Arkturierna via Sue Lie, 3:e juli, 2017

Perceiving the Unperceivable Part 1 –The Arcturians Through Suzanne Lie

Att Uppfatta det Ofattbara, Del 1- Arkturierna genom Suzanne Lie

17-07-03

 

Att Uppfatta det Ofattbara

Del 1

Arkturierna genom Suzanne Lie

Vi, Arkturierna, är glada att få tala med er lite mer om upplevelsen med ”Synkronistiska Uppdrag”. Ett ”Synkronisktiskt Uppdrag” är när två eller flera människor, känner sig kallade att dela sitt ”uppdrag av att hjälpa Gaia med Sin Planetariska Uppstigning”.

Dessa par, eller större grupper, bildades på Rymdskeppen innan de tog sin nuvarande inkarnation på Gaia. När NUET av ett synkroniskt uppdrag inträffar, hittar de mirakulöst varandra, känner igen varandra och börjar länka sina energifält och medvetna intentioner.

Synkronistiska Uppdrag har en stark KÄNSLA av Ovillkorlig Kärlek, eftersom denna Ovillkorliga Kärlek skapar en tillräckligt djup bindning som ska delas eller väljas, för att man ska kunna få dessa uppdrag. Vi påminner er om att ”ovillkorlig kärlek” INTE är någon form av ”romantisk kärlek”.

Men förälskade par som är Tvillingflammor, tar ofta inkarnationer samtidigt, så att de kan utföra detta uppdrag tillsammans. Å andra sidan, kan Tvillingflammor också välja att ha den ena kvar på det femdimensionella Skeppet, för att hjälpa till därifrån.

Dessa Synkronistiska Uppdrag, som är mycket viktiga för den Planetariska Uppstigningen, är en viktig ”Nyckel till Uppstigningen”, genom att de ger er möjlighet att minnas er MEDFÖDDA förmåga att känna öppnandet av en Femdimensionell Portal.

När ni väl ”medvetet” kan uppfatta, se, höra eller känna att en interdimensionell portal öppnar, kan ni medvetet välja att uppleva den. Vi säger, ”välja”, därför att alla våra Uppstigande Varelser väljer att alltmer uppfatta, öppna och medvetet känna sitt ”KALL för Tjänstgöring”.

Lyckligtvis delar många av våra modiga ”Uppstigande Pionjärer” sina upplevelser med andra, som är likasinnade, och har liknande status i medvetenheten. Det finns många ”likasinnade” som inte har samma frekvens i medvetandet. Då kan det vara svårt att skapa ett ”Synkronistiskt BAND”.

Men, de som delar denna form av ”Synkronistiska Band” behöver inte känna en ”djup länk” mellan sig. Det är bara genom deras högre frekvens av uppfattning som denna djupa länk kan avslöjas. Lyckligtvis, om minst en av de två, eller gruppen, öppnar sitt sinne till den femdimensionella portens NU, kan de uppfatta BANDET dem emellan.

De femdimensionella portalerna, som öppnar mer och mer för varje dag, tjänar som ett mikroskop för att hjälpa de Uppstigande Varelserna att ”uppfatta det ofattbara”. Eftersom Synkronistiska Band uppfattas bäst via femdimensionella perceptioner, kan de som erkänner flödet av den femte dimensionen i sina liv, bäst förstå vad dessa BAND representerar.

De kommer instinktivt att veta, att länken mellan dem kan hjälpa till med sammanslagningen av deras högre medvetenhetstillstånd. Det är genom att gå samman och skapa grupper, som de Uppstigande Varelserna kan fungera som EN, och då öppna fler femdimensionella portaler.

När dessa portaler väl har öppnats, kan den högre frekvensen av den femte dimensionen, röra sig genom portalerna och in i Gaias kropp. Då kan de Uppstigande Varelserna hjälpa flödet av den femdimensionella energin att strömma in, och transmutera den ”tre/fyrdimensionella tiden och rummet” till ”det femdimensionella HÄR och NU”.

När denna femdimensionella energi flödar in till den tredje/fjärde dimensionens Gaia, och alla Hennes invånare, kommer den långsamt att transmutera den tredimensionella tiden och rummet, liksom allt annat de Uppstigande Varelserna någonsin tagit in, under alla sina inkarnationer på Jorden.

Detta femdimensionella energifält hjälper den uppstigande varelsen mycket, för att kunna ansluta sig djupt med vem som helst, oavsett vad man delar i sammanslagningen. Genom denna sammanslagning av medvetandet, kommer ni att uppleva att ni bättre kan identifiera en inkarnation, där två av er, ELLER gruppen, har tjänat Gaia tillsammans.

Detta förverkligande, tar er till alla era delade inkarnationer för att kunna gå igenom, slutföra och lära av gruppen. Om er gruppupplevelse har lämnat kvar någon rädsla, ilska, sorg eller obalans, som behöver rensas från Gaias Aura, så kommer det att märkas. Därför kommer ni genom er kollektiva medvetenhet, att kunna ”ta vid där ni slutade”, när ni fortfarande var medvetna och aktiva inom ert individuella eller gruppens medvetande.

Många ”gamla vänner” möts nu på ovanliga och oväntade sätt. Deras fysiska och astrala själar kanske inte känner igen varandra, men deras femdimensionella energifält av NUET, kommer omedelbart att minnas KÄNSLAN av gruppens interdimensionella upplevelser.

De högre dimensionella SJÄLVEN av dessa ”jordade människor” kommer genast att känna igen de tredimensionella ”oplanerade träffarna” inom sina egna femdimensionella själar. Därefter kommer deras femdimensionella själv att hitta ett sätt att ”skaka av sig” sina tredimensionella uttryck av medvetenhet, och tillåta flödet av Ovillkorlig Kärlek att komma till deras kännedom.

Så snart en fysiskt uppstigande varelse, medvetet registrerar denna gåva av Ovillkorlig Kärlek, kommer det att ta några sekunder då den begränsade tredimensionella hjärnan/medvetandet förvandlas, till en femdimensionell medvetenhet genom Flödet av Ovillkorlig Kärlek.

Inom Flödet av Ovillkorlig Kärlek, som ofta känns men inte syns, kommer det Höga Hjärtat att öppnas på vid gavel, för att djupare blanda sig med det Multidimensionella Sinnet. Då, när det Höga Hjärtat går samman med det Multidimensionella Sinnet, sker det en aktivering av det femdimensionella medvetandet, som vanligtvis skjuter in den Uppstigande Varelsen till det femdimensionella ”NUET”.

Under en bråkdel av en sekund, kan den Uppstigande Varelsen medvetet uppleva sitt femdimensionella uttryck av SJÄLVET. Det är vanligt att de Uppstigande Varelserna sopar bort, missar eller missuppfattar denna blandning av det interdimensionella NUET.

Men den här interdimensionella upplevelsen, oavsett om den är medveten eller omedveten, skapar hopslagningen av ert tredimensionella själv, med ert multidimensionella själv. Det är av den anledningen som vi ber er ALLA, att dela med er av ERA ögonblick av NUET i er uppstigningsprocess, med era vänner från många inkarnationer.

Det är från att ni delar med er av detta, som det blir en tillräckligt stark reaktion på den femdimensionella ”stimulansen”, då ni medvetet kan uppleva och känna er egen femdimensionella Ljuskropps SJÄLV, från ert eget perspektiv. Genom övning kommer ni också att minnas hur man kan uppfatta närvaron av någon annan, som ni kan dela er upplevelse med.

Ni rör er alla mot högre och högre frekvenser av medvetande, och därmed också verkligheter. Därför kommer ni att kunna kommunicera med högre och högre dimensionella varelser. Med övning och tålamod kommer ni att kunna KÄNNA IGEN de högre varelserna, som egentligen är era EGNA högre dimensionella uttryck.

Vi, Arkturierna, delar denna information med er för att förbereda den slutliga borttagningen av 3D-matrisen. 3D-matrisen är en konstruktion som skapades efter förlusten av Jordens skyddande kupol, sedan fallet av Lemurien och slutligen, Atlantis fall.

Vid tiden för Atlantis fall, blev Gaia tippad från Sin axel, vilket avsevärt minskade Hennes planetära förmåga till att heala sig själv, liksom Sin förmåga att aktivera Sin Gudomliga Plan, för att slutligen kunna höja sin resonans till frekvensområdet i den femte dimensionen.

Eftersom Gaia rör sig mer och mer i den ”femte dimensionens” bakvatten, kommer de Uppstigande varelserna av de tre/fyrdimensionella koncepten om sekventiell tid, att bli mycket utmanade.

Vi, Arkturierna, tillsammans med hela er Galaktiska Familj, är medvetna om att er ”tid” i tredje/fjärde dimensionens verkligheter, har gjort många av er ”beroende av sekvenser”, liksom beroende av begreppet att förändringar sker på något metodiskt, sekventiellt och tidsbundet sätt. Men då fler och fler av er blir medvetna, är ”tiden” inte längre är metodisk, och att det nödvändigtvis inte sker inom ett sekventiellt format.

Faktum är att er verklighet börjar härbärgera mer än en version av ”tid”

Inom samma NU.

Ni har i viss mån förberetts för det, genom de många olika tidszonerna av annan ”tid” då ni rest runt i världen. Men det som gradvis eller snabbt kommer att ske, beror på hur öppet eller slutet sinnet är hos varje person, och ”tiden” kommer att ändras utan någon resa alls

Faktum är att inom ett NU, kan mänskligheten tro att det finns en viss tid, men sedan kan ”tiden” verka för lång eller alldeles för lång eller gå alldeles för fort. Naturligtvis har de flesta av er förstått, att när ni gör något ni inte tycker om, då går tiden väldigt långsamt, men ”tiden flyger iväg” när ni gör något roligt.

Det som kommer att hända med tiden, är att er uppfattning om den kommer att bli annorlunda, för den kommer inte att bli relaterad till det ni gör. Faktum är att era perceptioner beträffande verkligheten, kommer att förändras enligt er egen medvetenhet.

Med andra ord är det inte det ni gör som påverkar ert begrepp av tid, utan det är resonansen av er medvetenhet som påverkar er uppfattning om tiden. När ert medvetande finns i de långsammare Betavågorna, anpassas era perceptioner automatiskt till de lägre frekvenserna av verkligheten.

Å andra sidan, när ert medvetande expanderar in i de högre gammavågorna, kommer era perceptioner att anpassas till de högre frekvenserna av verkligheten. Vi är medvetna om att vi har delat med oss av detta tankesätt många gånger tidigare, men vi upprepar informationen nu, eftersom den femdimensionella verkligheten sakta sammanslås med er tre/fyrdimensionella medvetenhet.

Anledningen till denna växling i uppfattningarna är, att det femdimensionella ETT av NU ”överförs” till de tre- och fyrdimensionella frekvenserna av Gaias Jord. Kom ihåg att Gaia är en levande varelse, precis som alla Hennes invånare.

Anledningen till denna växling är att Gaia inte kommer vänta mycket längre på att mänskligheten ska vakna. ALLA på Gaias kropp, från den minsta atomen till den högsta bergstoppen, accepterar ivrigt den femdimensionella resonansen, som verkar skrämmande för så många människor.

Varför är människor rädda för detta skifte, när alla andra invånare i Gaias Natur accepterar det? Svaret är, att naturen har INGEN önskan om att få ”makt över andra.” Ja, de större brukar ofta ”äta” de mindre, eller skaffa sina territorium och slåss för dem och/eller liknande saker. Naturens Varelser anser inte ens att de kan dominera planeten, som mänskligheten har försökt göra under eoner.

Naturens Varelser förstår, fast de inte har människans förmåga att kunna ”tänka”, att allt liv på planeten är en Del Av Planeten. Om ni tar bort ett träd från jordens mark, så lider Gaias jord lika mycket som trädet.

Om det förekommer ett krig mellan två fraktioner, och oavsett vem som vinner kriget, så är alltid Gaia förloraren, på grund av den stora skada som åsamkades Hennes planetära kropp. Andra planeter välkomnar INTE besök från mänskligheten av den anledningen.

Oavsett om det är mänsklighetens uppfinningar, eller mänskligheten i sig själv, så är det så att all skada i någon del, också kommer att skada helheten. När mänskligheten deltar i något av sina många krig, så vinner antagligen en sida och den andra förlorar till slut. Men planeten blir ALLTID MYCKET SKADAD av bomberna, och andra dödliga mänskliga vapen..

Vi, företrädarna för Gaia, liksom alla Galaktiker som alltid har besökt Gaia, som alltid varit en del av vår Galaktiska familj, försöker undvika alla krig och konflikter, oavsett om de sker på planeten, inne i planeten (ja, det har förekommit många krig inne i Gaias planet), eller i Gaias atmosfär, och oavsett vilka människor som vinner, så är Gaia ALLTID förloraren.

Lyckligtvis håller detta på att förändras. I början, då Gaia var i resonans med de tredje/fjärde dimensionerna, kunde mänskligheten skada och/eller dominera hela Gaia, men det är på väg att förändras. Nu kan människor inte bara se och dokumentera den skada som människorna har orsakat planeten, de kan också se och dokumentera den skada de har orsakat sina medmänniskor.

Eftersom mänskligheten inte uppmärksammade att de skadade sin planet väsentligt, kommer då inte heller mänskligheten att uppmärksammas av att de skadats? Svaret på denna fråga är att den mycket ”moderna världen” som har skadat Gaia, också har hittat sätt att omedelbart skicka viktig information, över hela världen inom samma NU.

Denna omedelbara och världsomspännande distribution av information runt hela planeten, är långsam, alldeles för långsam, med att väcka upp Kraften I Människorna. Huruvida mänskligheten lyssnar, bryr sig eller delar denna information är inte lika viktigt, som det faktum att informationen finns tillgänglig för de flesta kulturer att kunna upptäcka.

Ja, de mer primitiva kulturerna får inte ”meddelanden från Internet.” Men de så kallade ”primitiva kulturerna” har alltid lyssnat på Gaia, genom Hennes mark, Hennes himmel, Hennes djur, Hennes väder etc.

Därför, medan ”Kraften Inom Människan” har behövt studeras, hittas genom att läsa många artiklar och prata med många om Gaias nuvarande situation, har de ”primitiva kulturerna” fått veta direkt från Gaias element av jord, luft, eld och vatten. Så den ”modern människan” måste lära sig att ”lyssna på Gaia”, men de måste också lära sig att ”lyssna på de primitiva människorna”..

Det kommer att bli en mycket stor övergång i Gaias Kärna, som de flesta av människorna redan vet, det vill säga, förutom de Största Ledarna på Jorden och de Lägsta Medlemmarna i Illuminati.

Det händer i allt större grad, även om grupperna med Makt Över andra, kan styra de tredimensionella medierna; men de kan inte styra mänsklighetens fyrdimensionella drömmar och visioner.

I själva verket, då Gaia kommer i resonans mer och mer med den fjärde dimensionen och bortom, kommer fler och fler medlemmar av mänskligheten att kunna ta emot fyrdimensionella drömmar och visioner, på samma sätt som de ”primitiva” människorna alltid har gjort.

Kom ihåg att anledningen till att de ”primitiva” människorna kunde få information, var att de kunde ”kommunicera med Gaia”. Dessa ”primitiva människor” kunde kommunicera med Gaia för att få hjälp med att veta var örterna växte, när det skulle regna och vad de kunde äta.

Eftersom mänskligheten rör sig mer och mer i de okända verkligheterna i den yttre rymden, och på andra planeter, kommer de också att behöva kunna ”läsa av sin omgivning”. Ja, de kommer att ha modern teknik, men tekniken har ingen Själ som kan ta emot meddelandet, och den har inte heller något Hjärta som översätter informationen, till varje människas språk.

Därför, är det viktigt att mänskligheten går samman i grupper för att hjälpa Gaia och varandra, för att frigöra 3D-matrisen som har hållit Gaia i ett tredimensionellt slaveri. Hur kan mänskligheten hjälpa till i en process, som de flesta människor inte ens är medvetna om?

Svaret är enkelt. I stället för att ”dominera Gaia” måste de uppstigande människorna minnas hur man ”går samman med Gaia”. För att de uppstigande människorna ska kunna gå samman med Gaia, måste de minnas hur man kan ”Uppfatta det Ofattbara”.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...