Montague Keen via Veronica Keen, 20 maj, 2018

Montague Keen

via Veronica Keen

20 maj, 2018

I och med att så mycket kommer upp i ljuset, är det nästan alltför mycket att ta in. Vem kan man lita på, är den främsta frågan i ert sinne. Många stiger fram och låtsas att de är trovärdiga, när de i själva verket endast är intresserade av vad de kan få ut av det: vad kan de vinna? Detta är anledningen till att mänskligheten befinner sig i sitt nuvarande tillstånd. Ni inser nu att det bara finns ett fåtal som man kan lita på. Vissa försäkrar att de står med en fot i vartdera lägret, för säkerhets skull. Var finns de människor som står fast vid vad de tror på att är sant? De måste hitta modet att uttrycka sig. Allt deras storskaliga tal leder till inget, ifall de inte har modet att ställa sig upp och tala ut. De har låtit mänsklighetens fiender NÄSTINTILL TA ÖVER och utplåna er. Se på deras liv. Allt de gör är att attackera varandra. Vad har de någonsin uppnått? Hur framgångsrika har deras liv varit? De används av Kabalen som en CANCERSVULST, spridande sina lögner och sin rädsla i ett försök att leda bort er från ljuset.

Amerika, Kabalen vill ha era vapen! De bryr sig inte om hur många oskyldiga liv de tar, för att säkerställa att de tar era vapen ifrån er. De använder sig av kraftfull mindcontrol på några få mottagliga människor, vilka de sedan instruerar i hur man genomför dödandet av oskyldiga barn för att säkerställa maximal smärta och nöd. De bryr sig inte om hur många de dödar. De vill i alla fall bli av med er alla. De vill desperat ta över Amerika. Ni måste vara blinda för att inte se detta. Kabalen fortsätter att försöka bli av med Trump eftersom han inte spelar med i deras spel. Har ni någonsin sett något likt attackerna på Mr. Trump? De döljer inte sin rädsla för honom. Han hör inte till Kabalen. Han gör Amerika till en säkrare plats för människor att bo och arbeta i, helt i motsats till Kabalens vilja.

Trump är inte perfekt men han behöver inte vara det. Han har rätt avsikter och det är allt som behövs. Vi har inspirerat honom till att ta en titt på Amerikas fängelser, eftersom de är en skamfläck. Inte lämpliga för människor. Amerika har ett fullständigt korrumperat rättssystem som med all säkerhet behöver ses över. I själva verket är rättssystemen över hela världen korrumperade, eftersom de enbart svarar till Kabalen. Endast Kabalens medlemmar tillåts bli domare. Detta gäller överallt. Det är bara ett av de sätt på vilka de kan kontrollera er.

De har avverkat allt som behövs för att mänskligheten ska kunna överleva och de har inte lämnat något ogjort. Ni befinner er i deras händer såvida ni inte vaknar upp och återtar kontrollen. De talar om för er vad ni får säga och tänka. TANKEPOLISEN avlägsnar allt som de inte kan kontrollera och ni tillåter dem att göra det.

Ni ’för er talan’ men ni ’vandrar inte er väg’. De har reducerat er till ryggradslösa lydiga får, som alltid lyder sina herrar. Ni vet vilka ni är. Ni borde skämmas över er själva. En vacker dag kommer ni att göra det, kan jag försäkra er.

Jag har försökt uppmuntra er till att ta kontrollen över era liv och att utforska vilka ni är, samt varför ni befinner er på Jorden vid den här tiden. Ni bär ingen likhet med de människor som vandrade på Jorden innan Kabalen tog över. Människorna vid den tiden levde aktiva liv och att leva i 100 år var normen. De åtnjöt god hälsa utan de droger som idag pushas på oss. Men Kabalen tog över er matförsörjning för att reducera er till de sjukliga människor som ni idag är. De ljög om er historia så att ni inte skulle veta vilka ni är.

Människorna överlever blott på Jorden, eftersom ni tillät Kabalen ta allting ifrån er. De åtnjuter nu alla de rikedomar som en gång i tiden tillhörde er. De är parasiter som lever på energin i ert lidande. De har gjort er beroende av dem.

Allt som kroppen behöver finns tillgängligt: naturen levererar det. Den mänskliga kroppen var aldrig planerad för att klara de droger som Kabalen tillhandahåller. Närhelst det är möjligt, odla er egen frukt och era egna grönsaker, vilket jag gjorde när jag var på Jorden. Det finns stor glädje i att få se dem växa. Detta är den mat som kommer att hålla er igång. Kabalen har kontrollerat allting på Jorden i nästan 2000 år.

Religionen planerades för att kontrollera människornas sinnen och liv. Den fungerade väl tills ni började vakna upp och inse att NI INTE BEHÖVDE NÅGON MELLANHAND FÖR ATT MEDLA MED KÄLLAN. Ni insåg att ni kan ta kontakt direkt och att ni inte behöver någon som medlar för er räkning. Lär er att handla direkt med den Högsta Varelsen. Använd er av vadhelst ni känner er bekväma med. Detta ger er friheten att leva i enlighet med ert samvete. Tro mig, det är befriande.

Så snart jag vaknade upp, så vägrade jag att vara en del av någon religion, mycket till min blodsfamiljs förtret, som gjorde allt de kunde för att tvinga mig till att leva inom deras religion. Jag gifte mig bort, vilket ledde till ytterligare ilska, men jag stod fast vid min övertygelse. Ledsamt nog slutade det många år senare i skilsmässa. Några år senare var jag lyckligt lottad att få träffa och gifta mig med Veronica. Tillsammans med henne fick jag lära mig vad kärlek innebär: sann lycka. Kärleken dör aldrig, eftersom inte ens döden kan utplåna den. Detta är varför vi fortsätter dela vår kärlek.

Veronica vägleddes till två videofilmer som tydligare förklarar vad jag försöker berätta för er. Det är nödvändigt att ta ansvar över era egna liv. Parasiterna tog över och förslavade den mänskliga rasen, som nu håller på att dö ut. De kontrollerar er matförsörjning, luften ni andas, det livgivande vattnet som er kropp behöver. Ondska är inte ett tillräckligt starkt ord för att beskriva vad de har åsamkat er. Fram tills att ni säger NEJ, med en enda mäktig röst, kommer de att fortsätta säkerställa er undergång. Är detta vad ni i sanning vill? All information som ni möjligtvis skulle kunna behöva finns tillgänglig för er. Ni behöver bara ta er tiden att finna den och agera i enlighet med den.

Den pedofili som gör det möjligt för Kabalen att leva på Jorden håller på att bli exponerad av Mr. Trump. Han har släppt tusentals barn som har hållits inlåsta i burar, redo att tillgodose Kabalen. Vänligen stötta honom. Han gör inte saker enligt regelverket, eftersom han inte är en politiker. Han är fri att ta sina egna beslut. MR. TRUMP ÄR INTE EN DEL AV PEDOFIL-KLUBBEN. Han vägrade ansluta sig.

2018 kommer att lägga fram bevis som på djupet kommer att chockera er. Ni kommer att finna det svårt att tro på att så onda människor överallt står vid makten. Ni har blivit deras slavar och ni tror idiotiskt nog på deras lögner. Ni litar på dem.

Alla som har tagit på sig själva att avslöja sådan ondska har utsatts för den mest avskyvärda tortyr från de skvallrande marionetterna som finns överallt. De är oförmögna att på egen hand göra något konstruktivt. Sådana människor kommer inte att framskrida till ljuset. De kommer att hållas ansvariga för sina gärningar och de kommer att få stå till svars för dem.

Öppna era sinnen och utforska vad som håller på att utföras av Kabalen för att avlägsna 90 % av er. När ni helt och hållet förstår deras planer, så kommer ni att finna sätt att skydda er själva.

De som hör till Anunnaki befinner sig fortfarande på Jorden, fastän detta är väl dolt. Ni håller på att bli medvetna om dem och deras många förklädnader. Ni måste vakna upp och möta fakta. Ni har inte någon tid att slösa bort. Er framtid ligger i era egna händer, så hantera den med varsamhet.

Min kära, de har gått så långt för att förorsaka problem för dig! De är i sanning bekymrade. De håller på att tappa fotfäste, eftersom Trump håller på att förstöra deras planer och DE ÄR ILSKNA PÅ HONOM.

En lösning kommer snart att hittas för de problem som du får tampas med.

Jag lämnar dig aldrig, min kära.

För evigt, din beundrande Monty.

 

 

A Conversation with ex-Illuminati insider Ronald Bernard and Sacha Stone

Note from Veronica
Please watch the two videos as they will help you to understand your situation.

 

 
Veronica Keen – Channeling Montague Keen – May 20, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...