De Gyllene Varelserna via Sue Lie, 22 april, 2017

De Gyllene Varelserna

22 april, 2017

via Sue Lie

Kom ihåg Enhetsmedvetandet – En Gåva till Gaia på ’Earth Day’

Enheten inom Mångfalden

De Gyllene Varelserna har regelbundet talat med mig alltsedan cirka mitten av senaste sommar, men det har alltid skett vid en tid då jag bara har kunnat dela med mig av dem till en person i taget.

Det har faktiskt funnits två olika människor som De Gyllene Varelserna har fört till mig, för att de skulle få dela med sig. Jag har också några gånger skrivit, och då har jag kunnat förnimma deras energifält och kanalisera deras budskap.

Men det finns en specifik del i deras meddelande som jag inte har berättat om, för varje gång jag tänkte uttrycka det, så gjorde jag det bara inte, eller kunde inte göra det, eller Nuet infann sig inte. Jag är inte exakt säker på varför, men jag har en känsla av att det NUET är här, för att jag ska kontakta De Gyllene Varelserna och be dem upprepa vad jag har hört dem säga till mig alltsedan i somras.

Något inträffade i somras, sommaren 2016. Jag är inte säker på exakt vad som hände, förutom att det var min första öppning till mina konversationer med De Gyllene Varelserna. Denna process inleddes när jag fick höra De Gyllene Varelserna. När jag skulle gå in i en meditation vid kl. 15:00, så var det vanligen vid den tiden de kom för att tala med mig.

Det var rätt ofta som de dök upp vid den tiden; inte i mina morgonmeditationer, inte på kvällen, inte i mina drömmar. De kom alltid vid 15:00 – tiden. Till slut kunde jag se dem i min fantasi.

Först var allt jag såg en cirkel. För mig kändes den kvinnlig, men på ett mycket androgynt sätt. Sålunda är De Gyllene Varelserna samtidigt kvinnliga och androgyna. Till en början kunde jag se dem och jag uppfattar dem fortfarande nästan som om de bestod av smält guld.

Jag ser en cirkel. I själva verket ser jag halva cirkeln bakifrån. Sålunda ser jag bara baksidan av deras huvuden och axlar. Av någon anledning har jag blivit vägledd till att lyssna till deras konversationer.

Det som De Gyllene Varelserna verkar göra är att de ovanifrån ”belyser” oss, från en plats, i själva verket en frekvens, i riktning mot den högsta toppen av ”Den Gyllene Vägen mot den femte Dimensionen”. I själva verket var det De Gyllene Varelserna som berättade för mig om denna ”Gyllene Väg”.

Det som jag uppfattar är att De Gyllene Varelserna befinner sig mycket högre än jag på Vägen, eftersom de genljuder till en mycket högre verklighetsfrekvens. Därför ser jag dem mer ovanför mig, men mer som ett symboliskt ”ovanför mig”, än i en tredje-dimensionell riktning.

Med andra ord så befinner de sig ovanför mig/oss i frekvens. Men de är inte ovanför oss i den tredje dimensionens tid/rum, eftersom de genljuder till den femte dimensionens HÄR och NU.

Det finns något som ser ut som en mast, som leder till deras cirkelformade station högst upp på ”masten”. De Gyllene Varelserna vistas precis vid tröskeln till den femte dimensionen.

För att vi ska kunna komma fram till De Gyllene Varelserna, måste vi därför med hjälp av vårt medvetande klättra upp för denna mast. Vi måste klättra, vilket innebär att vi måste utvidga vårt medvetande, bortom den tredje dimensionen och genom den fjärde dimensionen, för att nå De Gyllene Varelsernas ”Bo” eller ”Utsiktstorn”.

Detta ”Bo” representerar den tröskel där verklighetens resonans rör sig in till den femte dimensionen. De Gyllene Varelsernas bo befinner sig på exakt den plats där masten transmuteras in till den femte dimensionens första lägre-plan.

Men till och med i femte dimensionens allra första av de lägsta planen, finns INGEN tid och INGET rum. Därför existerar inte det koncept som gäller ”alltför många” eller ”inte tillräckligt”. Vidare så existerar inte frågorna: ”Är vi redan framme?”, för det finns ingen tid, eller något rum som kan mäta ”framme” eller ”redan”.

I själva verket finns det ingen separation för att separera verkligheten på något sätt. Men De Gyllene Varelsernas verklighet förefaller bara börja vid en viss ”plats”, för att vi precis börjar förstå att denna typ av femte-dimensionell verklighet kan vara ”verklig”.

Det som verkar ske när vi når denna ”Medvetandetröskel”, åtminstone är det vad som händer mig, är att jag blir ombedd att se tillbaka på SAMTLIGA andra inkarnationer som jag trodde jag hade avslutat, men som jag inte ännu helt och hållet har rensat.

De Gyllene Varelserna har sagt att sammansmältandet med den femte-dimensionella verklighetsfrekvensen inte är en fråga om att gå igenom, över, under, eller huruvida man förtjänar denna upplevelse eller inte.

I stället liknar denna process en sammansmältning med den femte-dimensionella verklighetsfrekvensen av att välja att få uppleva, sammansmälta, kombinera med och överlämna sig till det som är ”okänt”, men samtidigt MYCKET bekant.

De Gyllene Varelserna påminner oss också om att för att vi ska kunna sammansmälta med denna femte-dimensionella tröskel, så behöver vi rensa upp alla komponenter gällande misstro, rädsla, kval eller oavslutade ärenden som vi någonsin har lämnat i någon av våra inkarnationer på planeten Jorden.

Men det förväntas inte, det är inte heller nödvändigt för alla att gå igenom detta utrensande, för det är en mycket stor uppgift. Medlemmarna i det Planetariska Uppstignings-Teamet uppmanas att minnas det specifika bidrag till Gaias Planetariska Uppstigning som de valde innan de tog på sig denna inkarnation.

Lyckligtvis kommer Uppstignings-Teamet INTE att vara ensamma, för de är inte rädda för att ta del av de många sätt på vilka deras Galaktiska Familj finns här för att hjälpa dem. Uppstignings-Teamet kommer att få ständiga påminnelser om att de hela tiden får stöd under sin övergång till sin inter-dimensionella kommunikation.

När Uppstignings-Teamet börjar minnas sin långvariga relation med sin Galaktiska Familj, som hela tiden har funnits där, men ofta i ett medvetandetillstånd som deras 3D-själv inte kunde uppleva, så utvidgar sig deras medvetande naturligt för att omfamna det faktum att de är på väg till denna högre verklighetsfrekvens.

Många av Uppstignings-Teamets medlemmar har redan haft upplevelser av att utvidga sitt medvetande uppåt längs frekvensskalan och in i allt högre verklighetsdimensioner.

På grund av att de kan minnas, är de NU i färd med att förberedas till att få uppleva de förändringar som sker inom deras fysiska, tredje-dimensionella kroppar, som ett resultat av deras utvidgande inom medvetandet.

Eftersom man frivilligt har gått med på att ”ta Gaia med sig till den femte dimensionen”, är dessa fysiska förändringar en del av ens ”uppstigningsprocess”. Det har funnits många Uppstigna Mästare som har utvidgat sitt medvetande och till och med sin kropp, till den femte dimensionen.

De har emellertid alla ”stigit upp” som ett exempel för mänskligheten, men inte, tillsvidare, som en gåva för Gaia. Det är NU det gäller för dem som är beredda att stiga upp till sina högre uttryck av SJÄLVET för att inkludera Gaias jordiska kropp som en komponent inom deras process.

Dessa som är i färd med att stiga upp, har kommit ihåg att de redan är multi-dimensionella varelser. Men som en tjänst för Gaia, har de tagit sig en jordfarkost för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen. Därför tog de sig en fysisk kropp på Gaias fysiska planet, för att arbeta sig igenom all Karma som inte hade blivit transmuterad i deras SAMTLIGA olika livstider på Jorden.

Med andra ord, innan de återvänder till sin ursprungliga, femte-dimensionella kropp, så har de lovat försäkra sig om att de har gått igenom varenda en av sina tidigare livstider, för att transmutera allt mörker till Ljus.

De är medvetna om att de har lovat att ansvara för alla kvarvarande obalanser, alla yin och yang som inte har balanserats, samt all kärlek och rädsla som inte har transmuterats från någon inkarnation de någonsin har tagit på sig på Jorden.

Dessa som håller på att Uppstiga, är även medvetna om att Villkorslös Kärlek existerar inom och bortom samtliga världar. Det är denna Villkorslösa Kärlek som håller dem igång. De är tacksamma att vi, De Gyllene Varelserna, finns här för att bistå dem alla att upprätthålla denna Villkorslösa Kärlek samt att uppenbara Villkorslös Kärlek för dem på många olika sätt.

De Gyllene Varelserna, så väl som hela deras högre-dimensionella familj, har i själva verket frivilligt ställt upp på att vägleda mänskligheten på alla sätt som det finns behov av. Det är viktigt för dessa, samt för alla som håller på att Uppstiga, att komma ihåg att om det fanns ett rum med oräkneligt antal människor som talade med De Gyllene Varelserna, till och med om de alla talade inom detta samma NU, så skulle var och en komma med en något annorlunda berättelse.

Orsaken till denna olikhet är, att för att Gaia ska kunna stiga upp, så måste de uppstigande människorna som bor på Jorden, minnas att innan de tog sig denna jordiska farkost, så lovade de att sammansmälta mångfald till enhet.

En av de huvudsakliga faktorer som kommer att hjälpa Gaia att ta sig ut ur den tredje-fjärde-dimensionella tätheten, är ifall samtliga hennes människor som någonsin har haft inkarnationer på Gaias planetariska kropp, skulle minnas att de lovade att transmutera alla platser och/eller tidsramar på Gaia, inom vilka de har haft några inkarnationer.

Med andra ord, så kommer den uppstigande mänskligheten att uppmanas till att komma ihåg att de ansvarar för att balansera VARTENDA energifält som de NÅGONSIN har lämnat i förvar på Gaia. Medlemmarna i det Planetariska Uppstignings-Teamet är medvetna om detta ansvarsområde.

De vet också att när deras medvetande väl genljuder med den femte dimensionen, så kommer de att befrias från ”tid” och ”rum”, vilka separerar dessa inkarnationer. Utan denna tredje/fjärde-dimensionella separation, kommer de att förmå överblicka sina SAMTLIGA inkarnationer inom NUET.

Vi, De Gyllene Varelserna, känner till att de som är i färd med att uppstiga, kommer att få uppleva mycket mer än vad de kan tänka sig. Om någon fanns här och sade: ”Åh, jag har bara haft två inkarnationer”, då är man troligtvis inte ärlig med sig själv, för ALLA ”ledare för uppstigningen” kom till Gaia för länge sedan.

Många av dessa ledare kanske bara minns några inkarnationer. Men i slutändan är de som är ledare under Jordens storslagna ”återgång till sitt SJÄLV” vanligtvis också de som fanns med Gaia under Hennes två ”stora fall”.

Gaias första ”stora fall” skedde under Lemuriens tid och det andra ”stora fallet” skedde under tiden för Atlantis. Dessa omvälvande händelser ledde till att Gaia rubbades från Sin ursprungliga axel. Med anledning av dessa skador kunde Gaia inte längre röra sig i ett tydligt, cirkulärt mönster, utan utvecklade i stället en lutande hållning, som skapade en gungning.

Till slut insåg dessa människor att de var ansvariga för Gaias planetariska skada. Men dessa humanoider kan ha haft, eller så hade de kanske inte, mod att komma tillbaka till Jorden för att rädda planeten.

Lyckligtvis har andra frivilligt ställt upp på att ta sig en mänsklig kropp för att hjälpa Gaia. De som frivilligt ställde upp för att hjälpa Gaia, behövde ta sig en mänsklig/humanoid, kropp för det var humanoiderna som åsamkade skadan.

Den största utmaningen är att när de väl tog sig en humanoid kropp, så fick de gå igenom ett ”normalt liv” tills de kunde ”vakna upp”. Tidvis tog det flera inkarnationer på Gaia innan ”humanoiden” kunde vakna upp till sin sanna, multi-dimensionella historia och sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

Det är under den inkarnation i vilken man får uppleva sitt ”uppvaknande”, som man kan komma ihåg att det var ens ”valda” ansvar att gå in i alla de övriga liven som man har haft, under vilka man inte vaknade upp.

Med ”vakna upp” menar vi att ni vaknar upp till det faktum att ni inte ”är bara en tredje-dimensionell varelse”.

På grund av att ni har kommit ihåg att ni faktiskt är Multi-dimensionella Varelser, så kan ni kalla på de högre uttrycken inom ert eget Multi-dimensionella SJÄLV för att hjälpa ert inkarnerade tredje-dimensionella själv, som har lovat att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.

Välsignelser,

Vi är De Gyllene Varelserna

 

Remembering Unity Consciousness–A Gift To Gaia on Earth Day–The GoldenOnes through Sue Lie

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...