Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle, 9 juli 2018

Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle

9 juli 2018

 

Hälsningar, kära ni! Hälsningar! Jag är Mi-ka-el, jag är Ärkeängeln Mikael, Ärkeängel för Kärlek och Sanning, Krigare för Fred och Ljus, er beskyddare, alltid er broder och vän.

Jag kommer idag för att tala med er om integritet och sanning. Jag kommer för att hjälpa er förstå att när ni avser att vara sanningens röst i varje aspekt av världen, då blir ni direkt stöttade av mig själv.

Tillåt er själva att tala om det som ert hjärta säger er, för det är sanningen, och släpp alla rädslor och all oro för att bli dömda eller missuppfattade och missförstådda.

På den Nya Jorden måste ni stå i integritet hela tiden, och därför agera på det som er själ och ert hjärta säger är lämpligt. Att ge fasta svar på ett positivt sätt till de som ber er vara trevliga och att berätta sanningen för dem är att svara kärleksfullt och vänligt, och är det sätt på vilket ni befriar er själva från de gamla sätten där ni kände att ni behövde kompromissa för att överleva och för att vara i någon sorts frid.

Er förpliktelse, kära hjärtan, är att vara sanna mot er själva och att bara följa riktningen och vägledningen från er själ. Sluta tillåta andra att försöka lösa sina behov och agendor genom att utnyttja ert stora hjärta, och den kärlek som ni generöst sträcker ut till alla.

Att säga ”nej” och att sätta hälsosamma gränser är kärlek. Genom att göra det hedrar ni er själva starkt, och på samma gång ger ni tillbaka mer kärlek och styrka till de som orimligen frågar efter ert samarbete, än om ni skulle vara tysta och gå förbi er egen intuitions och väglednings röst.

När ni gör så får alla inblandade en stor och multifacetterad lektion, speciellt när ni agerar på detta ”nej” med tillförsikt och styrka medan ni kvarstår fridfulla och oursäktande. Oftast kommer ni att se att svaret ni får är lättnad och acceptans, för alla vet när de går över gränsen och lägger mer till sin karmiska skuld.

Å andra sidan krävs det inte av er att erbjuda andra mer goda gärningar för att visa att ni är snälla och kärleksfulla. Faktiskt skulle Modern aldrig be er att alltid vara givaren eller, ännu värre, vara den som alltid offrar sig och tar risker – martyrkomplexet.

Det ni ombeds, kära hjärtan, är att vara i balans, att följa friden i era hjärtan och att välja att vara fria från alla olämpliga förpliktelser. Och det betyder att ni tillåter alla andra att gå vidare på deras vägar, fritt och obelastat.

Följ alltid ert hjärtas vägledning. Be mig hjälpa er att stå starka i er sanning och vet att ni alltid är stöttade i varje beslut och försök att frisläppa och eliminera det obemyndigande i den gamla tredje dimensionen som hållit mänskligheten förslavad i tusentals år.

Stå kvar i min kärlek, i min frid och i mitt svärd av sanning. Farväl.

By permission.

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...