Montague Keen via Veronica Keen, 30 oktober

wpd4bc9436_06

Montague Keen

30 oktober, 2016

Händelserna har accelererat på Jorden, på grund av utbredda avslöjanden gällande korruptionen. Detta måste först äga rum. Det finns så mycket mer som ni måste ta i beaktande, innan ni kan fatta välgrundade beslut gällande allt som påverkar livet på Jorden. Jag vet att det är en chock för många av er som har haft tillit till era regeringar, för att nu finna att de spelar en stor roll i decimeringen av mänskligheten. De tvingade er att ta vaccinationer, som de var fullt medvetna om att var skadliga för er. Tråkigt nog så gör de det fortfarande. Kom ihåg att ni inte kan komma nånstans inom politiken om ni inte går med på att Kabalens agenda måste accepteras. Jag har påvisat hur dessa parasiter kom till er Jord, hur de planerade och konspirerade och gjorde allt som var nödvändigt för dem för att bli accepterade som människor. Fastän de härstammar från en rovlysten art, lärde de sig snabbt hur de skulle dölja det väl. De har inte era normer. De lever inte enligt era regler. De skapar sina egna regler och tvingar er att acceptera dem.

När ni ser hela bilden, vilket vi inom livet efter döden gör, så kan ni se hur övertagandet sattes i rörelse. Denna rovlystna art existerar huvudsakligen på människors lidande. Det är varför de ständigt KRÄVER KRIG. Det spelar ingen roll var det förekommer, så länge som BLOD blir gjutet och RÄDSLANS ENERGI produceras för dem, för den är deras syre. Speciellt vid den här tiden på året frossar de i storskaliga SATANISKA AVRÄTTNINGAR. Detta är inte hur livet på Jorden var tänkt att levas. Allt mänskligt liv respekteras och uppskattas. Er själ är odödlig, ni bara växlar kroppar då och då. I er själ vet ni vad som är rätt och vad som är fel. Parasiterna, å andra sidan, äger varken själ eller samvete; bara materiella ting spelar roll för dem. Dessa är vad de strävar efter. Alltsedan jag gick över till den andra sidan, har jag talat om för er att parasiterna kommer att bli tvungna att lämna Jorden. De borde tillåtas göra det. De har gjort livet på Jorden så svårt för mänskligheten, när de bara ser oss som slavar för att tjäna dem.

Det är dags för en förändring. Människorna håller på att vakna upp och kan nu se vad som har åsamkats dem. Människorna återtar det som är deras. När människor avfärdar den kontroll som religioner utövar över dem och befriar sig själva från den, kommer livet på Jorden att bli fridfullt och rättvist. Människan är den enda arten på Jorden som dödar sina egna. Vi har manipulerats till att döda varandra. Vi uppmuntras till att utkämpa krig, att döda urskillningslöst. Så länge som ni producerar rädsla och blodet rinner, så är parasiterna nöjda. De ger er till och med medaljer för att ni dödar era egna likar . . . överväg det. De manipulerar er, varje dag i era liv. De skapade en HEMLIG VÄRLDSREGERING som kontrollerar era valda regeringar. Detta ger dem fullständig kontroll. På grund av detta fortsätter de att manipulera er.

Vad behövs för att ni ska vakna upp och återta det som är ert, att vägra utkämpa deras krig och vägra bedriva klappjakt på er medmänniska för att utan nåd slakta honom? Vem tillverkar de bomber och kulor som används till att döda? Skapade ni era barn till världen för att ta på sig uniformer och bli dödsmaskiner för dessa parasiter? DET FINNS INGEN HEDER I ATT DÖDA. Det måste ta slut.

Förena er med Källan, utan störningar av religionen. I gamla tider förenade sig människan med himlarna och Jorden. Hon var i harmoni med himlen, havet, jorden och allt som bodde där. Det fanns inga dödsmaskiner förrän de rovlystna anlände. Kommer ni att stå bredvid och se på när den mänskliga rasen blir utrotad och Jorden helt och hållet tas över av de rovlystna? Det har tagit flera år av planerande och manipulerande för att utmatta den mänskliga rasen. Ni föll för varje trick som de utförde. Parasiten, likt den cancer som den skapade, sprider sitt onda överallt, utan att ni ens lägger märke till det. Ja, den är smart, men den är OND. De invaderade varje aspekt av livet på Jorden. De anföll er från alla vinklar.

Nu, slutligen, har ni vaknat upp till er svåra belägenhet och ni är redo att säga: JAG FÖLJER INTE LÄNGRE ERA PLANER. VI VILL INTE HA NÅGOT TREDJE VÄRLDSKRIG. VI VÄGRAR DÖDA VÅRA EGNA. VI STÅR UPP TILLSAMMANS. VI, DE SOM UTGÖR DE 99%, VÄGRAR ÅTLYDA ERA BEFALLNINGAR.

Dessa parasiter, varhelst de dyker upp, måste slutligen avlägsnas, eftersom de alltid förstör sin värd, och detta kan inte tillåtas.

Livet på Jorden håller på att förändras till och med medan vi skriver. Det är på gång. DET ÄR DAGS FÖR DET ATT SKE. Det kan inte hejdas. Parasiterna kommer att slåss för att hålla sig kvar vid sina illegalt uppnådda vinster och sina mänskliga slavar. Men det kommer inte att tillåtas. Förändringens tid är inne.

Min kära, vi gör framsteg. De rätta människorna måste nå din uppmärksamhet för att saker och ting ska kunna gå framåt. Ibland tar det tid att få rätt människor in i bilden. Du har fått uppleva detta i det förgångna. Slutligen har dessa människor förts fram för att hjälpa till.

Vi finns vid din sida, för att vägleda dig.

Din beundrande Monty.

 

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...