Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 10 maj 2020

Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via
James McConnell, 10 maj 2020

 

SAINT GERMAIN (kanaliseras av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag uppskattar de här tillfällena då jag kan vara med er, dela med mig och öppna nya vyer för er, nya nivåer av förståelse.

För det finns nu så mycket att börja förstå. Så mycket bakom programmeringen ni har haft så länge, och kan nu öppna upp era ögon, era fysiska ögon, ja; och ert tredje öga matchar eller resonerar med era fysiska ögon, och ser sådant ni aldrig sett förut.

Så se er omkring nu, se det som verkar vara negativa upplevelser för många, för de många som fortfarande sover. Fast ni, ni som vaknat, ni, Ljusarbetarna och krigarna, när ni ser er omkring så ser ni bortom slöjan. Ni ser vad som verkligen händer. Ni ser sanningen bortom lögnerna, bortom slöjan. Ni ser det ni var menade att se. För ni ser det som verkligen förekommer nu, den verklighet som skapats. När ni ser denna verklighet, så vet ni att allt inte är som det verkar vara. Eftersom ni är öppna för möjligheterna, öppna för sannolikheterna i allt ni upplever.

Det gäller allt som ligger bortom vetandet den vanliga personen där ute har (och vi använder termen ”vanlig” för sovande). För när de ser på denna vision, när de ser vad som förekommer, så ser de katastrof. De ser nöd. De känner förtvivlan. De känner hopplöshet.

Men ni, de av er med vidöppna ögon, ni ser hopp. Ni ser upplevelser bortom nivåerna i denna lägre dimension. Ni ser glädje. Ni känner glädje. När ni ser en familj som har samlats, ser ni deras glädje, inte den förtvivlan de känner. Ni ser hur det kan vara, inte nödvändigtvis hur det är just då.

Men ändå säger vi alltid att ni ska vara i ögonblicket. Och det är vad ni behöver fortsätta att vara. Var i ögonblicket. Var i glädjen varje stund. Hitta glädjen. Den finns där om ni letar efter den. För ni har ögon att se med och öron att höra med.

Se den känsla som Gaia framför. Gaia planerar detta. Gaia är en stor del av denna plan. Det gäller inte bara henne, utan det finns många, många som är en del av denna plan. Ni är en del av denna plan. En väldigt stor del, kan jag tillägga. För utan er skulle inte planen kunna existera. Planen skulle då inte kunnat bli så som den var tänkt att vara.

Men ni fortsätter att se er omkring och ser att fler och fler människor vaknar. Ser den Violetta Flamman som visar sig själv nu, växer och uttrycks och blir större och större inom fler och fler människor, eftersom fler och fler människor vaknar. Fler och fler förstår nu att det de sett inte är den rätta verkligheten. Det är bara en illusion. Och när de förstår det kan de börja skapa den nya Gyllene Tiden på Gaia. Det är vad detta handlar om, nu när ni kommer närmare och närmare Händelsen. Och jag säger ”Den Händelsen.”

Ja, det är mycket händelser och så kommer det att fortsätta. Men Den Händelsen finns i horisonten nu. Den Nya Gryningen närmar sig. Och när den Nya Gryningen närmar sig, så öppnar republiken Amerikas Förenta Stater upp igen. Det blir så som det var menat att vara.

Långsamt, kan det kanske kännas för er. Men för oss händer det med ljusets hastighet. Det beror på all programmering som nu övervinns av så många, många fler varje dag. Varje ögonblick vaknar allt fler. Ni kanske inte är medvetna om det. Ni kanske tror att det blir ”samma gamla, samma gamla.” Men jag kan försäkra er, så är det inte.

När ni kommer ut ur den nuvarande ”krisen” så att säga, och vi kommer inte att kalla det en ”pandemi”, eftersom det inte är det, det har aldrig varit det. Det var en händelse som skapades för ett annat syfte, ett syfte för att de mörka krafterna skulle kunna hålla sig fastklamrade vid mänskligheten. Men det slog helt tillbaka på dem.

De från Ljusets Styrkor har lagt beslag på den så kallade ”krisen”, och förvandlat den till något som kan bli, och kommer att bli underbart. Och det hoppet behöver ni alla fortsätta att ha.

Eftersom hoppet är det som håller människan igång, håller mänskligheten igång, går framåt, strävar efter det högsta goda för alla inblandade. Sträcker ut sig till himlarna, inom Jorden och nu på Jorden. Den är här nu. Himlen är här.

Det sades att det skulle bli en ny himmel och en ny Jord. Och den nya himlen och den nya Jorden har redan kommit. Det är bara det att era ögon, era fysiska ögon, ännu inte ser det, men det gör ert tredje öga.

När ni låter er fantasi ta över, när ni låter er kreativa förmåga ta över, börjar ni se den verklighet som finns bortom illusionen. Och ni skapar nu den nya verkligheten varje ögonblick i ert liv. Varje tanke ni har skapar den nya verkligheten. Och när ni till fullo förstår det, och jag säger nu, till fullo förstå det, då har ni mina kära vänner, stigit upp.

Jag lämnar er nu denna gång med en enkel förståelse för det som ännu ska komma. Ett stort tillkännagivande finns i antågande nu. Ett stort tillkännagivande, verkligen. Det kan vara en serie tillkännagivanden, men det finns en som särskilt bör få alla som ser framåt att förstå vad som är möjligt, istället för att se bakåt på det som varit.

Och när detta tillkännagivande kommer, kommer många fler att börja vakna upp till sanningen. Och som James är mycket förtjust i att säga från ert ”Arkiv X”, ”sanningen finns där ute och sanningen kommer.”

Må frid och kärlek vara med er alla. Och må den Violetta Flamman fortsätta att brinna och visa sig utåt för alla runt omkring er, och helt klart inom er, när den fortsätter att tvätta bort, torka bort, bränna bort all programmering som inte längre behövs, och de minnen som är kopplade till programmeringen som inte heller behövs längre.

Må frid och kärlek bistå er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här.

Och vi är redo för uppföljning efter det underbara meddelandet från Saint Germain. Var det inte ett helt underbart meddelande! Vi skulle vilja säga ett hoppfullt meddelande. Ett meddelande med stort hopp för att allt händer exakt då det behövs, och ni är i det rätta och perfekta ögonblicket.

Det här är vad ni kom hit för, människor. Det här är vad ni kom hit för att göra. Era uppdrag utvecklas nu, även under tiden som vi talar. Ni kanske inte är medvetna om dem ännu. Men de kommer. De kommer att komma till er i era drömmar. De kommer att komma till er under meditation. Era guider kommer att viska dessa uppdrag till er, för att förbereda er för dem.

Tiden är nära nu. Vi kommer inte att använda termen ”snart”, för det är inte ens snart, det är ännu närmare nu.

Att tiderna kommer när, som Saint Germain har sagt, sanningen kommer fram, då tillkännagivandena kommer och gör er redo att öppna upp för saker, som ni inte ens har börjat utforska ännu, av vad som är möjligt. Och återigen, hoppet, som finns för er nu.

Vi är redo för frågor nu. Innan vi tar frågor från era e-postmeddelanden, så tar vi frågor från andra här som är med i själva samtalet. Eftersom vi då personligen kan tala med den som ställer frågan. Finns det några frågor här? Ni kan slå på era telefoner nu. Det är okej att göra det.

Och vi är redo att höra era underbara uttrycksfulla röster. Vi lägger förresten bara till här, att era röster kommer att bli mer och mer telepatiska. Bara ett tips, så att säga.

Finns det några frågor här?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Här om dagen när jag var inomhus och hörde jag att någon ropade på mig utanför. så jag gick ut och tittade upp, och där fanns det en chemtrail. Jag hade inte sett så många sådana. Faktum är att det bara var den andra den senaste månaden eller så.

Så jag satte mig i stolen. Jag kom ihåg att jag hade lärt mig att när jag ser dessa chemtrails så kan jag skapa en boll av energi med mina händer, bara genom att forma dem till ett klot. När jag skapade den här energikulan så kallade jag på elementalernas väsen, naturens krafter, Moder/ Fader Gud, många uppstigna varelser och de Galaktiska varelserna. Jag slängde upp händerna och släppte energikulan. Det gjorde hål i spåren efter denna chemtrail.

Men sedan tänkte jag, eftersom jag inte sett dessa chemtrails på ett tag, har de börjat igen? Eller är dessa chemtrails andra partiklar som ges till Jorden som hjälp, har jag misstolkat det?

OWS: Mycket bra. Innan vi besvarar denna fråga, så ger vi dig Shoshanna möjligheten. Vi frågade aldrig dig. Vi ber om ursäkt att vi inte frågade dig om du hade något eget meddelande till att börja med här.

Shoshanna (kanaliserad av JoAnna McConnell):

Det har vi inte. Ni kan fortsätta. Tack.

OWS: Mycket bra. Då kommer vi att berätta för dig om chemtrail-programmet. Det hade till stor del begränsats. Naturligtvis för att era flygplan inte kunde flyga, och kunde därför inte heller hålla på med det.

Men på grund av att det som hände nu till viss del upphört, så flyger flygplanen igen, och de som försöker fortsätta programmet, med de flygplan de arbetade med, kunde då fortsätta. Så deras avsikt är att fortsätta med sina göromål som vanligt, så som de ser det.

Men du måste förstå att många av de som flyger dessa plan, gör det utan att känna till sanningen. De gör det genom alla de lögner, den programmering de fått, om att de gör något bra för Jorden. Många av dem tror på det. Inte alla, men många av dem tror på det.

Och de som inte tror det pushas ändå att flyga dessa flygplan, de måste göra det eftersom de är rädda för antingen sina egna liv eller deras familjer. Så de fortsätter på detta sätt, även om de kanske inte vill.

Nu, genom den förståelsen, så förstå att det finns de från Alliansen, som vi kommer att kalla dem, de Vita Hattarna, de goda killarna, som ni kanske kallar dem här. De är helt klart medvetna om detta program, och de kommer närmare och närmare för att kunna avsluta det helt.

Men fram tills dess, fortsätter de från de mörka krafterna, de av kabalen, att arbeta med planen som de hade i rörelse, och de trodde att de skulle kunna åstadkomma mycket med detta specifika virusprogram. Att allt gick precis så som de ville, med deras avfolkningsprogram, och att allt detta flöt på med full kraft. De har nu förstått att så verkligen inte är fallet. Eftersom det de fruktat så länge nu kommer att verkställas, och det är uppvaknandet av den här världens befolkning.

Det är så vi kan besvara frågan.

Har du något du vill tillägga, Shoshanna?

Shoshanna: Ja det vill vi.

OWS: Ja, var så god.

Shoshanna: Får vi dela med oss av vårt perspektiv på detta, Kära Syster?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Kära Syster, chemtrail-programmet är tillbaka på ett begränsat sätt, eftersom det har minskat kraftigt. Ändå försöker de på alla sätt med sin sista kraft att fortsätta att blockera solen, förstår du. Det händer fortfarande.

Det du gör är till stor fördel, och det lär dig om kraften du har inom dig, och din kraft som ett kollektiv med andra varelser och andra mästare.

Det vi också vill be dig göra, är att be för att de som flyger planen ska bli upplysta, även om det är en drönare, eftersom mänsklig inblandning krävs för att flyga dessa farkoster och släppa kemikalierna i luften. Att du ber för att de ska vakna! Att du ber för att de ska kunna hitta en annan sysselsättning, för att kunna försörja sina familjer. Att de ska kunna sluta i dessa program. Att be om att en högre nytta ska uppstå.

När du angriper en chemtrail, och det är en bra sak du gör, så är källan det mänskliga medvetandet, och du har kraften att be kollektivet som du arbetar med, att höja medvetandet och upplysa dem. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Åh, absolut, Shoshanna, och jag tackar dig så mycket. Det kommer jag att göra. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här, nu?

Gäst: Hej, En Tjänar och Shoshanna.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har läst ”The Power of One” och de pratade om en flicka som var en kanaliserare, som nästan hade tagits bort när hon var i sitt, som jag antar, kanaliseringstillstånd, eller medan hon var ute ur sin kropp, så att säga, att hon hade varit mycket nära att tas till, jag tror att de kallade det ett ”negativt tidsrum.” Det finns ju negativa och positiva tidsrum. Jag vet inte riktigt. Men det finns ett ställe dit man går tills man reinkarnerar till ett positivt och sedan till ett negativt. Och när man väl når det negativa tidsrummet så kan man tydligen gå igenom många inte så bra liv, för att sedan komma tillbaka till en plats av kärlek, eller något sådant.

Hur som helst, så blev jag nyfiken på om det här är relaterat till det ni berättat för oss, att inte gå ut genom solarplexus, eftersom det är då man riskerar att på något sätt bli omdirigerad i fel riktning av de negativa krafterna, i motsats till att gå ut genom det tredje ögat och fylla kroppen med ljus, och allt sådant. Är det vad det relaterade till?

OWS: På sätt och vis, ja. Men först och främst kallade du det ”The Power of One”, men det heter, The Law of One.

Och sedan, som vi sagt sedan länge här, så är det mycket mer fördelaktigt och säkrare för er att gå ut genom ert tredje öga. Gå ut i termer av när det gäller att lämna kroppen, ut i den astrala och eteriska världen. För när ni gör på det sättet, går ni ut från en mycket högre vibrationell frekvensnivå.

När ni går ut genom ert tredje chakra, genom ert solarplexusområde, så är det naturligtvis området med egot och det emotionella området i er kropp. Och när ni går ut där, ja, då är ni mer benägna, inte nödvändigtvis, eftersom ni också kan skydda er själva, men ni är mer benägna att möta, så att säga, andra krafter som kan vara av den mörkare naturen, utan att ni ens förstår det.

För ni förstår, det vita brödraskapet och det mörka brödraskapet, är till största delen lika, med undantag för frånvaron av Ljus hos det mörka. Och många gånger kan de komma fram som bedragare, så att säga. De kan säga att de är Saint Germain, En Som Tjänar eller Sananda, eller vad det än må vara. Om ni är medvetna om detta, kan ni se frånvaron av Ljus hos dem, även om de efterliknar Ljuset, och det är rätta termen att använda här, de efterliknar det. Om ni kan se det och har ert Ljus, så är ni skyddade, förstår ni.

Men det är helt enkelt mycket säkrare att gå ut genom ert tredje öga, vill vi säga. Och det är därför vi föreslår att ni gör det, och vi uppmuntrar det alltid i dessa guidade meditationer.

Shoshanna? Något att tillägga?

Shoshanna: Vi kan dela med oss om vi får. Får vi det?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Vi kommer inte direkt att svara på din fråga, men vi skulle vilja ge ett perspektiv på denna Carla, som kanaliserade Ra-kollektivet för hela mänsklighetens räkning, så att dessa böcker kunde skrivas och delas med mänskligheten, såsom för dig själv, som skulle vara redo att ta emot dessa meddelanden. Hon gick med på detta. Hon gick med på att vara talesman för Ra-kollektivet genom en kanaliserad session, och hon visste att hennes kropp skulle försvagas snabbt på något sätt. Hon visste det. Och hon gick med på det. Vi kan berätta, men med viss tvekan, fast vi kan säga er att Carla har stigit upp i sin egen personliga uppstigning, eftersom hon ägnat sitt liv åt upplyftandet av varelser över hela galaxen, inklusive Jorden, Moder Gaia, och detta har hon haft stor nytta av. Eftersom en människas liv är ett litet pris att betala, för upplyftandet av ett helt galaxkollektiv. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi vill tillägga, att när man börjar kunna utnyttja denna kanaliseringsprocess, och börjar ta in dessa energier som James gör, och många, många fler över hela världen gör, att i början av processen så finns det ett behov av vibrationsmatchning .

Till och med här i början med James, då vi först började kanalisera genom honom, hade han svårt med denna sensation av smärta i nacken, vågor i nacken, så att säga, på grund av energierna, för han var inte riktigt van vid den energin. Vissa andra som skulle försöka komma igenom, fick hans hjärta att rusa och liknande saker.

Så det sker saker när ni börjar den här processen. Inte för alla, men många när de påbörjar denna process, har vissa svårigheter med det. Men det är något ni arbetar er igenom. Och det är också något som många kommer att ha i sina kontrakt, innan de ens kommit in i dessa inkarnationer. Okej?

Vi måste gå vidare. Finns det andra frågor här? Några andra frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Hej. Jag undrade bara om det finns något ni kan berätta för oss om 5G, beträffande vad avsikten var med skapandet av 5G, masterna och vad som händer nu för att stoppa det.

OWS: Ja. 5G-programmet, liksom många av de andra programmen som kabalen, de som haft kontroll över planeten så länge och till och med haft kontrollen över folket, så var deras plan stor avfolkning i många avseenden, av att minska befolkningen med 7 till 8 miljarder människor, till kanske en halv miljard. Detta var deras plan att kunna åstadkomma detta. Och detta specifika med ert 5G, är en del av den planen.

Nu, då ni vet det, så vet ni också att all teknik som används, kan användas antingen för Ljuset eller för mörkret. Och i denna speciella aspekt med 5G-påverkan, så arbetar redan Ljusets Krafter för att minimera påverkan av det, och förändra det till något som kan vara till nytta för människan, istället för att förstöra. Okej? Shoshanna, något du kan tillägga?

Shoshanna: Det kan vi inte, men vi håller med.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Finns det andra frågor här? Vi vet att det finns en fråga från ett e-postmeddelande, som vi tar nu om det inte finns några andra. Några andra?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: En gång var jag …

OWS: Stopp snälla, stopp snälla. Ett ögonblick: Den Kära Vännen säger, ”fortsätt dansa.”

Gäst: Okej! Okej! Jag vet vem den Kära Vännen är. Tack! Det är jag, jag kommer att fortsätta!

OWS: Ja.

Gäst: Tack, Raring. Hur som helst, jag satt på min uteplats och jag tittade upp mot solen, och såg ett stort ljus som jag visste inte var en chemtrail. Det var massivt, men det var ett ljus som hängde, som om det gick igenom solen. Jag undrar vad det var, eller om det var något som jag borde vara medveten om eller skulle känna till. Men det verkade som att det var på väg att göra sig redo för den stora Händelsen. Jag vet inte varför jag tänkte så, men det var vad jag trodde. Inbillade jag mig?

OWS: Vill du svara först, Shoshanna?

Shoshanna: Vi ber er att berätta.

OWS: Mycket bra. Sedan är det som vi säger här, många gånger om dessa speciella fall, att du har ”ögon som kan se.” Du kan se interdimensionellt och de saker som kanske är dolda, medan de som fortfarande sover där ute, har inte ögon som kan se just nu.

Och ni som har ögon som ser börjar göra det, och vi talar inte bara till den som frågar utan som vi alltid gör, så försöker vi närma oss detta kollektivt istället för individuellt. Och kollektivet, här, blir mer och mer framgångsrikt när det gäller att öppna sitt tredje ögas centrum, de börjar nu se sådant som tidigare inte kunde ses med de fysiska ögonen. Och eftersom era och andras fysiska ögon gör det bra, så kommer mer och mer att bli i resonans med det tredje ögat, när det öppnas mer och mer och er vibration fortsätter att öka, och då kan ni se det ni tidigare inte kunnat se. Ni ser bortom illusionen. Ni ser bortom slöjan. Och detta kommer att fortsätta.

När det gäller exakt vad detta var, så kan vi inte berätta det just nu. Det är för dig. Men du har redan fått ett svar av vad vi kan förstå, och det är till största delen det du upplevde. Okej?

Gäst: Ja. Och det var så vackert. Jag tittar på solen. Jag bara älskar solen. Jag går ut nu när vår sol är så klar, och ger oss varmare väder. Och jag tittar på solen, känner solen och sitter i solen. Jag vet inte om jag föddes under Ra när de dyrkade solen, men den ger mig mycket glädje. Tack.

OWS: Absolut. Och det behöver andra också göra. Sitt i solen, var i solen. Lyssna inte på nej-sägarna, de som säger, var inte i solen för det är farligt för dig. Det är bara farligt för de som är i lägre vibrationer. När ni höjer era vibrationer, och ni gör det bara genom att sitta i solen och känna energin, inte bara värmen utan också energin och kärleken som finns i den.

Gäst: Och jag tackar dig min Kära, för att du talade med mig och sa att jag skulle fortsätta dansa.

OWS: Ja. Mycket bra. Därför sa han, fortsätt göra det. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi har ett perspektiv att dela med oss av om vi får.

Gäst: Det får ni, Min Kära.

Shoshanna: Kära syster, detta är något som är svårt att sätta ord på, så vi får hoppas att det vi säger kommer att förstås på något sätt. Det du fantiserar om kan komma att väcka varelserna, för att då skapa verkligheten tillsammans med dig. Fantasin är det som skapar verkligheten. Så när du säger: ”Fantiserade jag?” Ja det gjorde du. Men det är inte negativt. Du kan föreställa dig att solen skapar en portal, skapar en väg, skapar ett ljus för dig, och den kommer att skapa den verkligheten bara för dig, förstår du. Det är kraften i fantasin. Det är så allt manifesteras. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här? Ytterligare frågor innan vi tar den där e-postfrågan?

Gäst: En Som Tjänar, kan du bara säga mig om det stämmer, att om vi frågar en entitet som kommer, ”är du av ljuset?”, så de kan de inte svara att de är det om det inte stämmer? Med andra ord, är det så vi kan få veta vilken sorts entitet som finns runt oss? Stämmer det?

OWS: Det stämmer.

Gäst: Bra, tack.

OWS: De kan inte ljuga. De kan luras. De kan imitera, som vi säger, men de kan inte direkt ljuga.

Gäst: Ok, så det är ett bra sätt att få veta vem vi är med, vem vi har runt oss.

OWS: Fråga alltid.

Gäst: Utmärkt. Tack.

OWS: Återigen, ytterligare frågor? Då tar vi frågan från e-postmeddelandet.

Gäst: Tack. Detta kom till James från Tyskland. Den herren säger att han vet att striden inte kan vara över förrän de flesta människor har vaknat. Han frågar vad kan han göra, vad hans roll är i det och vad vi som ett kollektiv kan göra, för att hjälpa till att väcka mänskligheten.

OWS: Okej. Först och främst kan vi inte svara direkt vad den här herren kan göra, eftersom vi måste relatera det till kollektivet. Och kollektivet, i termer av Ljusarbetare och ännu mer, de Ljuskrigare som är inblandade i detta, är här för att göra exakt det, för att hjälpa till att väcka mänskligheten.

Först väcker ni er själva, vilket ni håller på att göra. Ni kanske inte är helt vakna ännu, var och en, men ni är i processen. När ni väl själva är fullt vakna, så blir det uppdraget för många av er, och när ni är totalt vakna så kommer ni att kunna hjälpa andra.

Ni kan helt klart göra det nu, om de ber om det. Om de ber att få förståelse. Om de ber om att få veta. Om de frågar vad ni vet om det. Då kan ni berätta lite. Överväldiga dem inte. De är inte redo att veta allt om uppstigningen eller om de tre vågorna för uppstigning eller Händelsen, särskilt inte denna typ av saker. Men de kan få veta att det är dags för dem att sluta sova, komma ur sin sömn och vakna till verkligheten som finns bortom illusionen, för att förstå mer och mer. Det är vad ni kan göra. Ni kan berätta om det närhelst de ber om det.

Men gå inte ut och knacka dörr som vissa av de religiösa grupperna uppmuntrar sina medlemmar att göra. Det ska ni inte göra. Ni ska bara dela med er av Ljuset när det behövs. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi har inget att tillägga. Det var perfekt.

OWS: Mycket bra. Då är vi klara med frågorna vad vi kan förstå, och vi är redo att släppa kanalen. Innan vi gör det, Shoshanna, har du något avslutande meddelande?

Shoshanna: Vi kan säga något kort. Det finns bara en sak att göra, och det är att dela med er av sanningen och vara modiga. På så sätt kommer världen att förändras. Och även om det känns som om världen förändras långsamt, så är det upp till var och en att stå stadigt och hålla fast vid det de vet är sanningen, och vara modiga. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi avslutar med detta: när ni kommer ut ur den så kallade ”pandemin”, som återigen inte alls är en sådan, men när ni kommer ut ur den här upplevelsen, denna kris, den här sortens saker, så kommer ni faktiskt inte att återgå till den vanliga verksamheten. Det kommer inte att vara som vanligt. Det kan verka så i början, men det är så mycket som kommer fram när det gäller tillkännagivanden, i fråga om nyheter och den sanning som kommer att presenteras.

Att när ni träffas i ert nästa Advance, som vi förstått blir i slutet av juli månad, om allt som är avsett att hända sker, för vid den tiden kommer allt att vara så mycket högre, vilket det redan skulle ha kunnat vara om det inte vore för denna krisprocess. Så vid den tidpunkten kommer ni att ha en mycket högre vibration, så att ni sedan kommer att kunna nå ut till er familj av Ljus som finns runt er, och de kommer att vara väldigt mycket runt er då. Vi talar här i termer av att nå ut till era bröder och systrar uppe i stjärnorna, i skeppen och allt sådant.

Det är vad som planeras nu. Bara ett lite tips nu när vi avlägsnar oss. Det som kommer att finnas tillgängligt då, kommer att vara så mycket högre, än det varit tidigare. Det var allt.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.
Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...