Mushaba via Nancy Tate, 22 augusti

Wakeup_top_msg

Mushaba

”Uppvaknande-Special” av Varelser från Mushaba

22 augusti, 2016

via Nancy Tate

Detta är en sammanställning av den information som jag tog emot den 12 augusti 2016, när Bob T. bad om att få göra en läsning för Anakhanda Mushaba och för att ställa några frågor som ofta kommer upp för oss alla. Sedan kände jag för att få ta emot en uppdatering, innan jag sände ut informationen till er alla. Till att börja med är här det som kom som svar från Anakhanda, och det följs av det som Ohmnipure idag förmedlade till oss alla. Njut av det! Likt Yoda från Star Wars som så bekant uttryckte det: ”Let the Force be with You!” (Må Kraften vara med Er!)

Mushaba Hälsningar!

Jag är kommendör Altros på Moderskeppet Nexus, från Mushaba. Jag är den första som kommer för att bemöta er oro. I er värld på jorden sker så mycket, med anledning av dessa dagar för mänsklighetens uppstigning, detta är tiden då rädsla och kärlek betonas. Det sker igenom varenda människa på jorden, från de nyfödda till de äldsta. Detta är tiden, den mycket livsviktiga tid, då jordens mänsklighet måste göra ett tydligt val; göra ett kompromisslöst ställningstagande för antingen sidan med kärlek, eller för sidan med rädsla.

Samtliga lögner, all förvirring, missinformation och allt svek har planerats. Under den sista fasen i jordens och mänsklighetens uppstigning, måste allting under solen exponeras, komma upp till ytan för att varje individ ska välja vad man accepterar, tror på och omfamnar som sin sanning. Allting blir presenterat i sin ursprungliga form, både sanningen och lögnerna. Varje individs reaktion på vad man läser och hör, avgör ifall man vill mata och stötta sina tvivel och farhågor och lämna över sin egen frihet och sin kraft till den negativa mörka sidan av rädsla. Detta kommer att avgöra om man vill mata och ge näring till sanningen och sitt mod, samt hålla fast vid sin frihet, sin kraft, sin kärlek och sitt ljus och stå stadig i sin kärleksessens och sitt ljus.

Se på allt fram-och-tillbaka som mänskligheten skapar. Individer kanske mår bra, känner sig underbara, inspirerade och självsäkra och i nästa ögonblick hör eller läser man något som man tillåter ändra på hur man känner sig; till ilska, frustration, tvivel och framför allt rädsla. De från den negativa sidan vet vad de håller på med, genom att de använder sin kunskap och sina förmågor till att kontrollera och manipulera, med syftet att hålla så många människor som möjligt ur balans, i tvivel och i rädslan för ”tänk om”.

Detta förlänger deras förmåga att hålla ut längre än vad de borde. Det är deras enda kvarstående trick; det är deras enda supportmekanism. Vi kommer att ta oss tid att förklara våra svar till er, för det finns en hel del information och den är alltför viktig för att skyndas igenom. Vår avsikt är att förse er med ett svar på detta dilemma.

Allt detta fram och tillbaka tillåter förändringsenergierna att instabiliseras och att även stanna upp utvecklingen. Den kommer inte att stanna upp, men det kommer att göra den långsammare. Det håller den negativa energin från att helt och hållet ge efter för kraften hos människorna, och folkets ljus. De av er som är medvetna , de som läser dessa ord, har ett ansvar, en plikt att inta en stadig och slutlig ståndpunkt i er sanning, kärlek och i ert ljus. Att inte längre låta er kontrolleras och manipuleras av de olika saker som sker och den information som hänsynslöst sprids av den före detta kabalen. Jag säger före detta för de som hörde till den sanna källan till Kabalen är inte det längre. Deras fulingar kämpar för alla överblivna rester som de kan få tag i. De vet att deras enda vapen, deras enda sätt att upprätthålla något som liknar kontroll och makt, är genom förvirring, missinformation och rädsla. Det är vad människorna måste inse och förstå.

Det är nyckeln för att för alltid kunna få ett slut på detta. Alldeles för mycket litas till att Galaktikerna ska ta hand om allt. Vi har lyckats med en hel del på mänsklighetens vägnar. Men det är viktigt att veta att vi inte kan, vi kommer inte att göra allt för er. Vi kommer inte att beröva mänskligheten dess frihet, bemäktigande och självständighet, som har vunnits genom att man har stått upp och stadigt stått i sin sanning och kraft. Vi kan erbjuda några råd och rekommendationer gällande vad var och en av er i mänskligheten kan göra för att kamma hem denna frihet, särskilt de som har vaknat upp. Detta kommer att tas upp av en av de följande talarna.

Låt mig tala om Toplet-bomberna (Bob T: Via Cobra i den påstådda Motståndsrörelsen) som så många är oroade för. Förlåt mig om jag skrockar vid tanken på att dessa obetydliga små fulingar skulle ha makten att vidta dessa åtgärder mot mänskligheten. Det är deras sista nödutväg för att kunna förstöra allting, ifall de inte kan få allt. Vilket slöseri med känslor, att oroa sig över något som aldrig kan ske. Dessa veklingar har varken intelligens eller kunskap att hantera något av den omfattningen. Det är helt enkelt en rädslotaktik; inget mer än det. Fungerar den på mänskligheten?

Vi skulle aldrig någonsin tillåta något så dödligt få inträffa, eller på något sätt få användas. Vad dessa fulingar inte är medvetna om är att Toplet-bomberna redan har blivit neutraliserade av oss! De skulle få en större smäll av en ballong som sprack!! Så det kan ni glömma, kära mänsklighet, för dessa så kallade bomber är fullständig obrukbara. Nu stiger jag åt sidan och låter nästa talare komma fram. Jag hälsar er och välsignar er alla med Mushabas Kärleksessens. Kärlek är kraften.

Mushaba-hälsningar!

 

Jag är Mushaba.

Jag är här för att dela med mig av lite information, så väl som att understödja det som Kommendör Altros sade. Låt mig först säga att det som kommendören delade med sig är oerhört kraftfullt viktigt. Praktiskt taget allt vi idag delar med oss till er, leder tillbaka till valet mellan rädsla eller kärlek. Nu, till ’chemtrails’.

Vi har kapaciteten att neutralisera deras effekt, eller allt som dessa rädda fulingar försöker ta till. Tankar, övertygelser och starka känslor är starkare än en energi-kärnvapenbomb. Så vi vill sannerligen att det som vi idag erbjuder er, uppfattas som viktigt för er, när ni rör er framåt på kärlekens väg.

Om tillräckligt många människor är rädda och lever i skräck gällande dessa ’chemtrails’ så skapas denna effekt. De människor som har störst rädsla, kommer att påverkas, även om dessa ’chemtrails’ har neutraliserats. Varför är det så lätt att acceptera och följa rädslans väg än att stå stadigt i er sanning? Detta är min fråga till varje individ bland mänskligheten och jag ber er att fundera på den riktiga sanningen i ert svar. Ni behöver bara hålla den konversationen med er själva och ge er själva svar.

Återigen måste människor stå upp och göra sina röster hörda. Människornas röst skapar terror i dessa fulingar, men folket inser inte detta. Även om människorna tog ställning mot dessa saker, skulle folk med avdämmande bevis stiga fram till ytan och komma fram med bevis, för de skulle inte veta att folkets kraft är med dem.

Och vad korporativet USA anbelangar, om de har lämnat in en registrering eller inte (Bob T: Det går ett rykte att USA-Corp anhåller om att bli åter-registrerat) har ingen större betydelse gällande det som håller på att slutföras för mänskligheten. Tror ni som räknas till mänskligheten verkligen att det skulle spela någon roll? Var medvetna om att det inte gör det!

Mushaba-hälsningar!

 

Jag är Porda, känd på jorden som Papa Mushaba i Mushaba-familjen. Jag kommer nu för att ge stöd och för att lägga till det som har delats av Kommendör Altros och av Mushaba.

Dessa fulingar är i högre grad rädda för människorna än ni känner till. De är alla skräckslagna och de springer för livet, varför de gör, eller åtminstone försöker göra, allt de kan för att människorna ska förlora sin vaksamhet. De gör allt de kan för att översvämma samhället och i synnerhet de som i hög grad har vaknat upp, med lögnattacker, bedrägligheter, missinformation, negativ data och bara rent ut sagt rädsla. De är som råttor inträngda i ett hörn.

Detta är nu varför mer än tidigare informationen från Mushaba måste nå fram till massorna. Det är något som skulle kunna lära människor att stå starka i sin sanning, frihet och kraft. Mushabas Kärleksessens har stor kraft, för den är den ursprungliga kärlekens kraft och inget kan stå emot den ursprungliga kärleken. Om en större del av mänskligheten kunde tillåta Mushabas Kärleksessens, som förresten fortfarande innehåller kraften, så skulle man tillåta denna energi att aktiveras inom en och låta den vägleda en. Det är en medveten tanke-kraft, en medveten energi som har tankeförmåga. Den kommer att leda en till en plats av frid inombords och tillåter aldrig någonting utanför en själv att bringa in störningar i ens varelse.

Mushaba-Energin är den som kan användas dagligen som en balanserande punkt, som den stora utjämnare som tillåter en att behålla ett jämnt sinne under alla omständigheter. Kalla på Mushaba-energin för att få hjälp när ni känner er frustrerade eller tvivlar och låt ljuset i den, Mushaba-ljuset, visa er vägen tillbaka till fred, kärlek, frihet och er kraft. Mushaba-energin är redo att släppas fri ut i världen, för att fortsätta sin assistans rätt in till varenda själ för att möta deras uppstigning.

När ni vandrar i Mushaba-energin, när ni vandrar med dess kraft, så vandrar ni med något som aldrig tidigare har inträffat och som ni aldrig hittills har fått uppleva. Tala till den för den kan höra, fråga den för den ser och omfamna den för den är kärlek.

Var medvetna om att hur det än i den omgivande världen verkar vara, så är det inte alls på det sättet. Saker och ting är mycket längre komna än vad ni kan veta av, men det är så här som saker och ting fungerar. Det vill säga, det som vi säger att ska ske, sker när man minst av allt väntar sig det. Jag talar om allt gällande det; det är General Dunford och Republiken som ska utlysas, vilket väntas ske det här året före valet, det är RV/GCR för världens överflöd, utlysandet av NESARA, avslöjandet som kungör allting och mer därtill.

Ingen kosmisk händelse behöver inträffa innan allt detta sker. Allt står inför att ske. Som mänsklighet har ni gjort vad ni behövde göra. Det är en fråga om att ni ska hålla er samlade och inte låta er själva styras av lögner och bedrägerier. Detta är den enda frågan, mänsklighetens Akilleshäl. När allt fler människor öppnar sina ögon och får se det som finns rakt framför dem, så kommer de att inse att mer har gjorts än vad de har märkt. Vi har ingripit i jordens angelägenheter som inte var någons skyldighet. Vad människorna önskar få se är att vi ska dra dem (Bob T: Kabalens fulingar) över gatorna, till våra skepp och flyga iväg med dem. Det är inte nödvändigt. Kom ihåg att på en tidsram som är mycket snart, i vilket ögonblick som helst nu, osv; det som sades ovan om att man ska upprätthålla balansen i sinnet och sin tillit; detta har betydelse gällande att möta denna tidpunkt, eller att fördröja den tidpunkten.

Alltför många människor ger helt enkelt bort sin kraft alldeles för enkelt. Det är dags att stå upp och vara den mänsklighet som ni är; en av kärlek och mod och kraft. Visa de små fulingarna vem som är deras pappa!

Fortsätt leva och ha fullkomlig tillit till Skaparen, att allting är väl och att ni befinner er på slutrakan, även om ni inte kan se det. Ni måste inombords veta att detta är er sanning och ju mer ni håller fast vid denna sanning, desto mer kommer den att materialiseras. Håll den som er sanning, oberoende av vad som sägs. Var medvetna om att er tid, ert ögonblick, nu är här! Känn er alla tillfreds gällande allt detta och livet fylls åter med motivation att ta tag i saker! Fokusera på det som ni kan göra och gör det!

Kallelserna till era möten, era rop för att ni ska vakna, Mushaba-Platina-Ljuset, den enkla glädjen över livet; bara låt processen ske där ni kan se att den äger rum. Allt detta fokuserande på RV och Republiken har dominerat människornas hjärnor. Det är dags att ta ledigt och fokusera på livet. Närma er hela RV och Republiken som en underhållande hobby som ger er tillfredsställelse, men som inte kan kontrollera ert liv. Njut av er hobby, lägg den sedan åt sidan tills nästa gång ni tar fram den!

Så är det, så har det blivit sagt och så har det blivit gjort!

Vi alla välsignar er, med Mushabas Kärleksessens!

Vi är Altros, Mushaba, Porda.

 

Mushaba via Nancy Tate, August 22nd

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...