Omara en atlantisk prästinna via Beatrice Madsen, 2 mars, 2019

Omara en atlantisk prästinna via Beatrice Madsen 190302

Var hälsad kära ni, jag kommer med glädje och glada budskap. Vi följer er tätt i hälarna, vi som träffat många av er tidigare men inte behöver inkarnera mer eller väntar på rätt tillfälle att kliva ner.

Jag var en atlantisk prästinna som arbetade med kristaller med stor precision och skärpa. Jag kommunicerade via kristaller telepatiskt och jag kunde arbeta med riktade insatser och hela och rena.

Era kolbaserade DNA har nu under mycket lång tid varit utsatta för stort själsligt tryck som gett rent fysiskt avtryck. Förställ er att ni tvättas i en högtryckstvätt och era celler tumlar runt där i liv efter liv, eller i perioder i detta liv.

Nu sedan en tid tillbaka har frekvensen höjts såpass mycket på jordeplanet att er cellstruktur utvecklas till kristallin. Åh, kära ni, detta är mycket storartat. Som tidigare nämnts är detta helt unikt i sitt slag att levande varelser inkarnerade i kött utvecklar denna struktur.

Ni, och hela omgivningen inklusive er fantastiska natur med alla djur går igenom en metamorfos. Ni föds till nya människor och ni föds tillsammans med moder Jord. Bästa liknelsen jag kan ge är att ni ganska länge varit larv och puppa men nu kan börja veckla ut era kristallina vingar. Likt den nyfödda fjärlilen sitter på sin gren och darrar och undrar, är jag såhär vacker så tittar ni med häpnad på ert vackra, ljusa väsen.

Du kära, du behöver lära dig att flyga. Flaxa lätt med dina stora vingar och flyg till en början en kort strecka i taget. Till slut inser du att du kan höja dig till jetströmmarna och låta energin bära dig. Haha, utbrister du. Jag visste inte att jag var en humla, jag kan flyga.

Lyssnar du noga kan du höra änglakörens sköna toner instämma i glädjen över din nyvunna kristalina flyglycka.

Landa sedan, kära du. Tillåt dig vila, sova, dricka mycket vatten och smälta och integrera. Låt känslorna ta plats och älska dig själv för allt du gått igenom som nu tagit dig ända hit.

Omara

Du gillar kanske också...