Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 6 april 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 6 april 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 6 april 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 6 april 2018

1944 års Bretton Woods ersätts obemärkt med ett nytt globalt monetärt guldstandardsystem (vilket vi känner som det nya kvantfinansiella systemet).

Bevis på det nya finansiella systemet kan ses helt öppet om man läser mellan raderna.

Annonseringen av USN är det halmstrået som kommer att bryta kamelens rygg.

Flera hemliga grupper kallas nu in till möten för att informeras om utbytes/inlösenförfaranden.

RV väntas för närvarande börja när som helst men senast före annonseringen av USN.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...