Arkturierna via Daniel Scranton 2 februari 2018

Arkturierna genom Daniel Scranton 2 februari 2018

Vad ni släpper in – den 9:e dimensionens Arkturiska råd

Var hälsade! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är lyckliga över att ha kontakt med er alla.

Vi är glada över att ge er den här rapporten om era framsteg, eftersom vi kan se förbättringarna i ert kollektiva medvetande och de vibrationer ni sänder ut. Vi är förvissade om att fler av er har släppt in de energier som sänds ut till er från andra som liksom vi befinner sig i de högre rikena.

Vi är också medvetna om de som inte släpper in dessa högfrekventa sändningar, och vi skickar vår villkorslösa kärlek och medkänsla till dessa individer. Vi känner till de omständigheter som hindrar somliga av er från att ta emot, och vi finns här för att hjälpa er komma förbi dessa motståndszoner.

Ni är vackra varelser av ljus och kärlek, och när ni ser andra som handlar utifrån mörkret börjar ni blockera er själva. Ni blockerar er eftersom det fortfarande finns en rädsla bland många av er. Ni tror att ni måste blockera er för att förhindra er själva från att bli sårbara för mörkret. Men när ni blockerar er hindrar ni också sådant som har högre frekvens från att komma in.

När ni befinner er i flödet tillåter ni allt att flöda, och när ni är i stängt läge, det beskyddande och avvärjande läget, hindrar ni allt från att komma in. I stället ska ni göra följande. Ni ska låta de som handlar utifrån mörkret bli en inspiration till att upprätthålla en högre frekvens. När ni ser dem göra vad de gör och säga vad de säger måste ni också lägga märke till deras vibrationer. När ni gör detta blir ni tvungna att inse att dessa är oförenliga med era egna, så länge ni inte går in i rädsloläge.

I stället rekommenderar vi att ni öppnar upp er själva för högre frekvenser, att ni bestämmer er för att bara ta emot sådant som har vibrationer överensstämmande med era egna, samt att ni släpper in alla de högfrekventa energisändningar som kommer till er från de högre rikena.

Vi är det Arkturiska rådet, och det har varit en glädje för oss att ha kontakt med er.

You may also like...