One Who Serves – En som tjänar via James McConnell, 2 juli, 2017

One Who Serves – En som tjänar

via James McConnell

2 juli, 2017

Frågor och Svar:

F: Igår morse vaknade jag med ett helande budskap och det upprepades: ”Ett budskap till mänskligheten.” Och sedan hörde jag ”kärlek”. Och den andra meningen var: ”Slöjan kommer att skingras”. Sedan vaknade jag och undrade om detta bara var min fantasi eller var det faktiskt ett budskap som jag fick?

OWS: Åh, kära nån! Hörde du vad jag precis förut sade i meditationerna från Yeshua förresten, som talade här, att det inte förekommer några påhitt inom era fantasier. Allting är verkligt! Så med all säkerhet är allt som du fantiserar lika verkligt som det du kan se. Det är vad du måste börja förstå. Det är inte vad dina föräldrar talade om för dig, eller vad dina mor-/farföräldrar talade om för dig: ’Åh, det är bara din fantasi. Bry dig inte om det.’ Fel! Det är inte vad du ska göra. Du ska bry dig om det.

Du ska fortsätta arbeta med din fantasi. Dina visualiseringsförmågor är mycket betydelsefulla. För när du rör dig till frekvenserna av högre vibrationer börjar din visualisering bli allt mer och mer betydelsefull, för den leder till omedelbart manifesterande. Så om du inte tror på din fantasi eller dina visualiseringsförmågor, kommer du inte att kunna manifestera såsom du skulle kunna göra inom de högre vibrationerna.

Du ska öva dig, du ska alltmer lära dig hur du ska göra det, för du skulle med all säkerhet inte vilja visualisera något monster eller något som kommer kraschande in genom din dörr, som i vissa av era filmer. Förstår du? Eller det finns de filmer där man precis ska gå ner i källaren ensam, och när man börjar gå nerför trappan, säger du ”Nej, nej, nej! Gå inte ner för trappan! Gå inte ner för trappan!” Förstår du? Det vill vi inte. Och det finns en buffert som förhindrar att det ska, bara så du vet. Men det blir en övningsprocess för er när ni går igenom detta. Okej? Besvarar detta din fråga?

F: Ja på något sätt tror jag på det. Jag vet att det inte är min fantasi men samtidigt, för att det förekommer en hel del information, så tänker jag mig ibland att all denna information påverkar det som jag får ta emot.

OWS: Ja, och specifikt vad gäller detta om att slöjan håller på att dras ifrån, så stämmer det. Så det var inget påhitt av din fantasi, det var verkligt. Det var ett budskap till mänskligheten som skulle komma igenom dig på det här sättet och detta sker. Slöjan skingras. Och vid en viss tidpunkt kommer slöjan att bli fråndragen helt och hållet och det blir underbart för er. Som jag tidigare har sagt, gör er redo, för ni kommer att få se döda människor (skratt).

F: Vad innebär det? Du nämnde det senast. Vad betyder det? Döda människor? (Redaktörens anm: Den som ringer in talar med en mycket stark accent så han/hon är troligtvis omedveten om denna humoristiska hänvisning som gjordes av OWS gällande filmen ”The Sixth Sense” från 1999.)

OWS: Ni kommer att förmå se genom slöjan eller så kommer slöjan inte längre att finnas där. Det är slöjan som håller en hel del av verkligheterna, de olika dimensionella verkligheterna åtskilda. Och detta kommer inte längre att ske. Så när vi säger att ni ”kommer att få se döda människor”, säger vi att ni kommer att kunna se genom de olika dimensionella frekvenserna in till de lägre frekvenserna. Så därför, för att detta ska kunna ske, måste ni först befinna er inom de högre frekvenserna, förstår ni, för att kunna blicka bakåt på ett sätt här. I själva verket tittar ni inte ner, det är inte riktigt på det sättet, men ni kommer att se tvärs över dimensionerna, skulle man kunna säga.

F: Okej, nu förstår jag.

F: Jag försöker klura ut den här saken som gäller tidslinjer, som alla talar om, du vet den med lejonet och lammet och vargen och allt det där. Jag tänker mig att ni alla lyssnade. Vad betyder det? Betyder det att det bokstavligen finns andra ’själv’ av oss, som har ett liv inom en annan tidslinje, en annan dimension, och nu börjar allting att överlappas?

OWS: Det finns mycket involverat i detta och det skulle ta mycket lång tid att förklara det här, men de saker som du kommer fram med, när vi tjuvlyssnade, skulle man kunna säga, på er konversation tidigare, och de saker som du tar upp stämde mycket bra på många sätt. Dimensionerna kommer samman, kan man säga, och de olika som i det förflutna har försökt manipulera dessa dimensionella frekvenser och tätheter kan inte längre göra det. Men de har gjort sitt arbete. De har tidvis åsamkat kaos och förstörelse, kan man säga. Och efter att de har gjort sin del gäller det för de ljusa, de allierade, att gå tillbaka och omdirigera vissa av de saker som de gjorde. Och i och med att de gör det, skiftar det och förändrar olika tidslinjer så som ni känner till dem. Nå, det betyder inte att alla är medvetna om dessa skiften inom tidslinjerna. Ni är medvetna om dem, för att ni i mycket högre grad fungerar inom dessa högre frekvenser, men vissa, många, fungerar inte inom de högre frekvenserna. Och i själva verket känner de inte ens till vad en frekvens är, så de är inte medvetna om dessa skiften och förändringar, på grund av att inget har inträffat för dem. Förstår du? För dem som har ögon att se och öron att höra med. Så är det alltid och så kommer det fortsätta vara.

F: Så det bästa att fokusera på nu, är hur vi vill gå framåt med att höja mänsklighetens vibration överlag, och vilka projekt ni individuellt önskar arbeta med, eller som ett grupparbete och börja förverkliga planerna så att vi ska vara redo att köra igång?

OWS: Ja, väldigt mycket så. Och vår kära vän och broder Moses, sade för ett tag sedan att ni ”har fått ta emot er order för att börja marschera”. (Medhåll) Inte från oss, utan från era Högre Guds-Själv. Förstår ni? Så allting är i rörelse. Ni befinner er i rörelse inom processen. Och ni rör er framåt vilket ni behöver göra, för att få allt detta att ske. När vi säger ni, talar vi inte om specifikt just denna grupp, vi talar med all säkerhet om er som ett kollektivt medvetande som en helhet här. Alla framskrider och skapar denna fortgående uppstigningsprocess som inte går att stoppa denna gång. Den kan inte länge stoppas; den rör sig framåt. Och vissa går vidare med sparkar och skrik och andra kommer helt enkelt att flyta med in i den.

F: Spännande! (Medhåll)

OWS: Ni har ingen aning! (Skratt)

F: Var det fest igår kväll? Däruppe såg det ut som om det hade varit en fest hela natten.

OWS: Festligheter pågår, ja, för så mycket närmar sig i så hög grad och vi, alla de av oss som ni kallar de Uppstigna Mästarna och Galakterna och Agarterna, vi håller på förbereder oss för det stora firandet och rör oss mot detta firande, vi har små fester längs vägen.

Allting handlar om att glädja sig. Allt handlar om glada människor!

F: Om jag kunde minnas lite mer. Jag kan förnimma känslorna gällande det, men jag har inga minnen av det.

OWS: Ja. Tänk på ett fyra-bokstäver långt ord som James har talat om så mycket på många sätt. ”WORK” (Arbete). Vissa ord är säkerligen nödvändiga, men inte till den grad som ert samhälle har skapat det här. Allting arbete och ingen lek?

F: ”PLAY” (Lek) har också fyra bokstäver.

OWS: Ja, med det är ett roligt ord!

F: Vad gör andningen egentligen för oss?

OWS: I huvudsak innebär den att komma till ett centrum; att du centrerar dig själv. Fokus. Att hitta fokus inom dig själv så att du ska kunna ta dig ut ur orkanen, virvelstormen runtomkring dig, in till stormens öga, till det centrum där allting är lugnt och saligt. Och inom detta saliga lugna tillstånd kan du sedan lättare förena dig med ditt Högre Guds-Själv, med dina mentorer, dina guider, allt detta. Det är så du kan finna detta inom det stilla ögonblicket inom dig själv. Detta är var du då kan höra viskningarna. Förstår du?

Men om du befinner dig i tornadon, utomhus i virvelstormen med alla vindar och allting, så kan du med all säkerhet inte höra viskningarna. Men du kanske kan höra ropen.

F: Det är enklare när jag inte promenerar. Men när jag promenerar och andas ut kan jag inte hjälpa att min kropp vill andas in, utan paus.

OWS: Det är som du inte kan cykla och samtidigt tugga tuggummi. (Skratt) Vi är tvungna att låta bli det!

F: Såklart!

F: När vi ska ge oss av för att växla in vår valuta, kommer våra mentorer hjälpa oss att avgöra det belopp vi ska begära? Kommer de att hjälpa oss förmå fördela dessa valutor? Jag vill inte använda medlen, för jag lyssnade på Winston Shrout som sade att om vi hade sedlar, vilka var skuldsedlar, att de skulle hindra oss från att uppstiga eller jag förstår inte riktigt det, men jag vill inte få en massa sedlar över …

OWS: Vi ska förklara detta för dig på ett annorlunda sätt här. Snarare än att svara på din fråga direkt, ska vi tala i termer av tre-dimensionella aktiviteter och förståelser vs. aktiviteter och förståelser av en högre vibration med femte-dimensionella termer.

Ett, kommer det från en tre-dimensionell ståndpunkt, det gamla sättet, det gamla paradigmet, säkerställ att du har allting redo, alla papper underskrivna, allt det, din tillit beredd, allt det, det är det gamla sättet. Det är det som många fortfarande fungerar utifrån. När detta äger rum, kommer ni själva förhoppningsvis att operera utifrån de högre vibrationerna. Med andra ord så går ni till ert inbokade möte, eller vad det nu är, och ni ber om er hjälp. Ni ska be om er förbindelse med ert Högre Guds-Själv, med er ljusa mentala kropp, med era mentorer, era guider, vad ni nu kan kalla dem. Men ni ska gå in med förståelsen om att allting blir orkestrerat. Fortsätt ha tillit till det och då blir det vad ni får se.

Med om ni går in i ett tumultartat tillstånd; om ni går in med tänket: ’Åh, kära nån, jag vet inte om jag ska ha det här. Kom jag ihåg detta? Kom jag ihåg att säga det på det här sättet eller så eller så’ och så vidare; det kommer bara hålla er kvar i det tre-dimensionella paradigmet och det är var ni kommer att vara. Förstår du?

Stanna inte längre kvar där. Ni är på väg ut ur allt detta. Ni tränas upp. Vi hjälper till med att träna er alla att komma ut ur det gamla paradigmet och in till det nya och få uppleva allt som kommer i det nya paradigmet. Förstår ni?

Besvarar detta din fråga?

F: Ja, något, i stort sett. Så bara … när man går in, jag ska liksom tänka med mitt högre själv och be om vadsomhelst, bara be om vad jag känner att jag kommer att kunna förmedla, du vet, utan att…

OWS: Det finns ett bättre ord och en förståelse för dig: Överlämna dig. Överlämna dig när du går varthelst det är du är på väg för din inväxling eller vad den kommer att heta. Överlämna dig och allt blir exakt som det behöver bli. Okej?

Allting annat skapar stress och gör hela detta projekt till en nödvändig syssla. Du vill inte att det ska vara en nödvändig syssla. Det vill du inte, det ska inte vara det samma gamla, samma gamla. Du vill att det ska vara av den nya tiden, den nya vibrationen, den högre vibrationen.

Vi behöver släppa kanalen nu. Och innan vi gör det, behöver vi bara föreslå denna enda sak. När ni fortsätter att röra er genom denna nästa månad, denna juli månad till augusti månad, så kommer det att förekomma många skiften, många förändringar på många medvetandenivåer. Det förekommer många medvetandenivåer som kommer att skifta och röra sig inom er och utanför er och många saker kommer att bli … nåja, det är vad vi säger, skiftande och i förändring. Men när ni närmar er till denna tid som är augusti och framemot hösten och allt det, bara var beredda. Var redo.

Och ni som kommer att närvara under nästkommande ’Advance’ (kurs) finns det flera saker som planeras för detta att fortsätta med denna process, att fortsätta med detta program.

Nu när Charles också har stigit ombord här, kommer det att bli ett skifte här som kommer att ske som ett resultat av detta, så att Charles och James kan arbeta tillsammans här och få till en ytterligare nivå i skiftet, kan man säga, som kan äga rum på grund av det. Charles kanske inte ännu är medveten om det, men han kommer att bli det. Han är även förväntad och han planerar att också närvara vid händelsen. Så det blir överraskningar, ja, men ännu fler än vad det kommer att finnas av upplevelser. Okej?

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

 

 

Channeled by James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated “Believing is seeing!”

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...