Montague Keen via Veronica Keen, 17 december 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 17 december 2017

 

 

Vad glädjande det var för dig förra kvällen, att höra damen i Kanada bekräfta allt som jag har berättat om Irland, sedan jag gick bort. Hon har skrivit ner allt. Hon kommer att släppa det under de närmaste dagarna. Det kommer att avslöja Vatikanens utnyttjande och deras planer. Varje människa på jorden har varit offer för Vatikanens kontroll, oavsett religiös övertygelse eller nationalitet. Livet på jorden var aldrig tänkt att vara en kamp för att överleva. Jesuiterna och Zionisterna har frodats genom ert lidande. De har övervakat produktionen av genetiskt modifierade livsmedel. Monsanto är deras. Vatten, luft och allt som mänskligheten behöver för att överleva, har manipulerats. De äger alla läkemedelsföretag. Jag kan försäkra er om att deras droger inte är avsedda att bota, utan för att långsamt döda er.

När ni medvetet tar er bort från deras system av kontroll, gör en återkallelse, och ta tillbaka kontrollen över ert liv. Då kommer ni att känna vilken frihet det innebär. Friheten att vara de ni är, att utforska vilka ni är och vilken roll ni har i denna inkarnation. Var säker på att var och en av er har en roll att spela, oavsett vad den än må vara. Ni är delar av helheten. Det är en av anledningarna till att alla splittringar har påförts er: religion, ras, nationalitet etc. Splittra och erövra är Jesuiternas mål. Det har fungerat bra för dem ÄNDA TILLS NU.

När alla bevis på deras onda kontroll presenteras för världen under nästa vecka, blir de exponerade. Mänskligheten kommer att se dem som de parasiter de är, som lever av de fattigas lidande. Er falska verklighet exponeras. Förövarna har ingenstans att gömma sig.

Under många år fruktade de, att ni skulle förstå sanningen och vända er emot dem. Oroa er inte för dem. De har säkrat platser att kunna ta sig till. De är ansvariga för att ha gjort livet på Jorden till en kamp för överlevnad. De lyckades till och med blockera solens hälsobringande strålar från att komma in i jordens atmosfär, och ge dess varma helande energi till mänskligheten. De har ingen respekt för mänskligt liv. De vill bli av med er. De vill ha Jorden för sig själva. Då kommer de att kunna vara fria att leva så som de vill, utan att behöva gömma sina fjälliga kroppar för er.

Det händer så mycket strax utanför er tredje dimension. Ni kan höja er dimension genom meditation, med användandet av ljudet HUE. Upprepa det om och om igen. Det kommer att hjälpa. Det är ett heligt ljud.

Använd denna högtidsperiod för att komma samman, inte bara för att dela festmat, utan också era tankar och det som känns angeläget, för den framtid ni vill skapa för mänskligheten. Snart kommer bollen att vara i rättssalen, och då måste ni vara beredda att skapa en värld, där kärlek och fred betyder mer än någonting annat. Dödsmaskinen kommer inte längre att kunna styra, efterfrågas inte längre. Den mjuka dödsmaskinen (vaccinationer, narkotikaklassade läkemedel, dödandet genom genmanipulerad mat, etc och cancer), blir ett avlägset tråkigt minne. Livet på Jorden som ni önskar att det ska vara, kommer att börja. En ny tid som ni fram tills nu, bara kunnat drömma om. Tala om det, tänk på det och hjälp till med att ta in dess energi. Gör det verkligt.

Alla religioner har fängslat era själar, och de använder era själars energi för att krossa er och andra. Ta tillbaka er själ, återkalla den, om möjligt på en helig plats tillsammans med en grupp. Ni kommer att bli förvånade över den energi som denna upplevelse kommer att frambringa. Genom att göra så, kommer ni att ta tillbaka kraften. Ta er ut ur den religiösa buren ni fastnat i. Upplev friheten av att leva i fred med hela mänskligheten.

I morgon är första dagen för resten av ert liv. Börja med meningen att fortsätta. Skratta åt tidningar och TV, när de framför lögnerna från de som styr. Titta med medkänsla på de som är betalda för att ljuga för er. Det gäller också alla regeringar. Även om vissa börjar med goda intentioner, så rättar de snart in sig i ledet om de vill finnas kvar. Tyvärr finns korruptionen överallt. Det är dags att ta bort den. Tillsammans kan ni göra det.

Min kära, att överleva på Jorden är inte lätt för dig nu. Vi ber att du håller fast vid att slutföra ditt arbete med Dave. Han lider också och behöver hjälp. Hela kontrollsystemet kämpar för sin existens. Det är därför allt som kommer i vägen blir angripet. Det kommer inte att finnas kvar så mycket längre.

Den kärlek vi delade i livet fortsätter, min kära.

Din alltid beundrande Monty.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...