Oraklet i Delfi via Beatrice Madsen, January 19, 2019

Oraklet i Delfi     via   Beatrice Madsen   

Människan har nu kommit tll den punkt i sin utveckling att börjar känna sig själv bättre. Det har behövts alla dessa årtusenden för henne att lära känna sig själv, på djupet. Man kan säga att själva jorden, vår älskade Gaia nu har gått igenom , och går igenom ”själens dunkla natt” och så ni med henne.

Innan man lär känna sig själv på djupet så sker det ju oavbrutet projiceringar av den egna skuggsidan på andra. För den delen inte bara skuggsidan utan allsköns förtängda sidor, det kan även vara talanger, lustfyllda sidor med mera. Att projicera är en självklar del i människans utveckling men nu är ni framme vid stadiet att ni ska ”ta hem” er själva.

Ni speglar er själva i den verklighet ni bor i. Beroende på vilka glasögon ni har så ser ni omgivningen genom de glasen. Det är en utmärkt och mycket god skola att frotteras med andra som har sina glasögon och friktion eller kärlek, lek och/eller gemenskap/isolering uppstår.

Nu kommer allt ni sänder ut tillbaka i snabbare hastighet. Tidigare kan ni ha levt liv efter liv med samma tillgångar och läxor, men nu kommer ni allt snabbare manifestera era önskningar och ni möts tillika snabbare av era negativa eller förträngda projektioner, det som ni lagt över på andra fast ni egentligen själva är bärare av.

När du tar tillbaka hela dig och vågar se in i dig själv som du är så tar du automatiskt tillbaka din egen makt och kraft. Man kan säga att du går i din egen individuella mysterieskola och blir på så sätt din egen trollkarl.

Var trygg i att du som din egen trollkarl och magiker kan skapa den verklighet du vill leva i och ha ett mycket spännande liv. Det ni kallar robotar och intelligenta maskiner kan göra och utföra enheldel men kom ihåg att de inte kan skapa. De är ni  själfulla varelser som är de nya Gudarna och var nu inställd på att skapa en fin, god och kärleksfull värld.

Du gillar kanske också...