Omkalibrering av Jorden | Plejaderna via Christine Day, 8 december 2021

Omkalibrering av Jorden | Plejaderna via Christine Day, 8 december 2021

 

Älskade ni, vi hälsar er,

 

Ert jordplan närmar sig snabbt det ”stora skiftet”, som är avsett att utvecklas när ni slutför cykeln 2021, och roterar in i nästa energicykel 2022. Detta kommer att vara ett fullbordande av en viktig fas av er förberedelsetid, och 2022 kommer att förebåda början på en ny era av medvetande för er och planeten. Alla ni som är på en vaken väg på Jorden, är på gränsen till stor förändring och självuppenbarelse. Vi, Plejadier, kallar detta nästa steg för den största energiöverföringen som någonsin har ägt rum, under den nuvarande övergången av Jorden.

I samma ögonblick som ni går in i frekvensen för 2022, kommer en multidimensionell energetisk ”Split” att påverka hela jordens plan. De av er som är i linje med era Hjärtan, kommer att vara redo att orientera sig och gå in i området av detta högre dimensionella ljus, som kommer att öppnas vid tidpunkten för ”Splitten”. I det ögonblicket kommer ni att bli placerade i en expanderad tidsram för en alternativ verklighet. Det är hit de av er på den medvetna vägen kommer att flyttas, och återkopplas till ett högre nätverk av medvetande. Detta alternativa utrymme för verkligheten som åter öppnas, är ödet i rörelse, en del av Vattumannens Tidsålder.

Just i ögonblicket av denna ”Split”, kommer ni att sammansmälta i ett enhetsflöde. Ni kommer att bli anpassade till ett högre medvetande av ljus, som endast är en aspekt av helheten. Ni ska ta er unika plats inom den heliga omdefinieringen av Jordens magnetiska ljus, när dessa skiften inom Splitten sker. Dessa alternativa verkligheter, de multidimensionella frekvenserna som skapar en välsignad miljö, en alternativ upplevelse för er att liva upp er själva. Kom ihåg att ni inte är avskilda från dessa utrymmen av ljus som återuppstår, det har ni aldrig varit. Detta är ett återvändande, en återförening med heliga komponenter i ert Högre Själv, som finns inom dessa högre rikes alternativa verkligheter.

Dessa alternativa utrymmen av verklighet har alltid funnits på Jorden. Detta är första gången som ni är redo som en kollektiv gemenskap, att börja orientera er kroppsligt tillbaka in i dessa heliga utrymmen, som en naturlig förlängning av era dagliga upplevelser. Genom att leva i essensen av dessa alternativa utrymmen av verklighet, kommer ni att börja engagera er annorlunda i era liv. Ert medvetande kommer att utvecklas och anpassas djupt till komponenterna i ert Högre Själv. Dessa utrymmen är designade för att återanpassa er till ett stabiliserat tillstånd, inom ert Högre Självs mer utvecklade medvetandetillstånd av ljus.

Endast genom ert Hjärta kommer ni att kunna förbinda er till fullo i dessa alternativa utrymmen av verklighet. Ert hjärta kommer att bli det väsentligaste verktyget för er, med att först orientera er och sedan engagera er i en hel process med metamorf. Ert Hjärta kommer att bli ett stabiliserande element för er, inom dessa högre rikens utrymmen av ljus.

Dessa utökade tillstånd är uttryckligen utformade för att anpassa er till nivåerna av era Högre Självs nivåer, och sedan skapa ett ankare mitt i ert multidimensionella Hjärta. Denna kommande tid är avsedd för att snabba upp er transmutation. Er varelse uppenbaras för er, och ni får då en högre förståelse och insikt om er egen unika gudomliga komponent.

De heliga Spiralerna, Platserna och Portalerna, håller nu vibrationella speglar av denna högre essens av medvetande i beredskap inför ”Splitten”. Dessa heliga utrymmen kommer att fortsätta att byggas i vibrationsmönster, som speglar dessa kraftfulla ljusreflektioner och de expanderar kraftfullt över hela planeten, och leder in i tiden för ”Splitten”. Dessa frekvenser anpassas för att utvecklas när de heliga mönstren ackumuleras, och tillsammans formar de ett spiralformat crescendo av ljus. Detta snurrande ljus kommer att explodera och bilda en skinande våg av medvetande vid tidpunkten för ”Splitten”, när det energetiska ögonblicket 2022 utvecklas.

Starka krafter har tagit sig in på er planet denna månad, utformade för att stödja alla uppvaknade samhällen, som finns utspridda över hela jordplanet. När ni närmar er slutet av december, kommer en vidsträckt vibrationspuls av ljus att börja emanera inifrån den Magnetiska kärnan av er jord. Denna ljuspuls kommer att börja interagera direkt i era hjärtans celler, som en förberedelse för ”Skiftet”. Denna puls är utformad för att skifta det energetiska ursprunget av ert Hjärtas struktur, och omvandla ert Hjärta till en multidimensionell flytande struktur av ljusvibrationer, för att vara redo att gå in i dessa alternativa utrymmen av verklighet.

All gemenskap spelar en avgörande roll just nu, och tar fram en helig signatur inom varje område med gemenskap. Var medvetna om det när ni samlas i era grupper, för ni anpassar er till varandra. Tillbringa stunder av stillhet tillsammans, samtidigt som ni länkar er till era Hjärtas center, så att ni bildar en energetisk cirkel och skapar en cirkel av Hjärtan. Var och en av er har ett unikt gudomligt element av vibration i ert Hjärta, och tillsammans kan ni bilda en kraftfull cirkel av ljus, som kommer att påverka jordens ljusbalans i förberedelse för tiden med ”Splitten”.

Ert Hjärtcenter är obegränsat i sin förmåga att hålla den multidimensionella frekvensen av ert Högre Självs ljus. Den heliga kraften, kraften ni har i ert Hjärtas sanna rena existens, kan ni inte förstå vid denna tidpunkt. Vid tidpunkten för ”Splitten” kommer ert Hjärtas sanna naturliga potential att avslöjas för er.

Ni kommer att tända varje cell i er fysiska kropp med denna ljusvibration, av en ren låga som kommer att speglas i alla aspekter av er cellulära kropp. Ert DNA kommer att gå igenom en snabb process av ompositionering. Samtidigt kommer heliga krypteringar av ert Högre Själv att återupprättas i era hjärnceller, vilket sätter igång en omorientering inom er Varelse, och det öppnar upp er för en djupare anpassning till Sanningen.

När energin utvecklas kommer frekvensen av den 3:e dimensionens utrullning på er planet att bli mer förstorad, och vid en viss punkt kommer det att uppstå en spricka i dramat. Illusionen kommer att börja minska sitt grepp, så att ni finner att det blir lättare att ta er bort från illusionen, och anpassa er till Sanningen. Det som är viktigt just nu, är att ni uppmärksammar och helt enkelt bevittnar dramats utspel på planeten, samtidigt som ni medvetet väljer att gå bortom dramatiken och anpassa er till ert Hjärtas anslutning.

Varje gång ni medvetet skapar denna åtgärd av anpassning, så förvandlas era hjärtans celler. Varje gång ni väljer att röra er bortom illusionen genom ert Hjärta, så sker en upplivning inom varje cell i er kropp. Ni skapar byggstenarna för en expansiv struktur inom ert hjärta, genom era medvetna val. Ert hjärta sätter en krusning i rörelse, vilken rör sig utåt över hela jordplanet och främjar en stor förändring. Man behöver förbereda sig energetiskt för den kommande ’Splitten’, genom ett kombinerat fokus i ert hjärta och samtidigt släppa taget.

När ”Splitten” inträffar kommer ni att återförenas i en verklighet med högre medvetenhet. Ni har aldrig blivit separerade från det gudomliga medvetandet. Denna heliga aspekt av ert Högre Själv har alltid funnits närvarande i era liv precis bortom slöjan. När ni närmar er slutet av detta år finns en rad slöjor som är gjorda för att lyftas, och då skapa uppenbarelser av Sanningen, detta är ert öde i rörelse.

Var och en av er är förutbestämda att spela en stor roll under detta kommande Skifte på Jorden. När ni aktivt väljer att engagera er djupare i ert multidimensionella Hjärta, då expanderar er ljusfrekvens och interagerar med Jordens energetiska struktur, och stödjer ljusbalansen på planeten. Det är viktigt att förstå hur er individuella gudomliga frekvens påverkar jorden och hela universum. Tillsammans hjälper era unika gudomliga frekvenser till genom Enheten, med att upprätthålla en fungerande balans av ljus för hela jordens plan.

Ni ombeds att öppna er medvetenhet och skapa byggstenar i ert multidimensionella Hjärta, och göra er redo för Splitten. När ni tillåter att dessa heliga transformationer byggs upp i ert Hjärterum, omplaceras ni för att anpassas till nästa steg av er utveckling i övergången.

När ni går in i en ny fas av upplysning vid tidsramen 2022 då förverkligas en väsentlig aspekt av ert uppdrag, och ni går in i en annan arena med en expansiv multidimensionell frekvens i ert multidimensionella Hjärta. När ni går in i dessa högre energetiska utrymmen av verklighet, då återställs ni till era Välsignelser som alltid burits i en förlängning av ert multidimensionella Hjärta.

Genom ”Splitten” börjar ni en ny väg in i en process av självförverkligande med kunskap och vetande. Ni kommer återigen att öppnas till en annan form av återfödelse, som kommer att manifesteras genom dessa alternativa utrymmen av verklighet. Kraften från det högre rikets ljus som finns inom dessa alternativa verkligheter på Jorden, kommer att genomgå ett totalt metamorfiskt skifte, och ni är förutbestämda att utvecklas när ni får åtkomst till denna högre essens av ljus i ert Hjärta.

Vi vill göra er uppmärksamma på närvaron av den vibration som era kollektiva och individuella vägar skapar vid denna tidpunkt. Genom ert engagemang för ert uppvaknande blir tidpunkten för ”Splitten” möjlig. Förstå att endast de av er i mänsklig form, och genom era Hjärtans instrument, så kommer jordens vibrationella länkar att kunna skifta tillbaka till en helig återanpassning med hela Universum. Detta är vad som har förutspåtts i de heliga profetiorna.

Vi, Plejadierna, sänder en konstant serie med ljusinitieringar, under denna sista kalendercykel som leder in i Splitten. Vi håller vårt engagemang orubbligt under detta heliga ödes tidsram. Vi ger ljusets gåvor till er och planeten vid denna tidpunkt.

Dessa ljusinitieringar ges till er med det uttryckta syftet att ni engagerar och anpassar er till skapelserna av den heliga om-designen inom er fysiska och energetiska kropp. Vi håller en stabiliserande plattform av ljus för att stödja er in i dessa unika och kraftfulla omdisponeringar, för att förbereda er för er återkomst – som både leder in i ”Splitten”, och fortsätter under och efter den stora ”Splitten”.

 

PROCESS:

Vi ger er ett heligt ljud för att dagligen placera i ert Hjärta, för att stödja denna process av transmutation som förberedelse för denna ”Splitt”.

Heligt Ljud, ANAE ENSTAHNNN… (uttalas – anay enstarnnn…)

  • Håll era händer på ert bröst (mitt över ert Hjärta). Var medvetna om var era händer kontaktar den fysiska kroppen.
  • Placera ett medvetet andetag, som en mjuk vind i ert hjärta. Ett medvetet andetag görs genom att andas in genom munnen, och andas ut genom munnen. Det ersätter inte den normala andningscykeln.
  • Placera ljudet, ANAE ENSTAHNNN… i Hjärtats område. Så många gånger det känns bra.
  • Lägg märke till hur ert Hjärta utvecklas med den unika frekvensen av ert ljud. Släpp taget och anpassa er djupare till ert Hjärta.

Obs: Ni kan använda denna processcykel så många gånger ni känner för under dagen.

Vi spelar en avgörande roll under denna intensiva omkalibrering av Jorden. Ni kan kalla på oss för support och vet redan i förväg att ni kommer att behöva en rad energetiska justeringar i era system, när ni går igenom dessa serier av intensiva omställningar, från december, januari in i februari och vidare. Vi stannar fullt engagerade i vårt uppdrag, och till skillnad från någon annan tid i Jordens historia, är vårt pågående stöd av största vikt, när ni navigerar genom denna övergångsperiod.

Vi ser på er med kärlek.

Välsignelser,

Plejadierna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...