Montague Keen via Veronica Keen, 24 juni, 2018

Montague Keen

via Veronica Keen

24 juni, 2018

Avslöjanden sker över hela er värld. Människor kan inte längre dölja sina baktankar. Det är smärtsamt för er alla att se att de som ni har litat på blir avslöjade med att arbeta mot er. Mr. Trump är dagligen tvungen att ta itu med detta problem. Han vet att han kommer att lyckas med att genomföra sina planer; det är varför han placerades vid makten. Endast de som har vaknat upp förstår att Mr. Trump har för avsikt att avlägsna den mörka kontrollen. Dagligen får ni se att kabalen använder sig av allt i sin makt för att omintetgöra honom. Fråga er själva varför de skulle använda så mycket ENERGI till att försöka bli av med honom, ifall han är vad de säger att han är? Faktum är att de fruktar honom väldigt mycket.

Tiden är ute för det korrumperade kontrollsystemet och de marionetter som efterföljer det. Folk börjar öppna sina ögon och avlägsnar fjällen, för att få se vad som finns rätt framför dem. Mänskligheten är skyldig till att acceptera vadhelst Kabalen utfärdar att man måste acceptera. Ni, ni alla, har blint godkänt de läkemedel som har prackats på er av den medicinska yrkeskåren, utan att ens ifrågasätta vad de innehåller och vilken verklig effekt de har på den mänskliga kroppen. Ni har trott att alla dessa människor avsåg ert bästa: hur fel ni har haft. För att ordinera läkemedel till er fick läkarna betalt med semesterresor, konferenser, nya datorer osv. Att introducera nya medicinska läkemedel är en smutsig affärsverksamhet. Återta kontrollen över era liv och fatta era egna beslut baserade på er egen efterforskning. Det finns så mycket information därute som kan vägleda er. Ni kan inte förlora.

Det är dags att ställa er upp mot dem som vill ha bort er från Jorden. Slutligen börjar de acceptera att de INTE KAN VINNA NU, eftersom alltför många av er har vaknat upp, och inte kommer att låta dem ta över Jorden. Ni måste förstå att de är skräckslagna inför er, för de är helt och hållet beroende av er för sin överlevnad. Se på dem, allt de har är pengar. De är ynkryggar. Sluta upp med att se dem som mäktiga, för detta är baserat på en illusion som skapades av dem för att de skulle kunna kontrollera er. Varför accepterar ni fortfarande denna illusion, när ni inom er själ vet att det inte stämmer. Det håller er i ett sinnets fängelse.

Att inse sanningen är aldrig enkelt men det måste göras. Det kommer att visa sig bli er räddning. Ni har ingen tid att förlora, så ni måste vara redo att agera, i vetskapen om att ni kommer att lyckas. Det är nu dags. Allting ligger på plats för er att ni ska kunna återta er värld. All hjälp ni behöver finns redo, och väntar på att ni ska be om den. Låt inte Kabalen förstöra ytterligare av Jorden och mänskligheten. Genom att bara göra ingenting gör ni er skyldiga till att låta dem ta allting ifrån er, såväl som era liv. Hitta er röst och säg ’NEJ, vi kommer inte låta er ta något mer av oss’.

Jag vet att ni varje dag får läsa om alla dessa som har begått självmord. Detta är felaktigt. Dessa människor var förenade med Kabalen men ville tala ut. De blev dödade som en konsekvens. KABALEN UPPVISAR INGEN NÅD. De stampar på er så som de skulle göra på en myra, för detta är hur de ser på er. Ni behövs inte för deras planer. Ni gör inte längre någon nytta för dem. När ska ni lära er att oberoende av hur stor vördnad och respekt som ni visar dem, så betyder ni ingenting och ni är inte värda något. Ni ingår inte i deras planer.

Det är dags att ni visar lite respekt för er själva. Se efter er hälsa genom att ta hand om er kropp. Åsidosätt inte ert sinne. Avlägsna all indoktrinering och acceptera enbart det som ni vet att är sant. Avfärda alla uppfattningar gällande historien alltsedan 325 fKr. Det är då som lögnerna tog vid. Allt som ni har lärt er alltsedan dess är fullständigt påhittat. Det var menat att förvirra er. De avlägsnade samtliga bevis på fakta om att ni var mäktiga människor av ljus, som har en upplevelse på Jorden. De planerade att ta bort er makt och att degradera er genom den föda som de säkerställde att ni åt. Att odla er egen nyttiga, hälsosamma föda gjordes olagligt. Endast kemiskt odlad föda finns tillgänglig för er. Kemiskt tillverkade läkemedel tvingades på er. Vatten spetsat med dödliga kemikalier fanns tillgängliga för er. Är det att undra på att många av er är förvirrade?

Lagar skapades för att säkerställa att ni ständigt åtlyder Kabalen. Mr. Trump avlägsnar de korrupta domarna i Amerika. Han ersätter dem med andra som inte kontrolleras av Kabalen. Han förtjänar er tacksamhet för att han tar detta tappra steg. Det borde finnas fler som är som Mr. Trump, som modigt stiger fram för att rädda mänskligheten. Ni behöver bara se hur KABALEN HATAR HONOM OCH ATTACKERAR HONOM. Detta bevisar att de fruktar honom. De kan inte köpa honom, så de försöker tillintetgöra honom. Varje dag får ni se detta på TV och i tidningarna. Aldrig har det förekommit en sådan vendetta mot en endaste man. Varför är de så rädda för honom? Mr. Trump har för avsikt att släppa ut information till er som ni har rätt att känna till. Det är information som endast några få utvalda för närvarande känner till. Ni kommer att bli chockade när ni får höra vad som har undanhållits er. Det är kunskap som skulle ha gjort livet på Jorden så mycket enklare. Det kommer att ta tid för er att studera och acceptera allt som av Kabalen hållits dolt för er.

Dagligen får ni se att de förlorar sin kontroll. De har fått många att begå självmord, vilka har känt till att deras tid är slut och som ville bekänna att de varit en del av Kabalens plan. Vissa av dessa människor spelade endast en liten roll. Deras problem är att de visste vad som har pågått, samt planerna för framtiden. Detta har gjort dem farliga för Kabalen. Ha tillit till mig, mina vänner, Kabalen visar aldrig nåd. Ni kanske tror att ni känner dessa människor, men det gör ni inte. Ni känner endast till den mask bakom vilken de döljer sig. Tidvis glider masken undan och ni får en glimt av det riktiga odjuret bakom den. Vissa av dem gör en shape-shift – ändrar skepnad – när energin är alltför låg, eftersom det gör det svårt för dem att upprätthålla sin mänskliga form. De exponeras tillfälligt. Ibland fångas detta på film. I och med att energin nu snabbt förändras, så kommer de att få verkliga problem gällande detta, tro mig. De är inte kapabla till att försvara sig själva, så de kommer att be om nåd utav dem som de har försökt förgöra. Inom kort kommer detta, så var beredda att hantera denna situation. Jag har berättat för er att år 2018 kommer att medföra många förändringar som ni behöver förbereda er för.

Det finns de vilkas ego är så stort att de tror att i och med att de arbetar för Kabalen så får de känslan av att vara betydelsefulla. De är livets misslyckanden. Sänd dem kärlek och ljus, eftersom de försöker få uppmärksamhet.

Min kära, energierna påverkar alla. Det är svårt att stå ut med utmattningen. Människor blir exponerade och deras sanna egenskaper börjar synas. Detta har lett till många chocker. Attackerna på dig, min kära, leder fortsättningsvis till bekymmer. Den behandlingsserie som du påbörjar denna vecka kommer att visa sig vara verksam. Du blev vägledd till den.

Min kärlek omger dig. Du är aldrig ensam.

Din beundrande Monty.

 

Meddelande från Veronica:

Sacha Stone från Humanitad, höll en konferens i London som avslöjade allt som vi behöver känna till. Vänligen ta er tiden att lyssna till talarna som visade stort mod för att berätta sanningen för oss.

Dave

Han skulle vilja att ni fick höra hur mycket han uppskattar er kontakt med honom. Eftersom han är ensam i Amerika, utan familj och vänner, så har ni blivit hans vänner. De böcker ni skickar till honom hjälper till att hålla hans hjärna aktiv. Han skulle vara förlorad utan dem. Han är djupt tacksam. Han infann sig i rätten den 28 juni. Vänligen be för att sanningen skall bli avslöjad.

 

Contact Details

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...