RV/UNDERRÄTTELSE – BEREDSKAP 5 oktober, 2017

RV/UNDERRÄTTELSE – BEREDSKAP

5 oktober, 2017

Rapporteringar angående inbokade möten som har ägt rum via inbjudan i Texas och Florida, men inga inväxlingar har skett.

Möten har bokats om, Dunford gav inte ordern.

Någon ansvarig tjuvstartade.

Militären står fortfarande i beredskap, redo att inleda mass-arresteringarna på Dunfords kommando.

USN har släppts via Trumps dekret, men har inte aktiverats.

Dunford väntar på den sista faktorn, att USN ska aktiveras.

USN-aktiveringen sker troligtvis på tisdag, onsdag, torsdag, beroende på bankdagarna.

Kabalen försöker fortfarande använda sig av HAARP – vapen via u-båtar men förgäves.

De flesta av deras HAARP – u-båtar sänktes av SSP, inte tillräckligt många kvar för att kunna skapa vågor av kategori 5 – orkaner. Deras återstående u-båtar jagas och blir förstörda.

Kabalen kämpar till sista andetaget, för de är medvetna om att deras slut är nära.

Varje tisdag, onsdag och torsdag finns det en 85% chans för att RV/GCR ska ske.

Planen: USN aktiveras officiellt och ersätter USD. Dunford ger ordern. Mass-arresteringarna påbörjas. GCR/RV inleds och växlingarna sker följande dag.

Det ultimata målet är innan ledigheterna, för att resultera i ett massivt inflöde av positiva energier.

 

 

 

You may also like...