Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 2 februari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 2 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 2 februari 2018

FISA-memot är en viktig avgörande ”avgiftning” för återställandet av Republiken.

President Trump undertecknade en Executive Order för att hålla GITMO öppen.

Den verkställande ordern undertecknades för att förbereda den kommande ”rensningen” av den amerikanska regeringen”.

Återställandet av Republiken händer i realtid och den kommer att återställas fullständigt efter RV.

Återställande av Republiken är en del av Alliansens plan att göra världen säkrare före övergångshändelsen.

Detta ger dig en aning om timingen av RV.

Humanitärer fortsätter att vänta på det gröna ljuset för att växla in i Zürich, Reno och städer i Kanada.

När de har fått det gröna ljuset kommer frisläppningen av 800-nummer att följa.
Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...