Osiris via Rae Chandran, September 16

 

04

 

Välsignade Atlantiska Familj

Min kärlek till er alla. Jag är Osiris.

Under de kommande månaderna har ni alla en möjlighet att helt och hållet återuppliva er i alla aspekter – i cellerna och också i varje område av ert liv. De intensiva energierna på planeten under de två gångna månaderna(september och oktober)och som fortsätter in i januari 2016 är en förberedelse för detta. Under de senaste månaderna har ni kanske märkt intensiteten i energin och att scenarier från tidigare liv dykt upp och också från andra verkligheter och dimensioner. Det som händer är en spolning av det undermedvetna och det omedvetna sinnet, så att allt kan rensas ut och läkas. Det finns något som liknar en mikro-dödsprocess, där ni kan observera ert sinne och samla visdom från erfarenheterna ni mött levandes i denna livstid. Tidigare erhölls denna återblick och samling av visdom när man dog. Så fira den här stunden, för ni ökar er visdom och erfarenhet.

Det första ni kommer att märka i denna tid gäller mänskliga relationer, vad det betyder för er i termer av er sanning. Många människor har levt i osanning, speciellt vad gäller kärleksrelationer, och också i andra relationer, men det är särskilt tydligt i kärleksrelationer. Den riktiga betydelsen av relationer har förlorats i den moderna världen. Människor har relationer av en rad olika orsaker. Oftast är det att få behov tillfredsställda. Under dessa tider blir man konfronterad med frågan – varför har jag en relation med den här personen? Är jag trogen i relationen(här pratar vi inte om en kärleksaffär eller sexuell otrohet)? Vilken är min känsla och vad är min glädje i denna relation? Känner jag mig tillfredsställd i den?

Om svaret är nej, vad kan jag då göra för att ändra relationen så jag känner tillfredsställelse, lycka och glädje i den. I den gamla energin kommer förståelsen och visdomen först efter döden när ens liv recenseras. Så använd den för att samla visdom och skapa en relation som är i samklang med er själ(i nuvarande eller kommande relationer). Den verkliga meningen med relationer kommer också att förstås av många under dessa tider. Relationer handlar aldrig om att BEHOV ska tillfredsställas, utan att fira fullheten i ens liv tillsammans med en annan, och att skapa något nytt så man kan lära sig mer om sig själv genom relationen, och också känna och uppleva Gud i hans fulla härlighet. Så använd relationerna till det de är avsedda för.

Den andra visdomen som kan erhållas i dessa tider gäller förståelse för ens livsväg eller syfte. Många är vilsna och söker denna livsväg på alla möjliga sätt – genom ett arbete, en relation, materiella tillgångar, sjukdom eller många andra. I denna tid strålar många av varelserna från Stjärnorna sitt otroliga ljus på jorden och speciellt på förståelsen för ens livsväg och syfte. De strålar också ljus om healing av ens inre barn. Då ens inre barn blir healat och man helt och fullt kan röra sig in i ens livs syfte får den erfarenhet ni kallar LIVET en ny betydelse. Detta kommer sakta att föra en till ens Passion. När man är i sin passion lever man i sanning, annars är det en lögn och, många gånger, mediokert. Anslut till stjärnan – Matthaar och se dess briljanta gyllene sken integreras i er genom ert 10:e chakra, kallat Laguana Chakra, och sedan flöda genom er chakra-pelare för att förankras djupt ner i Jordens Stjärn Chakra som ligger under era fötter. Energin från denna stjärna har kapacitet att heala djupt liggande sår, inte bara från denna livstid, utan också många tidigare. Den är särskilt hjälpsam vad gäller övergivenhet. Nästa att kallas på är Stjärn-energin från Capillai och denna energi har kapacitet att expandera ens sinne och öppna upp för högre förnimmelser och andra verkligheter. Att arbeta med denna energi kan också hjälpa till att öppna Ängel-chakrat som finns i pannans mitt så er anslutning med er Själ, era guider och Skaparen kan förstärkas. När ni öppnar detta chakra kommer ni också in på energierna från er gudomliga blåkopia, ert själskontrakt, er gudomliga kreativitet och er själs uppdrag. Ni kommer också att inse att ni kommit hit inte bara för att bemästra och balansera den Karmiska energin, utan också för att lära och balansera Livets Lektioner. Livets Lektioner är olika den Karmiska energin. Så att arbeta med dessa två Stjärn-energier rekommenderas starkt i dessa tider.

Den tredje saken vi vill ta upp i denna tid handlar om att förstå den mörka sidan av oss. De flesta av oss skjuter undan den och begraver den djupt inom oss eller låtsas som om den inte existerar. De intensiva energierna i dessa tider kommer att konfrontera oss med vår mörkaste rädsla. Så istället för att springa iväg och begrava den djupare måste man titta på den från ett fristående perspektiv och se hur det mörka skapades och varför det skapades. Ni kommer att se att det, för det mesta, rör sig om överlevnad. Så snart ni kan se på det objektivt kommer ni att kunna heala det genom att omfamna denna aspekt av er själva med Kärlek, och detta kommer i sin tur att ändra energin i de två första chakrana i era kroppar, där överlevnadens och fattigdomens medvetande-energi existerar. Många gånger inträffar omedelbar healing.

Den fjärde saken vi vill föra fram gäller förståelse om ens anslutning till stjärnsystemet och också om förståelse om Stjärn Karma. Många människor reinkarnerar sig på andra planeter och stjärnsystem för att lära och bemästra specifika livslektioner, för dessa erbjuder maximal potential för att lära dessa specifika lektioner som själen försöker bemästra. Som ni kanske vet finns er karmiska energi i axlarna på era armar, den flödar in i ryggen och etablerar sig i ert höftområde där den påverkar de chakra-energier som startar från baschakrat. Om ni skulle fokusera på dessa två ställen på era kroppar(mitten på båda händernas axlar och baktill på höfterna) och kalla på energierna från Mästarnas Råd av Karmiska Energier och be om återbalansering eller linjering igen med er själs ursprungliga syfte, får ni se en del lättnad i era utmanande situationer(om ni nu står inför sådana) för de kommer specifikt att avlägsna karmiska energier från de stjärnsystem ni levt liv i tidigare, när ni bemästrade dessa livslektioner. Ni kommer att kunna se förändring och en lätthet i era kroppar inom 21 till 40 dagar.

Den femte saken vi vill ta upp gäller förståelse om ens anslutning till Moder Jord. Vi är gjorda av Moder Jords kropp och Moder Jord håller vår ursprungliga prägel eller mall av vårt perfekta själv. När ni ansluter till Moder Jord kan ni be Moder Jord att lägga på er ursprungliga och rena själs prägling på ert nuvarande livs kontrakt(för jämförelse). Betyder det då att vi inte behöver gå igenom vårt ursprungliga syfte med att födas här, nej, det betyder bara att det görs en justering som gör det lättare för oss att gå igenom vårt livs syfte utan så mycket smärta och lidande. Ni kan be om detta de närmaste månaderna.

En annan sak vi vill poängtera gäller förståelsen för vatten och dess betydelse i våra liv. Vi är i huvudsak uppbyggda av vatten och detta vatten inuti våra kroppar cirkulerar kontinuerligt. Men, som allt vatten, om det recirkuleras om och om igen, kommer det att förlora sin ursprungliga vitalitet. Detsamma kan hända med vattnet inuti oss. Till en viss nivå kan detta motverkas genom att vi dricker vatten regelbundet, men när vi ansluter till Varelserna av Vattnets Källa och den Kraft som styr vattnen, då återfår vattnet inom oss sin ursprungliga vitalitet och livskraft, och detta gör i sin tur oss friskare, mer energiska och hjälper oss att minnas vilka vi är. Det ursprungliga vatteninnehållet i oss innehåller sanningen om vilka vi är och hela vårt själskontrakt och vår blåkopia. Varelserna vi kallar på för detta är Lahumi La Hi (varelserna av Vattnets Källa) och La Ba Na Ha (den kraft som kontrollerar vattnen).

Till sist vill vi föra fram förståelsen gällande dödsprocessen. I dessa tider kommer många själar att vilja lämna den fysiska kroppen så de kan återvända med en mycket lättare kropp och ett mycket högre aktiverat DNA i sina system. Ni kan under er stund av meditation (om ni inte är rädda) be om att dödsprocessen ska ske(som om ni observerar er under dödsprocessen) och när den är fullgjord, kan ni be om en högre uppsättning av blåkopian med en högre Ljuskvot och en mer avancerad nivå av högt aktiverat DNA. Detta kommer att göra en mycket stor skillnad i era liv och kommer att ändra många aspekter av livet, allt till det bättre.

Låt er bön vara denna från och med nu: Jag ansluter med den Fria Energin( Void Energy) och jag har den högsta visdom och största kraft inom mig för att använda denna Fria energi till magnifikt och välvilligt skapande, för Jag är Makten, Jag är Kraften, Jag är Ljuset.

Välsignelser

Guden Osiris

Genom Rae Chandran (www.raechandran.com)

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...