Montague Keen via Veronica Keen, 8 april, 2018

Montague Keen

via Veronica Keen

8 april, 2018

Alltsedan jag gick bort år 2004, har jag mycket kategoriskt konstaterat att IRLAND ÄR DEN NYCKEL SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING.

Julius Caesar skrev mer om dödandet i Irland än de flesta forskarna. Denne man skrev mer om det än vad ni kan hitta i de flesta böcker alltsedan 1920-talet. Caesar regerade år 49 f.Kr. för mer än 2000 år sedan. Han skrev: ”Vilket folkmord. Irländarna är ett förkrossat folk. Irländarna är ett VÅLDTAGET folk. Irländarna är inte medvetna om att deras eget LAND ÄR ETT TEMPEL. Från och med tidernas begynnelse har man inte våldfört sig på något annat psyke i högre grad än vad man gjort på irländarnas psyke. Man vet att irländaren på djupet har en andlig kärna. Man vet att irländaren är en romantiker som älskar Jorden. Hur ska man kunna omdirigera denna djupa andliga irländska kärna? Plocka in hårdnackade atenister”.

Idag kvarstår Irland i Vatikanens strypgrepp. Kabalen har utnämnt en premiärminister, Leo Varadkar, som ska fullfölja FÖRSTÖRANDET AV DET IRLÄNDSKA FOLKET genom att ta in 1 miljon människor från andra kulturer, för att späda ut deras DNA. Kabalen fruktar irländsk DNA. Chemtrails regnar ner kemikalier över irländarna för att hålla dem under kontroll och i sömn från vilka de är. RÄDSLA har ingjutits i dem. Vissa försöker höja sina huvuden ovanför balustraden, men de överlämnar sig ständigt till fruktan och sedan blir de våldsamma och aggressiva mot alla som vågar lysa ett ljus över den verkliga sanningen. De sjunker tillbaka till sin grop av misstro, hat, och den ilska som håller dem under kontroll. Man måste tycka synd om dem, de saknar mod. De fruktar att ta sig in till ljuset där det inte finns något utrymme för ilska och hat.

Allt detta kommer att avlägsnas år 2018. Ni alla är medvetna om de energiförändringar som dagligen nu äger rum. De som är arga och rädda kommer att svetsa sig samman. De kommer att försöka förstöra alla som försöker ta mänskligheten till ljuset. De kommer att förorsaka så många problem som de kan. Kabalen använder sig av missanpassade personer för att hindra ljusets framskridande. Man kan bara tycka synd om dem. Fastän de har misslyckats i livet, så ger det dem en viss betydelse att kunna förstöra ljuset och förhindra dess framskridande. De saknar mod och de saknar förmågan att vara konstruktiva. Så hela deras energi går till att vara destruktiva. Det krävs mod för att omfamna Ljuset.

Ni blir dagligen bombarderade med lögner. Över hela världen producerar samtliga TV-nyheter samma lögner. Era tidningar gör exakt detsamma. Vem avgör vilka lögner man ska använda varje dag? Vilka äger dem? Man måste forska efter sanningen ifall man vill ha reda på sanningen. För att överleva är det nödvändigt att känna till sanningen och leva i enlighet med den.

Kraven för ett Tredje Världskrig via Kabalens gälla, rädda röster blir för var dag som går alltmer högljudda. Varje gång ni hör dem, påminn dem om MASSFÖRSTÖRELSEVAPNEN. Ni kommer inte fler gånger att falla för sådana lögner. SAMMA MÄNNISKOR VILL NU HA ETT TREDJE VÄRLDSKRIG. Ni är äldre och förhoppningsfullt klokare. Krig har aldrig varit svaret och så blir det inte heller nu. Kabalen kräver krig, fastän ingen annan önskar det. Före parasiternas invasion levde människorna på Jorden i fred.

Energin håller på att expandera. Den för med sig en önskan om att få leva i fred och harmoni med era medmänniskor. Kabalen håller på att förlora kontrollen över er. De är rädda. Utan er, era underhuggare, är de inget. När ni slutar upp med att lyda dem, är det slut på dem och detta är de medvetna om. Deras tid håller snabbt på att rinna ut. Endast de som är ouppmärksamma kommer att försöka hålla dem kvar vid makten.

De som har genomfört projekt vid den här tiden måste vara medvetna om att många kommer att utnyttjas till att förhindra dem. Du, min kära, kan bekräfta att detta absolut stämmer. Svagsinta personer är lättpåverkade. De tror på vilka lögner som helst som de ställs inför. Detta är hur Kabalen fungerar.

Man använder läkemedel för att förstöra mänskligheten. Se till naturen för allt som er kropp behöver. Låt er aldrig någonsin vaccineras. Allt är planerat för att utplåna mänskligheten från Jorden. Varför accepterar ni det som Kabalen talar om för er? Ni vet vilka de är, de har gjort livet på Jorden till en kamp för överlevnad. De skapar pengar utav tunn luft och via banker för att säkerställa att ni fullständigt befinner er under deras kontroll. Allt som ni behöver för att överleva på Jorden är kontrollerat av dem. De inför olika VIRUS som de producerar i sina laboratorier för att få er att lida och dö. Den rädsla och det lidande som har förorsakats av dessa sjukdomar är syre för Kabalen, eftersom de frodas på grund av er rädsla. De hatar och avskyr människor som de anser vara tjänare, alltid underlägsna dem.

Vakna upp, mina vänner, se saker och ting sådana som de i verkligheten är, inte så som ni har fått höra att de är. Ni har levt under Kabalens förtrollning så länge att det är svårt för er att möta det faktum att ni har blivit isolerade och fängslade på er egen Jord. Ni håller nu på att vakna upp och kan se saker och ting sådana de är. Med nya ögon, öppna ögon, kan ni se dem som kontrollerar allting, och ni gillar inte vad ni ser. Ni frågar er själva hur ni kunde ha litat på sådana onda människor. Men det var enkelt, för de var i kontroll och ni visste inte bättre. Ni var fångade i en situation utan kontroll och trodde att detta var allt som gällde för livet på Jorden.

I verkligheten är ni Varelser av Ljus, som har en upplevelse av livet på Jorden. Ni befinner er nu i en process av att återta er makt från Kabalen och släppa fritt Källans Ljus, Allt Som Är. I och med att ni gör detta, blir allt kristallklart och Jordens skönhet uppenbaras för er. Solen skiner sitt ljus över allt som var dolt för er. Mänskligheten kommer att leva i fred. Allt detta befinner sig i processen att äga rum, trots alla som försöker hindra det och trots alla som attackerar de människor som är en del av processen. Var medvetna om att dessa människor var utsedda att finnas på Jorden vid denna tid för att kunna utföra de uppgifter som behövdes för att föra Jorden till Ljuset. Kom samman, gör detta uppvaknande till en glädjefylld tilldragelse för samtliga på Jorden.

Min kära, jag är så glad över att din vän hittade den signal som sändes in i ditt vardagsrum genom telefonjacket. Den skapade kaos. Den placerades där under natten för att skada dig. Oroa dig inte över de två som har slutit sig samman för att attackera dig. Se på deras tomma liv. De är inte kapabla till att vara konstruktiva så de blir destruktiva. Man kan bara ömka dem. Vilket slöseri på liv. Be för dem.

För alltid, din beundrande Monty.

Översättning: Aslög

 

You may also like...