Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 16 december 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 16 december 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 16 december 2017

Snabb översikt av nuvarande situation:

14 december

Galaktikerna anlände till USA för att övervaka RV-frisläppningen. Vi fick också reda på att energiblockeringar sattes upp för att förhindra läckage av det faktiska RV-frisläppningsdatumet.

(Galaktikerna vet vikten av GCR/RV trots att de inte har något begrepp av tid, rum eller pengar.)

HSBC testade det nya kvantsystemet genom att bjuda in individer från ZIM-grupper att växla in i Zürich, Schweiz.

15 december

Flödet av intel upphörde plötsligt strax efter att Galakterna anlände dagen innan.

16 december (idag)

Flera privata inväxlingar över hela världen har bekräftats. (HSBC kan eventuellt göra flera tester av det finansiella kvantsystemet.)

Det verkar som om övergången nu sker gradvis.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...