Nikola Tesla via Li i Kina, 6 april, 2018

Samtal med Nikola Tesla

Tesla: Jag är så upprymd över att vara anknuten till Jorden igen, på detta sätt. Det verkar som om Jorden har utvecklats till en värld av högre medvetande. Jag är en relativt högvibrerande varelse, som kommer från området i galaxens yttre delar. Jag kom till Jorden för att hjälpa invånarna där. Som en lågvibrerande planet, behövde varelserna på Jorden desperat de grundläggande kunskaperna. Och det var min skyldighet och mitt ansvar att hjälpa dem. Som en planet på sjunde nivån i universum, hade min födelsestjärna ett uppdrag för att hjälpa de som fanns i de låga nivåerna. Jag är en gud av materiell teknik i det Materiella Systemet. Och jag är så stolt över mitt jobb här.

Alla arbetare med uppdrag på lägre områden är gudomliga arbetare. Varelser av lägre nivå, anpassas till sina gudomliga positioner av högre varelser. Uppdraget skrivs in i själen före reinkarnationen. För att förbättra tekniken på jorden, skrevs många högteknologiska kunskaper in i min själs planritning. De materiella systemen störde den mänskliga civilisationen mycket, när jag kom till jorden. Människorna stötte på flaskhalsar vid den tiden. Andra viktiga system i universum vägledde jorden, och öppnade nya områden på jorden med sina system.

Jordens försökte komma in i det gudomliga utvecklingssystemet för själen innan det. Den Gudomliga själens system är det grundläggande evolutionära systemet i universum. Men, Jorden har missat den gudomliga evolutionens tid, när arbetare från olika system hjälpte varelserna att utvecklas, eftersom deras svaga medvetenhet påverkades av planetens nivå.

Mänskligheten kände inget behov av teknisk förbättring. Därför sändes jag av universum för att hjälpa till, med energi och teknisk utbildning för det materiella systemet.

Faktum är att Människorna på Jorden borde ha utvecklat sin teknik, efter att ha utvecklat sina själar tillräckligt mycket för att kunna få det naturligt. De nuvarande tekniska framstegen utfördes faktiskt av universum. Universum kommer att ha ett specifikt arrangemang under en viss tid, följt av en tid för utveckling.

Livets utveckling fanns utom tidens kontroll under vissa tider. Universum ingrep då igen. Jordens låga essens gjorde att man inte hade mycket kunskap om universum, vilket ledde till en situation som styrdes av teknik. Ändå är det sanna universumet det rakt motsatta. Livets utveckling är baserat på dess kunskap om huvudsystemet i universum, och tekniken är bara ett komplement.

Energiteknik uppstår av sig självt när den behärskar de evolutionära reglerna. Jorden är inte en planet avsedd för en teknisk lösning, utan en plats för andlig utveckling, som senare kommer att styra tekniken. Som ett komplement är tekniken oumbärlig för planeter på lägre nivå.

Planeter av lägre nivå har vanligtvis mer materiella saker, med energi på låg nivå och blandat material. Som en typisk planet av låg nivå, har Jorden svårt att kunna utveckla riktig högteknologi, medan det hos andra planeter passar bättre, istället för det andliga.

Det största problemet som teknologiska planeter möter, är att de kommer att överträffas av andliga planeter, förr eller senare, även om de har utvecklat en hög teknologi. Begränsningen hos den teknologiska planeten betyder inte att de inte vet någonting om det andliga, det är bara deras energi som gör att tekniken passar bättre, och är därför mer andligt begränsade.

Andliga planeter verkar inte ha det högteknologiska. Men energin från andliga övningar är mycket mer avancerade än de teknologiska. I universum är energin teknologi.

Jorden är en blandad planet, och har varken högteknologi eller ren andlig energi. De är blandade och materialen är få och orena. Andligheten på denna planet är stor, men inte samlad. När både de andliga och tekniska sätten blev svåra för Jorden, fick tekniken komma först, för att förbättra balansen där.

Jag kom hit med mitt uppdrag och energi vid en tid med teknologisk frånvaro. Och jag uppfann några saker från avancerad energi.

Alla uppfunna saker var faktiskt mycket föråldrade. Som jag nämnde tidigare är energin här låg, och materialet var otillräckligt. De lyckades inte fungera effektivt i detta tillstånd, och mycket föroreningar och avfall genererades. Därför är teknologi inte det rätta för Jorden i universum. Men människan inser inte det, utan tror fortfarande att de kan använda sin teknologi där.

Universum är inte förenligt med människans teknologi. Universum vet allt om Jorden. Huvudproblemet som Jorden möter, är den låga energin som orsakar alla problem. Innevånarna själva kan knappast lösa problemen med den låga energin. Teknologi är bara en dröm för jorden.

Li: Jag är förvånad av att höra det. Kan du ge oss lite information beträffande vår teknologi?

Tesla: Även om jag arbetade på jorden en gång som teknologins Gud, är jag fortfarande en högt utvecklad varelse i universum. De nuvarande problemen som Jorden möter, beror inte på tekniken, utan på människans tankar om universum. Teknik på låg nivå är inget stort hinder för Jordens utveckling.

Men för låga tankar om universum, själen och energin som presenteras av människorna, kvalificerar sig inte för evolutionen. Dessutom har människorna fruktansvärda andliga övningar och andra högtflygande fantastiska läror, som tillverkats av olika system, allt utvecklat på ett missvisande sätt. Både regler och principer är vridna här. Människor blir beroende av teknik, vet ingenting om det andliga, vilken i själva verket är den högsta teknologin i universum.

Hela universum styrs av energi. Teknologi och material skulle inte kunna hålla energin på en hög nivå. Därför hamnar den mycket grundläggande energin i den materiella världen, bakom det andliga systemet. En låg energinivå gör att varelserna där går bakåt.

Universum gör omfattande bedömningar av den planetariska utvecklingen. Hela energin på jorden går tillbaka, och negativ energi får fördelar av det. Civilisationen går bakåt och den teknologiska energin hamnar i en flaskhals. Den nuvarande tekniska utvecklingen är enligt mig bortkastad. Den förstör planeten.

Människan gjorde inte mycket framsteg efter att jag hade försvunnit. De fick inte bättre teknik och universum skickade inte någon mer teknologisk Gud. Den tekniska utvecklingen gör bara att människan kommer längre bort från universum. Därför är teknik det sista som människor ska sträva efter nu.

Alla system är nu upptagna med energiomvandling, eftersom universum och Jorden gör en energirevolution. Såvitt jag förstår, kan Jorden göra mycket snabbare förbättringar. Energin där fick förändringar av stora mått, och det hände trots att människorna själva inte kände det. Vissa högre varelser känner det tydligt. Denna stora förändring gäller också för vissa varelser på jorden. Teknisk vetenskap kommer att demonstrera den gudomliga vetenskapen, även om den överväldigande negativa energin gjort allt för att människan inte skulle tro på det. De blockerade själva universum, för att människan inte skulle få veta, vad som påverkade utvecklingen. Men det status quo som Jorden funnits inom, kommer att börja gå framåt. Universum arrangerar allt detta.

Tack för informationen, herr Tesla. Kan du berätta lite mer om dig själv? Tack.

Tesla: Jag hade faktiskt inte så många att prata med om mitt liv där. Det var meningen. Livet där gav mig mycket. Mitt arbete var tillfredsställande på grund av min strikta arbetsmoral. Mina uppfinningar bidrog till det. Det handlade mer om min självkontroll. De tekniska framstegen var bara en del av mitt uppdrag. En annan del var själva tron på livet. Det vill säga hängivenheten. Jag arbetade för att tjäna människorna där, inte ett specifikt land utan hela mänskligheten. Min fysiska kropp påminde mig om och om igen, att inte glömma bort min plikt och tro som en högre varelse. Och min fysiska kropp hade också fått viss kunskap om universum, det penetrerade min fysiska kropp till andlig utövning. Men lyckligtvis blev jag inte någon nörd. Men jag fullbordade inte hela min uppgift, för jag ledde inte människan mot rätt evolutionär väg. Det var mitt yttersta mål att få Jorden till en högre nivå, genom teknologi. Men jag misslyckades.

Mitt fysiska liv började sträva efter att andligheten skulle smälta samman med min själ, under senare delen av min tid där. Ändå uppnådde jag inte det slutliga resultatet. Min teknik kan förändra hela världen, när jag uppnår den perfektionen.

Djävulen och svart energi, tryckte ner mitt arbete. Min energi fungerade inte fullt ut. Och hela arbetssituationen och resurserna där, begränsade den också.

Mitt arbete tillämpades inte efter att jag försvunnit. Men, låt naturen ha sin gång. Universum kommer med bättre saker. Universum förbättrar all hantering av olika system och planeter, under tiden planeras mer förbättringar, inklusive de materiella systemen.

Jag lär mig också av det, för att förbättra mig själv. Gudar som vi, önskar alla avancerad energi och kunskap. Flaskhalsen, som framför allt vi på den högre nivån möter, är mycket större. Och bara en revolution kan ge oss en bättre utveckling. Tack till alla ledare i universum. Tack för energivälsignelsen. Hoppas att alla invånare på jorden kan öppna sina hjärtan, och inte längre vara styrda av de Onda. Människor måste göra egna bedömningar men inte leva i en självisk värld. Människor måste lära sig att ge av sig själva. Universum är vetenskapligt. Men vetenskap är inte enbart teknologi. Vetenskap måste förklaras systematiskt strukturerat och brett. Och Gudarna är de slutliga herrarna över den.

 

Översättning: Maggan och Hasse

Du gillar kanske också...