Montague Keen via Veronica Keen, 23 april, 2017

Montague Keen, 23 april 2017

Via Veronica Keen

 

Historien är fylld av en massa lögner om händelser som aldrig har inträffat, berättat av människor som inte var där.

George Santayana

 

Monumentala framsteg håller på att göras. Människor lär sig snabbt hur de ska ansluta och använda sin egen kraft för att förändra det som behöver förändras. Att känna igen vad som måste förändras görs bäst i grupper, så att ni har gruppens samlade krafter att göra de förändringar, som ni hoppas på att göra. Det är en fråga om att knyta an till er egen energi, och använda den till att bryta de bojor som binder er och mänskligheten som helhet.

Kabalens energi har minskat till 3 %. Veronica har arbetat med andra som frigör den energi som har tryckts ner av staten, Vatikanen och andra. Alla kontrollsystem är nu avslöjade och avlägsnade. När den här energin släpps, flyter den som den ska. Svart magi och artificiell underrättelsetjänst utanför Jorden, användes för att förtrycka och kontrollera människan. Mycket hjälp har getts för att omstrukturera Jorden och höja vibrationen, och naturligtvis för att höja medvetandet. Var snälla och var öppna för dessa förändringar. Ett helt nätverk av människor används, men de är inte medvetna om detta.

Jag har en plan, som jag måste hålla hemlig för närvarande. Allt jag kan säga är att vänta er det oväntade. Födelsen av en ny livsstil fortskrider. Ridån är öppen och välkomnar ljuset och blottställer mörkret. Energetiska strukturer håller på att släppa ut den mörka energin och låta ljuset flöda in. Taras leilinjer aktiveras igen och kopplas ihop över hela världen. Många människor befrias. Det är avslöjandet av sanningen, som hittills har varit dold för er. Det här är det stora äventyret. Ni kommer att lära er sanningen om vilka ni är, er historia och vad ni kan uppnå i den här livstiden. Tro på att ni kan göra det, och ni kommer att göra det.

Bankerna kommer aldrig mer att hålla er som gisslan igen; de kommer att försvinna. Människan kommer aldrig mer att köpa deras lögner. De som förstörde livskvaliteten på Jorden kommer att ställas till svars för sina handlingar fortare än de tror. Denna strategi användes av både kyrkan och staten, och se vart det tog er. Allt togs ifrån er och lämnade er i deras händer, precis så som de önskade.

De som har kontrollerat mänskligheten är ute på hal is OCH DE VET OM DET. De två som var chefer för detta övertagande blev tillfångatagna. De var aldrig kända för er, och det är bäst om Veronica inte vet vilka de är. Det här var en enorm kupp. Det tog tid och tålamod, men framgången var vår. Ni måste ta er ur tron att ni är hjälplösa.

Många av er har förmågan att ta bort mörka energier, så använd den. Vissa av er har koder och några av er har nycklar, som kan användas för att hjälpa andra. Att återupptäcka gamla energier är väldigt spännande. De tar bort allt som är negativt och släpper in ljuset. Även om vi kan vägleda er, är det upp till er att frigöra leilinjernas och vattnets energier som finns djupt nere under jorden.

Ni lever i mycket spännande tider. Sanningen kommer fram överallt och kabalen har ingenstans att gömma sig. De förväntade sig inte att bli avslöjade och hjälplösa. Det här är ett lagarbete, eftersom vänner från andra planeter arbetar tillsammans med oss. Det fungerar perfekt.

Att se en stad som Belfast, med sitt ljus återställt, stråla ut frid till alla människor, är mödan värt. Förmågan att återställa ljuset finns inom er alla. Det krävs bara lite ansträngning. Tro på att ni kan göra det, och ni kan göra det. Styrkan finns inom er. Bli den förändring ni vill se hos andra genom att leda vägen.

Här är ett enkelt sätt att knyta an till Källan och få resultat som kommer att överraska och glädja er. Sätt er tillsammans, om möjligt, och använd HO´OPONOPONO. Den energi ni skapar kommer att vara kraftfull. Använd bara denna enkla bön:

Jag älskar dig,

Jag är ledsen,

Snälla förlåt mig,

Tack.

Om ni inte kan göra det med andra, ta då alla möjligheter att göra det i ert dagliga liv. Genom att använda den här lilla bönen, kan alla på Jorden vara en del i att göra de förändringar som behövs för att avlägsna allt som är mörkt och korrupt. Den goda energin blir starkare för varje dag. Den är koncentrerad till Asien, eftersom de som vill ha den Nya Världsordningen bor i det området. Asien är deras bas, så att rena det först är nödvändigt.

Jag kan försäkra er att omvandlingsprocessen fungerar bra. De som är känsliga bland er är medvetna om energiförändringen. Vi måste vara grundliga, eftersom vi inte vill lämna några kryphål, som de korrupta kan använda för att stanna kvar på Jorden och fortsätta med sina onda planer.

Var väldigt försiktiga med maten ni äter, vattnet ni dricker och luften ni andas. Alla dessa har förorenats för att orsaka er maximala skador. Undvik läkemedelsbaserad medicin om möjligt, och vägra onödiga ingrepp på sjukhusen, eftersom de inte går att lita på. Använd naturliga produkter när helst ni kan, för de är mer effektiva och säkrare. Naturen tillhandahåller allt som ni behöver. Var och en av er kan vara med och skapa era drömmars värld.

Min kära, förvänta dig det oväntade denna vecka. Förändringar sker överallt. Ditt arbete med att ta bort den negativa energin med dina vänner, kommer alla till del i din värld.

Min kärlek är alltid med dig. Jag är bara en tanke bort.

Din beundrande Monty.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

Du gillar kanske också...