöver finns där. Det är dags för Irländarna att agera, genom att kasta bort de falska lärorna och grannlåten från Rom, som har förslavat er. Ni måste förstå att det var JESUITERNA, som planerade och genomförde DEN IRLÄNDSKA FÖRINTELSEN. De sa att det berodde på hungersnöd. Sådana LÖGNER!

Irland producerade mat som levererades ut, även när människor dog av hunger. DETTA ÖVERVAKADES AV JESUITERNA. Alla bevis finns. Vatikanen hade för avsikt att utplåna det irländska folket, genom att skicka ut dem till Jordens alla fyra hörn, som slavar och tiggare.

När det irländska folket vaknar upp (och de kommer att vakna upp!) kommer alla lögner från Vatikanen att exponeras. De kommer att förlora den lilla trovärdighet de har kvar. Vatikanen tjänar öppet Lucifer. Detta finns precis framför ögonen, men ni är blinda för det. De offrar så många barn varje år till Lucifer, genom sina sataniska ritualer. GENOM ATT TIGA OM DET, SÅ BLIR NI OCKSÅ SKYLDIGA!
Ni kommer att möta många obehagliga sanningar under 2017, särskilt om det rituella dödandet av barn. Det måste upphöra! De som tjänar MOLOCH har alltid ägnat sig åt sådana rituella offer. Många deltar i OFFRANDET UNDER MÄSSOR. I dessa Mässor blir man tillsagd att DRICKA KRISTI BLOD och att ÄTA KRISTI KÖTT. Detta är faktiskt en satanisk ritual. Gör ni så?

Tänk efter för ett ögonblick, hur livet kommer att bli när dessa kemikaliespår (chemtrails) försvinner; när fluoreringen av ert vatten upphör; när GM (genetiskt modifierade) livsmedel förbjuds; när läkemedelsföretagen exponeras för exakt det de gör, och alla vaccinationer stoppas. Det mänskligt livet kommer att förändras. Ni kommer att vara fria att tänka och utforska allt som har dolts för er. Fria igen, för att vara de Ljusvarelser ni faktiskt är.

Det är ert mål. Det är vad ni måste jobba för. Er framtid är beroende av det. All information ni behöver finns redan, och väntar på att ni ska ta del av den. Det finns inga begränsningar, så kör på. Se det som det mest spännande äventyret i ert liv.

De som genom Kabalens rädsla är inlåsta i fängelser, över hela världen. De som de har kunnat döda, de är döda. Vänligen, skänk en tanke till dem som blivit orättfärdigt fängslade, utan rättegång av Kabalen. Rättvisa existerar inte i de länder som styrs av Kabalen. Be om rättvisa för dem. Allt har tagits ifrån dem och de har ingenting kvar, utom hoppet om att så småningom, rättvisan kommer att segra.

Min kära, 2016 var ett av de svåraste åren du någonsin har gått igenom. Angreppen på dig blev djärvare och mer fasansfulla. Det är ett mirakel att du verkligen har överlevt.

Vårt arbete måste fortsätta.

Din alltid beundrande Monty.

 

Hemsida: The Montague Keen Foundation

 

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...