“Neutralitet” – GCR/RV SITREP – onsdag 13 september 2017

 

“Neutralitet” – GCR/RV SITREP – onsdag 13 september 2017

 

Vi befinner oss på en osäker plats.

Ändå läser jag löftet om en annan övernatten-händelse och blir oroad över att jag inte delar min över-natten information.

Men här kommer den.

Jag var i konferenssamtal ikväll i Asien och USA och kunde känna tålamod och ångest på gatorna i varje samtal.

Den råa säkerheten och det råa lidandet. Likadant.

Jag försökte därför förbli neutral – och lät sanningen avslöja sig själv.

Vanligtvis försöker jag hålla mig borta från dessa spännings och desperationsenergier, eftersom det inte hjälper att vara för glad eller ledsen när man ”naggar” på RV-stenen.

Det dagliga malandet har dock blivit outhärdligt för många i Nordamerika och Europa.

Delvis för att det inte finns någon hydrering i det finansiella systemet utanför Asien, men också för att det här samhället är så engagerat med att få igenom RV till slutförande, att man inte kan fokusera på någonting annat – och det är svårt att få ändarna att att mötas utan ett 3D mentalt fokus i en 3D-värld.

Men när jag talar om att hantera mekanismer som neutralitet, kastar många bort det som min egen arroganta likgiltighet som klår upp massornas lidanden.

När det faktiskt är det motsatta, som en empatisk person kan jag känna hur det här samhället resonerar och värker tillsammans med dig.

Det är därför jag fortsätter att göra program som The Clarion Call på onsdagskväll @ 9:00 EDT-för att hålla kontakten på gräsrots, vibrationell nivå på veckobasis.

Jag läser inlägg dagligen för att veta var samhället är timme för timme. Om jag ser en trendbildning vet jag att det har skett en förändring och undersöker den.

Så låt mig ge dig den raka hårda kärnsanningen eftersom vi alla är vuxna här.

De äldste och BRICS-alliansen tillsammans med deras Välvilliga guider förblöder den i ett hörn inträngda kabalen i alla hörn av världen.

De kunde RV, ta ner Trump/Netanyahu och avsluta Nordkoreas nukleära drama på en timme … och sedan omedelbart släppa RV.

Men det gör de inte. Varför inte frågar jag?

För att som en bra cancerkirurg, medan kroppen har öppnats upp och patienten är under anestesi, vill de skrapa ut alla cancerceller innan de syr igen

Nu den 30 september 2017 kommer USD inte längre att erkännas någonstans där en suverän nation har accepterat det nya finansiella systemet.

USD kommer i praktiken att försvinna från det finansiella systemet över natten. Och de som styr detta land kommer att ha ett val, att göra-masskaos eller USN.

Detta faktum tvingar också många länder att fly sina kabalmästare och göra avtal med kineserna och ryssarna över Asien, Europa, Latinamerika och Centralamerika.

Inget land eller ledare vill bli utelämnat eller bli för långt ur sin position och förlora makt.

Problemet eller förseningen när det gäller det nordamerikanska valutasamfundet är att gåvogivarens energier (de Äldre) är helt annorlunda än de som mottar deras gåvor (Dinarland, Dongville, Zimlandia).

Desperation övermannar därför många när neutralitet (likgiltighet om Intel, timing, datum och hastighet) kan tjäna dem bättre för att få dem över RVs finansiella maraton-mållinje.

Ju längre de Äldste får mänskligheten att vänta på kort sikt, desto säkrare är det att lösa in och njuta av välsignelserna på lång sikt för hela mänskligheten. Därför, att tjäna det större goda med 7,8 miljarder betyder mer än 70 miljoner som håller valuta.

GCR RV är bara så enkelt. Det handlar inte om dig eller mig, utan om oss alla som upptar samma planet, rik som fattig.

Trump är under husarrest vilket också Netanyahu är. Båda väntar på att få säga upp sig. Inte heller Chaz har släppts än. De väntar också på RV.

Orkankedjan som sjösattes från ett argentinskt väderkommandocenter var utformat för att rensa den östra kusten.

Det hände inte tack och lov, men stora skador uppkom visserligen

Varför misslyckades det att permanent störa stora amerikanska finanscentra eller att få republikanska militära installationer med sina gyllene valv översvämmade?

Det var inte Guds vilja

Ändå var det och är det en tragedi överallt du ser. Så det hände något dåligt. Varför blev det tillåtet att skapa kaos i en fri vilja?

Det var Guds vilja.

Men de snabba bränderna orkanerna och jordbävningarna påskyndar faktiskt den återstående kabalens fullständiga undergång så att mänskligheten och jordens själ kan säkert föras ihop av människor som oss … permanent … utan rädsla för vedergällning eller stöld.

Och åh ja, valutakurserna fortsätter att rusa när de rustas in i mer nåd för alla som drabbats av de senaste stormarna överallt på Västra halvklotet.

Saken att fokusera på när vi glider in i oktober, och det gör vi, som det framkastats av mina samtal med källor under de senaste dagarna, är att slutresultatet av utförandet är absolut.

Den nya TRN-digitala och USN-valutan sitter fysiskt i inlösendatorer/valv/grottor just nu.

Jag menar att allt är på plats innan lagen att skriva ut den var beslutad i kongressen.

När kommer de att rösta på den nya USN och få antingen Trump eller Ryan skriva in det i lag, vilket släpper RV över hela världen?

Bara Gud vet.

Men det faktum att vi är så nära, och det äntligen händer, är ett otänkbart mirakel allt i sig!

Kan jag få mig ett Halleluja !? Nej, vad sägs om ett starkt Amen !? Kanske. Vad sägs om bara en hälsosam grymtning och höjda ögonbryn för att visa att du åtminstone är uppmärksam?

Mahalo.

Hela det centrala banksystemet och alla dess fina banksatelliter och stordatorer världen över har antingen ersatts, omkonfigurerats eller återställts bara för dig!

Att göra mantrat ”älska vad du har istället för att hata vad du inte har” är aldrig mer passande.

Jag upplever dessa sista dagar och veckor, ja veckor som hårda.

Jag vet att många inte håller med om väntestrategin för att få all utomjordisk cancer ut ur mänsklighetens affärsfilosofi. Även om det kanske är sant

Jag vet att många är nere till sitt sista nickel, andedräkt och bön. Jag vet. Jag vet. Jag vet.
Men det gör också de Äldste, BRICS Nationernas allians och välvilliga som alla deltar och övervakar mänsklighetens kollektiva befrielse – inklusive våra galna, positiva Anglos i Nordamerika och Östeuropa.

Vet att när det är säkert att släppa den, när det är lagligt, när det aldrig kan vändas, släpper de RV globalt utan tvekan.

Och de 7,8 miljarder oskyldiga som bor på denna mirakulösa lilla blå planet kan och kommer en gång att resa sig upp för att leva i frihet, överflöd och fred … tillsammans.

Sobeit.

Kanske göra ett sista försök att passera genom denna olyckliga fas med nåd och mening att ge bränsle till din tillväxt mot att förbränna ditt hopp – för en dag snart måste du gå över en ännu smalare bro till där din oändliga välsignelse väntar.

Ironiskt nog kan problemen tyckas annorlunda på andra sidan, men de är mycket lika – bara det att det är samma spektrum i den andra änden.

Så att lära sig att leva bekvämt i mellannivå-neutralitet-är avgörande för att behålla din lycka, med eller utan rikedomar.

Vilket just nu ger den allra bästa tiden att öva din födslorätt att vara helig och gudomlig oavsett omständighet.

Du spelar roll för att du är någonting.

Och ärligt talat, det är bara inte så mycket övningstid kvar att öva på överlämnande.

Gud är med oss.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...