Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 16 oktober 2018

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 16 oktober 2018

Per Staffan 16 oktober 2018

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 16 oktober 2018

(Ansvarsbegränsning: Nedan följer en översikt över den nuvarande situationen baserat på underrättelseläckor som mottagits från flera källor, som kanske eller kanske inte är korrekta. Andra bekräftade källor kan också ingå i denna översikt.)

Kabalens befintliga maktstruktur är dömd vid en RV.

Det rapporterade mordförsöket på Putin och spionfrågan med Kina är vedergällningsaktioner av Kabalen för att störa övergången.

BRICS-Alliansen och Republikanska Vita Hattar förbereder sig för en ny rensningsoperation på Kabalen.

”Förstör det onda fröet, eller så kommer det att växa upp till din förstörelse.” ~ Aesop

Full GESARA-överensstämmelse med alla länder måste uppnås.

Det gamla fiat-finansiella systemet är riggat för att kollapsa.

När kollapsen väl inträffar kommer QFS att föras in följt av GESARA för att minska allmänt kaos.

Allmänt kaos under kollapsen blir oundvikligt. Målet är att minska mängden allmänt kaos så mycket som möjligt under övergången.

Alla valutainnehavare över hela världen kommer att få möjlighet att lösa in sina valutor innan allmänt kaos utbryter under kollapsen.

Inlösenhändelsen (RV:n) kommer att vara avgörande för att skapa humanitärer över hela världen för att hjälpa de behövande under kollapsen.

Det gamla systemet måste förstöras för att bereda plats för det nya.

”Du kan inte bygga ett nytt hus på mycket med ett befintligt gammalt hus.”

Övergången börjar med kollapsen.

Källa Operation Disclosure

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...