Arkturierna via Suzanne Lie, 3 april, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

3 april, 2018

”Aktivera ert femte-dimensionella perspektiv”

 

Kära Ni, vi är Arkturierna.

Vi finns här inom ert NU för att påminna er om att vad som sker är att ni, medlemmarna av Jordens Mänsklighet, håller på att aktivera era femte-dimensionella varseblivningar. Det finn tre faser i denna aktivering.

Fas ETT är att aktivera,

Fas TVÅ är att integrera,

Fas TRE är att effektivt använda er av det som ni har aktiverat och integrerat.

Vi, Arkturierna, ser nu på de rådande strömmarna runtomkring individuella verkligheter, möjliga verkligheter, sannolika verkligheter, såväl som hur man ska kunna göra dessa strömmar starkare eller svagare.

Vilken är relationen mellan en skapelse av en individuell verklighet och en skapelse av en grupp-verklighet, samt en verklighet som baserar sig på massmedvetandet?

Skulle ni, Arkturier kunna tänka er att ge ett exempel på hur två sannolika resultat skulle kunna komma ur samma verklighet?

Vad är en Aktiv Avsikt?

Kära Arkturier, kan ni beskriva för mig innebörden av termen ”Aktiv Avsikt”?

Javisst Suzille, vi beskriver gärna denna term för dig. Först börjar vi med ordet ”avsikt”. Vi börjar med att beskriva det sätt på vilket ”en avsikt” och ”Ljusspråket” är samma sak.

Varken en avsikt eller ett meddelande på Ljusspråket är synlig för er fysiska varseblivning. Både era avsikter såväl som ert Ljusspråk, kan emellertid endast förnimmas via era högre fjärde- och femte-dimensionella varseblivningar. I själva verket är era avsikter, såväl som avsikten hos DEN ENDA, helt synliga via era femte-dimensionella varseblivningar.

Vidare, varken avsikten eller Ljusspråket kommunicerar med hjälp av separata ord. De projicerar bägge ut sina budskap utifrån medvetandet hos ”den som talar”, såsom en mental bild och en emotionell känsla.

Ifall mottagaren av detta budskap känner sig bekväm med känslan av detta osynliga meddelande, så dras man till budskapets källa. Å andra sidan, ifall man känner sig obekväm med det osynliga budskapets känsla, så kommer man att känna sig dragen till detta budskaps källa.

Sanningen är att mänskligheten talar och hör ljusspråket tusen gånger dagligen, men man är inte medveten om detta faktum. Ljusspråket genljuder till frekvensen hos femte-dimensionella Gammastrålar.

Därför är det så att ifall mottagaren inte förmår uppmärksamma, tona in sig på, samt ta emot gammastrålar till sitt medvetande, så kommer man inte att förmå ta emot, läsa, tolka eller ens vara medveten om ljusspråket, eller de Gammastrålar som levererade det.

Kära Gyllene Varelser,

Vi är de som håller på att uppstiga, med det menar vi att vi nu står på tröskeln till den femte dimensionen, redo för er granskning av våra Multi-dimensionella Auror. Vi är medvetna om att alla, såväl som allting i denna övergångs-verklighet, befinner sig i en process av transmutationer till följande verklighetsoktav.

Våra ”3D-mänskliga” uttryck för självet har gått igenom många inkarnationer i ett försök att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Transmutation från en fjärde-femte-dimensionell planet till en ”femte-multi-dimensionell planet”.

Vi säger ”femte-dimensionell planet”, på grund av att en planet påbörjar sin transmutationsprocess till följande högre våglängdsfrekvenser. Dessa våglängder är INTE likt radio- eller andra våglängder skapade av människan.

Dessa våglängder är Ljus-Våglängder, som representerar olika ljusfrekvenser som börjar hitta fram till Gaias enormt stora Planetariska Aura. Ja, Gaia har en aura precis såsom samtliga Hennes levande invånare har en aura.

Anledningen till detta är att den tredje-dimensionella verklighetsfrekvensen smälter samman med den fjärde-dimensionella verklighetsfrekvensen som en förberedelse att bli en planet av den femte-dimensionella frekvensen.

Naturligtvis, eftersom ALLT liv är multi-dimensionellt, så finns det en Gaia från den fjärde dimensionens samtliga högre frekvenser och bortom. I själva verket är ni alla medlemmar av denna högre femte-dimensionella Gaia, såväl som av Hennes lägre frekvenser.

De flesta av er har haft flera inkarnationer på Gaia under många av Hennes olika civilisationsfrekvenser. Vi är:

Gaias Högre frekvenser

Ett Harmoniserat Ekosystem

Ett minimum av Föroreningar

Människor i ett tillräckligt högt utvecklat medvetandetillstånd, så att man inser att ifall man skadar Gaia, så skadar man sin verklighet – inklusive sin egen fysiska kropp.

Gaias kärn-frekvenser påbörjar sin transmutationsprocess (med att utvidga sig till en högre resonansfrekvens). Precis som en person blir något försvagad när man befinner sig i en förändringsprocess, så gäller detsamma för er planet Gaia.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

You may also like...