Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 23 januari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 23 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 23 januari 2018

Alliansen upptäckte och förstörde en annan Kabal-MIC D.U.M.B. utanför Alaska.

Denna D.U.M.B. var enligt uppgift deras sista.

Alliansen letar fortfarande efter fler D.U.M.B.´s och anomalier.

Enligt källor har alla svagheter i det nya finansiella systemet fixats.

Det nya finansiella systemet är aktivt, de sista sekvenskoderna har skrivits in.

Höga säkerhetsvarningar har utfärdats.

Bank- och inlösencentralanställda förväntar sig att inväxlingarna börjar momentant.

Alla medel kommer att processas genom det nya finansiella systemet som ligger på en kvantdator.

Korrupta bankirer under Kabal-utpressare kommer inte att kunna komma åt det nya finansiella systemet.

Alla valutafonder, trustfonder, och globala säkerhetskonton kommer att vara säkra.

Inväxling kommer att ske i digitalt guld-backad USN och/eller guld-backad Yuan.

När det nya finansiella systemet (d.v.s GCR) offentliggörs, kommer alla fiat-valutor att bli samlarobjekt.

Pengar blir digitala och kommer så småningom att fasas ut helt eftersom tekniker som replikatorer görs tillgängliga för oss.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...