Kärlekens Råd via Dana Zook, 12 september, 2017

Kärlekens Råd

via Dana Zook

12 september, 2017

Egot … det är i själva verket den rationella hjärnan som försöker säkerställa att allt går väl. Denna aspekt har faktiskt gjort er gott, har i sanning ombesörjt saker och ting …

Vi alla finns här, vi omger er, våra underbara heliga barn. Vi är Kärlekens Råd. Och javisst, flera av oss kommer ofta igenom som en röst, för så många av oss är kallade av denna och vi önskar alla vara här.

Välkomna.

Tack så mycket. Tidvis är det svårt att lägga rädslan åt sidan, eller det som ibland menas med egot, men egentligen är det den rationella hjärnan som försöker se till att allting är okej. Detta är en aspekt som i den gamla tredje dimensionen verkligen har gjort er gott, verkligen har sett till saker och ting.

När ni går igenom detta försnabbande och detta skifte, och när det gamla löses upp, så råkar den delen av er in i stress och rädsla, för den känner inte till något annat än hur den kan fungera. Den förstår inte det mirakulösa, eller magin inom universum, inom Gudomlighetens Jag Är – Närvaro, som förekommer i de skaror på skaror vilka finns bakom det som ni kan se i er fysiska sfär, och vilka skapar förändringar och om-justeringar, samt skiftar saker och ting för er.

Detta är skrämmande för egot, för det kan inte se, det kan inte förutse. I denna del av er, kära ni, när det reser upp sitt huvud i rädsla, är då ni måste ge bekräftelse till det, ta upp det i ert knä såsom ni skulle göra med ett litet barn, samt krama det och förklara för det att detta nu är ett nytt spel. Det finns nya regler och de gamla fungerar inte längre. Det handlar om att ha tillit till den magi, enligt vilken ni en gång i tiden levde och som ni kände till och kunde höra.

Den delen håller på att väckas upp till liv igen och den är också en aspekt som för var och en av er, har åsamkat er stor smärta och till och med död i tidigare liv. Er blotta glädje gällande kärlek och magi förorsakade problem för er med den gamla regimen som ville krossa denna, på grund av sin makt, på grund av er kraft. Och detta älskade sinne, ert älskade ego, försöker också att skydda er från det.

Förstå att i och med att ni rör er i riktningen mot upplysning och upphöjande, blir egot tidvis ängsligt. Så, likt ett litet barn söker det bekräftelse om att all kommer att bli bra, det som hörde till det förflutna. Det var en annorlunda energi, inom en annan sfär och den existerar inte längre.

Ni har trätt in på en ny nivå i ett videospel där reglerna plötsligt har ändrats. Men egot behöver fortfarande få veta att det har en plats i ert liv. Ju mer ni ger efter för rädslan och alla orosmoment, desto mer kommer de att växa. Ju mer ni går till gudomliga platser, där ni just nu är inom denna grupp eller i era meditationer, där ni kan känna kärleken, där ni kan förnimma salighet, desto mer kommer ni att kunna känna friden och känna er skyddade från den yttre verkligheten. Ju mer ni ger näring till denna aspekt inom er själva, kära ni, desto mer kommer den att börja manifesteras i ert yttre uttryck. Det förhåller sig inte tvärtom.

Jag är Sanat Kumara som stiger fram, eftersom jag är Lagarnas, de Universella Lagarnas Väktare. Jag påminner er om att ni har kraften inom er att använda dessa: Lagen om Eliminerande, Lagen om Orsak och Verkan, Lagen om Förlåtelse.

Ni kan kalla fram dessa och uttala er avsikt och jag finns då ögonblickligen där för att transformera saker och ting. Ni är i Sanning Varelser av Ljus och Mästare bortom er medvetenhet, kära ni. Så kalla på denna aspekt inom er, vilket ni alla gör, eftersom detta är den styrka som kommer att ’dra er över myren’, som skiner igenom dimman när denna lägger sig.

Jag kommer med energier av kärlek och enhet från Venus.

Träd in i mitokondrierna i era celler för att öppna upp dem. De är den förenande punkten mellan den fysiska verkligheten och de högre sfärerna. Triljontals av dem inom er kropp, i era celler, öppnas upp och låter denna kärlek från Venus och från mig själv och från hela Rådet strömma in i varje aspekt av er gestalt, för att transformera alla skuggor till ljuset.

Detta är Transmutationens Lag … att strålande lysa inom varje atom i er gestalt. När ni gör det, blir det ”såsom inombords, så även utanpå”. Världen omkring er börjar lysa på ett strålande sätt, såsom den börjar göra för er alla.

Ni befinner er på en underbar resa, älskade barn av Ljuset. Ni är aldrig ensamma. Vi finns ständigt tillsammans med er. Såsom Jeshua sade, så handlar det i sanning om ett ögonkast eller en tanke eller ett hjärtslag bort. Vi finns närmare er än ert eget finger.

Med det ger jag er mina välsignelser … vi, hela Kärlekens Råd, ger er våra välsignelser. Vi stiger tillbaka för stunden. Farväl.

 

Source – Channel: Dana Zook

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...