Sananda via John Smallman, 8 augusti

Jesus Sananda

Sananda, 8 augusti 2016

Via John Smallman

 

Det är dags för er att förkasta era trosövertygelser och er tro på illusionen och VAKNA UPP!

 

Ni vet att sinnesstämningar påverkar er och ni vet också att de passerar. Den mänskliga upplevelsen, som en separat individ i den kollektiva drömmen eller illusionen, är en övergående upplevelse. Den är inte bestående, den är tillfällig, obeständig och i själva verket flyktig!

Men tiden framstår som mycket verklig för er, som en flod som rinner genom en ständigt föränderlig miljö av stämningar – känslor, oro, ångest, rädslor, smärta och lidande som ibland avbryts med korta perioder av hopp, önskningar, förnöjsamhet och nöjen. Men den flyter alltid på – långsamt eller snabbt beroende på individens val i det ögonblicket – den står aldrig stilla.

Ni är alla eviga varelser som lever i det eviga och tidlösa nuet, alltid närvarande i Guds gudomliga Närvaro, det enda tillståndet i tillvaron. Allt annat är overkligt, en produkt av er fantasi, ett spel där ni, som ett litet barn som sätter händerna för ögonen och i ett kort ögonblick, innan det tar bort dem känner sig ensam, separerad, övergiven och livrädd. Det finns ingenting att frukta eftersom bara Kärleken är verklig, så slappna av i den glada förvissningen om att den skenbara känslan av separation, ensamhet och övergivenhet är fullständigt overklig!

Den enda Verklighet som existerar är Gud. Därför är ni alla Ett med Honom, eftersom det absolut inte finns något annat ni kan vara! Mänskligheten har slutligen, efter många eoner, valt att vakna upp till Verkligheten. Men för att det ska kunna ske måste ni släppa ert strupgrepp om illusionen. Det betyder att ni måste släppa taget om alla era inbillade negativa känslor såsom hat, förbittring, fördömanden, rädslor och en känsla av självrättfärdighet eftersom de håller er borta från Kärleken.

De fungerar som en mantel, slöja eller en dimma som hänger mellan er och Verkligheten och döljer Den för er. De är också imaginära, konstruerade av er därför att ni fruktade att ert val att uppleva separation från Gud gjorde Honom extremt arg, så ni skapade dem för att gömma er för Honom.

Men Gud känner ingen ilska mot en endaste av er. Hur ska Han kunna känna ilska när det bara finns Kärlek? Han väntar kärleksfullt och i glädje på ert uppvaknande, eftersom Hans Önskan för er är evig lycka och Han vet att ert uppvaknande är oundvikligt.

Er uppgift i uppvakningsprocessen är att släppa taget! Att släppa taget om varje känsla av skuld, ovärdighet, skam och rädsla, därför att var och en av dem är totalt ogiltiga. Gud skapade er och därför är ni, var och en av er, perfekta gudomliga varelser. För människan verkar det inte vara så och det beror på de begränsningar och restriktioner som ni byggde in i det spel som blev illusionen.

Du är Kärlek! Allt som Gud skapar är av Kärlek, och Gud älskar det Han skapar ovillkorligt och utan undantag i varje ögonblick. Om Han älskar dig varför kan du då inte älska dig själv? Det är obegripligt, i själva verket är det ganska vansinnigt för någon av er att dömas som ovärdiga, skamfulla, syndiga, opålitliga, fula eller döma någon av Guds gudomliga Skapelser inklusive er själva.

Han erbjuder er bara Kärlek och Han erbjuder det kontinuerligt i varje ögonblick. Allt ni behöver göra är att öppna era hjärtan genom att släppa ert grepp om det som inte är av Kärlek, och Kärleken kommer då omedelbart att fylla era hjärtan och er glädje kommer att bli extatisk.

Rädsla är det som håller er tillbaka, rädsla för att ni är ovärdiga syndare som bara förtjänar att hamna i helvetet. Det är vansinne eftersom det inte finns någon synd och inget helvete. Vad ni upplever som synd och helvete är inbillning och helt overkliga aspekter av illusionen – spelet om separation där ni är engagerade, vilket i sig är ganska overkligt. Det är dags för er att förkasta era trosföreställningar och er tro på illusionen och VAKNA UPP!

När ni låter Kärlek flöda i era hjärtan, som Den kommer att göra när ni slutar med att stänga Den ute med dömande och alla de andra icke-älskande tankarna som ockuperar ert sinne, kommer ni att vakna upp, därför att det är omöjligt att förbli sovande när Kärlek fyller era hjärtan.

Som individ är det mycket få av er som inte har upplevt en intensiv kärlek för någon annan, och när ni har den typen av upplevelse sover ni då? Nej, ni är fullt vakna och vibrerande, levande och glada. När ni vaknar upp till Verkligheten, ert gudomliga och eviga Hem, kommer er vitalitet och glädje över livet att överträffa alla era tidigare upplevelser, och helt överglänsa alla förväntningar ni har haft om er återvändo till ett vaket tillstånd.

Jag vet att det är svårt för er att föreställa er den otroliga glädje som Verkligheten kommer att ge er. Så påminn er själva minst en gång om dagen, och helst många gånger, att Guds Önskan för er är fullständig och evig lycka precis nu! Han vill inte att ni ska vänta längre, Han vill att ni ska vara lyckliga nu.

Allt ni behöver göra är att öppna er för Kärleken som är er sanna natur, och öppna er för er Enhet med Honom och allt skapat. När ni gör det kommer allt som inte är i linje med Kärleken att försvinna och ni kommer att vända er bort från mörkrets rädsla, ilska, hat och förbittring och vända er mot Guds strålande Ljus och eviga Kärlek och omedelbart känna igen er själva som ni verkligen är – oändligt ljusa aspekter av den Enhet som är Gud.

 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. augusti 11, 2016

    […] via Sananda via John Smallman, 8 augusti — […]