The Arcturians via Daniel Scranton, January 23d, 2018

The Arcturians via Daniel Scranton, January 23d, 2018

 

Arcturians (channeled messages)

The Big Questions ∞The 9th Dimensional Arcturian Council

”Var hälsade! Vi tillhör det Arkturiska rådet. Vi är glada att komma i kontakt med er alla idag.

Ni har börjat söka svaren på frågor ni inte ens skulle ha ställt er för bara 5 eller 10 år sedan och det är något mycket bra. Det är viktigt att ni känner en längtan att ta reda på vilka ni verkligen är, var ni kom ifrån och vad det är meningen att ni ska göra. Vi bjuder in er att undersöka svaren på dessa frågor på ett sätt ni aldrig förr gjort.

VEM du är, är någonting som du bestämmer själv. Du bestämmer vem det är du vill bli. Att bestämma en gång för alltid vore att begränsa sig. Så bestäm istället vem du vill vara i detta ögonblick och låt det vara tillräckligt. Låt det svaret sedan föra dig vidare in i nästa ögonblick och i nästa. Var bara säker på EN sak, låt inte någon annan definiera vem du är. Och snälla begränsa inte er själva. Ni är för mångsidiga för att låta ETT svar vara tillräckligt svar på den frågan.

Var kommer du ifrån. Den frågan beror egentligen på hur du ser på vem du är. Ni kommer alla ifrån Källan. Det gör vi alla. Om ni pratar om stjärnsystem, så har ni alla haft många inkarnationer i flera olika stjärnsystem. Du kan känna dig själv som Pleiadian, Arcturian, Sirian, Cassiopeian, Lyran, Andromedan och så många andra. Än en gång, begränsa inte er själva!

När det gäller vad det är meningen att ni ska göra så är även det något vi vill att ni bestämmer själva och vi föreslår att ni även bestämmer detta från en stund till en annan. Kolla med dig själv vad som känns mest lämpligt för dig att göra. Begränsa inte dig själv när det gäller vad du kan göra och var medveten om att området för de saker du kan göra hela tiden utvidgas och omdefinieras.

Fortsätt ställa frågor och tillåt svaren att vara flexibla.

Vi tillhör det Arkturiska rådet och uppskattar att få ha varit i kontakt med er idag.”

Du gillar kanske också...