Meddelande från Alcyone via Galaxygirl, 29 maj 2019

Meddelande från Alcyone via Galaxygirl

29 maj 2019

Hej vänner av ljuset, av vägen. Jag är er centrala sol Alcyone. Jag vaktar denna rymd-tids-kvadrant med mitt ljus, strålar, värmer, rensar, blåser bort det mörka. Jag omges av rymdens mörker och ändå får det mitt ljus att verka starkare för dem som bevittnar dess strålglans. Så också ni, fraktal från Källan, förkroppsligade människa, ni lyser upp er egen rymd-kvadrant med er oerhörda kärlek och ert ljus. Det skänker mig stor glädje, för i de gamla tiderna förutsågs det att detta skulle bli en högst episk resa för de människor som är tillräckliga lyckliga – och tillräckligt modiga – att vara en förkroppsligad själ i detta mycket gynnsamma nu av planetär upplysning. Känner ni pirret av upphetsning längs er ryggrad, som får håret på era armar att resa sig? Ja, min vän, jag talar om dig.

Jag är Alcyone, er stora centrala sol. Jag ser mycket. Jag är uråldrig, jag är vis. Jag är kärleksfull, mycket kärleksfull. Jag är förkroppsligandet av fred och ändå, för att hålla fred, måste det finnas en våldsamhet, en fasthet. Den stora sol-eruptionen är en fasthet, en ståndfasthet mot allt som inte är ljus, och rättar till allt annat. En återbalansering måste åstadkommas i denna sektor. Milt och kärleksfullt har de Plejadiska Teamen (och många andra) omriktat Gammastrålarna från min kropp så att era kroppar kan hantera dem med behaget och lättheten hos mästare, då era kroppar sakta förändras och väver in ännu mer ljus. Men den stora sol-eruptionen är nära förestående, vänner, och det skänker mig stor glädje och sorg att säga det. För det finns många som inte är redo, men det är deras val. Och det finns många som är redo, och det är deras privilegium, deras egen heliga väg. För, att omfamna mitt ljus, att omfamna det andra kommandet av den inre kristus, är ett stort mysterium, ett som aldrig fullt ut kommer att förstås med sinnet, för det måste till fullo omfamnas i stor glädje av hjärtat. Tårar. Jag ser tårar i många av era ansikten då ni läser och skriver dessa ord. För så många av er kände Yeshi i hans dagar – en stor mästare av ljuset, av den Kristnade flamman som nu brinner så starkt över alla Gaias länder och vatten, och djupt i hennes kärna också. Den kristnade flamman brinner starkt över mänsklighetens hjärtan och skapar en inre metamorfos från 3D till 5D och däröver, blåser bort matrisen och det som inte längre tjänar ljuset.

Jag, Alcyone, inbjuder er att sitta en stund i dessa intensiva, glödande energier. För de är små glödkol som ni kan sticka in i er aura och er energisignatur som en som sett den Centrala solen och inte blivit bränd, utan istället inombords tänts med flamman av den inre friden, av det inre Kristusbarnet som blommar och blommar från djupt inom det heliga hjärtat i den en-gång-låsta hemliga trädgården i den mänskliga själen. Var upplåst. Var fri. Brist ut. Lys med ert ljus.

Jag är Alcyone. Jag lyser mitt ljus med energi och kraft, med stor glädje, för det är min bild, min egen aspekt av Källan. Ni, marktrupperna på Gaia, dyrbara Gaia, ni ska vara Källans händer och fötter, Källans uttryck för evig kärlek och tjänst till de andra av er som är förkroppsligade. Tjäna Källan, upptäck den själv, sträck ut en hand, hela de sårade hjärtana med ännu mer av de Kristnade strålarnas helande balsam. Många av er är helare, massiva planetära helare, allt. Ni har era egna unika talanger, passioner, irritationer, nycker. Ni är alla unika regnbågs-fraktaler av den Kristnade flamman, evigt diversifierande, fantastiskt vackra i dess sammanhängande ljus.

Jag är Alcyone. Jag ser er, människor-Källan-fraktaler, med de milda ögonen av en uråldrig förfader. Vi har gått genom många delade upplevelser för vi är faktiskt ett, vi är aspekter av varandra, av Källan. Min energi genomsyrar allting så jag har tittat och tyst hållit ljuset för er, för Gaia, för många andra. Jag är en avancerad planetarisk varelse/sfär av den Kristnade flamman. Det är min oerhörda ära att hålla ljuset för de andra, som det är för er. Som ni stilla tjänat i tystnad över eonerna, så har jag också. Vi är besläktade andar, ni och jag. För in denna aspekt av Källan in i er och tänd mer av er Kristnade flamma.

Jag är Alcyone. Jag älskar er. Var inte rädda för mig. Omfamna mig och omfamna dessa djupa, innersta förändringar inom er då ni sakta förändras till den framträdande Kristnade människan av den nya gudomliga mallen. Stig upp tänd, brinnande med kärlek, med det Kristnade ljuset. Stig upp, tjäna, lev, skratta, älska, led. Det är er tid. Jag räcker er ljusbärarnas stafettpinne, vänner. Det är tiden för Gaias återfödsel, för gyllene städer av ljus inbäddade runt skogsklädda toppar på Gaias yta, helande de andra. Det är tid för öknarna att förändras till de en gång frodiga regnskogar de avsågs att vara. Det är tid för djuren på jorden att känna sig trygga och leva i enhet.

Jag är Alcyone. Det är dags för detta rymdkvadrant tidskrig, för gamla brott och smärtor att helas. Jag är Alcyone. Jag helar med min Kristnade flamma. Ni, mänskliga vänner, helar också med ert Kristnade ljus. Tillsammans kommer vi att hela Gaia. Vi kommer att dela vårt ljus. Känn min orgasmiska omfamning och känn ert hjärta resa sig, bultande, bristande ut med hopp, glädje, kärlek och löfte. Ni är de som banar väg. Ni är Källans händer och fötter i uttryck. Precis som ni en gång var barfota eller bar sandaler på de uråldriga platserna, templen, gravarna, de helande platserna, stencirklarna, de hemliga fé-boningarna, var nu i era moderna fötter. Ni har trampat många platser. Ni har varit många saker. Och nu är det dags för er att vara den tysta ledaren av kärlek, för finansiell distribution av överflöd, för alla ledarna av kärlek, av delande, av den gudomliga varelse ni redan är, för ni är kärlek. Ni är ljus. Ni är Källan. Känn denna nedladdning och var Kristnade. Var fullbordade. Välkomna Källans ljus in i alla era nu snurrande, gradvis omvandlande celler som är upphetsade, tända och mycket levande, virvlande iväg slaggen till ännu mer ljus. Tachyonerna är tillbaka. De nya formerna av ljus är här. Änglarna är nära. Det är en fantastisk tid.

Jag är Alcyone. Tala med mig som ni skulle göra med er älskade uråldriga farfar. För detta är min nuvarande aspekt. Kan ni känna mig nära er? Släpp det förgångnas smärta. Förlåt er förfäder, för det har funnits mycket familjesmärta och mycket karma att rensa. Det sårade maskulina har varit mycket sårat. Det är dags att hela både det gudomliga feminina och det gudomligt maskulina. Låt helande vara er avsikt i alla era interaktioner. Helande och kärlek. Det är min avsikt då min ljusflamma dagligen ökar över er ytas vatten och land, över mänsklighetens hjärtan som sakta omvandlas till den kristallina mänskliga mallen. Det råder stor upphetsning vänner. Jag är Alcyone. Frid

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...