Sheldan Nidle (GFL), 9 juni

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

4 Ahau, 18 Pax, 11 lk

9 juni, 2015

Dratzo! Vi kommer idag med kunskap om vad som händer här. En rörelse växer snabbt runt världen. Denna rörelse har låtit föda ett nytt finansiellt system och fått de tidigare stormakterna i er värld att buga sig inför det. För närvarande så är denna verklighet inte fullt allmänt känd då ett antal juridiska processer behöver fullbordas. Dessa slutliga processer tar tid. Uppmärksamma dock att dessa sista formella juridiska dokument inte försinkar överföringen av de första pengarna för de många humanitära projekten. De är förväntade att anlända inom kort. Den mörka kabalen vet djupt inom sig vad allt detta verkligen betyder. Deras långa tid av ohämmad makt kommer till ett slut. Snart blir det möjligt för NESARA-regeringsskicket att träda i kraft. Då detta till slut äger rum så kan förlåtelse av skulder formellt uttalas och det långa mörkandet av UFO avslutas. Ni kommer således att se hur ett antal enorma skuldbördor avlägsnade från er och återbetalning av alla illegala fonder som har tagits från er kommer att ske. Detta blir ett av de sätten som ert allmänna välstånd kan påbörjas.

Strategin är naturligtvis att bortföra den mörka kabalen från makten och skapa ett nytt paradigm för denna verklighet. De uppstigna Mästarna har åtagit sig att ge er ett antal lektioner. Dessa förändringar blir basen för de nya uppfattningarna som behövs för att förstå hur det blir när dessa nya regeringssystem och finansiella system fullt och helt är installerade. Denna nya värld är i själva verket enbart en av de många övergångsfaser som ni kommer att genomgå när denna värld väl är ändrad. Ni kommer att bli en person som kan uppnå sina drömmar. Skulder finns inte längre och en stor uppsättning av humanitära projekt kommer att hjälpa er att infria era drömmar. Målet är att ge resurser till var och en av er så att ni kan göra er del i denna stora process. Till slut vid rätt tidpunkt så kan vi landa och introducera er till era handledare. Denna punkt representerar en milstolpe för er. Våra handledare kommer att påbörja en process under vilken ni kan få lära er om er härkomst och få reda på vart ni ger av efter att ni har återgått till fullt medvetande. Denna process är i själva verket bara början.

Förseglat inom er finns en stor framtid. Denna framtid kommer bokstavligen att föra er till stjärnorna. Var och en av er kommer att bli en medlem av denna nya stjärnnation. Ni kommer att lära känna skönheten av varje vattenvärld. Ni kommer också att kunna bli framtida medlemmar av många rymd och utforskningsflottor. Framför er finns en värld som är helt och hållet oigenkännbar. Vi har sett hur var och en av er försöker att tänka er hur er framtid kommer att bli. Galaxen är enorm. Ni saknar dock medlen för att lätt tänka er dess verklighet. När vi börjar resa utåt från våra hem så ser vi fram emot att interagera med de som utgör våra många besättningar. Normalt så tar det cirka en månad av tid på Jorden för att ta sig igenom denna galax. Sedan finns framför er de många galaxerna som Skaparen så vist har satt ihop för att utgöra denna sektion av fysikaliteten. De flesta av oss har besökt hundratals av dessa olika stjärnsystem. Det enorma av fysikaliteten är något vi alla känner till. Vi förstår att ni inte än inser hur ni är ett barn av Skapelsen.

Då ni växer i medvetande så blir ni medvetna om precis hur många av era gåvor kan delas med hemvärlden och med denna enorma fysikalitet. Var och en av oss är förbundna med varandra och den storslagna stringen av stjärnor, planeter och galaxer. Vi har sett i beundran då vi har rest från galax till galax och observerat den till synes oändliga skönheten av denna Skapelse. Nu sitter vi som en enorm flotta absorberade av undren av detta solsystem. Ögonblicket då ni kommer att träffa oss närmar sig snabbt. Detta kommer i sanning bli en fantastisk händelse. De flesta bland er glömmer bort att ni är Varelser från Stjärnorna. Det nuvarande läget har existerat under alldeles för lång tid. Er mortalitet är i själva verket något som pådyvlades er för tusentals år sedan. Ni är Varelser från Stjärnorna och ni behöver föra tillbaka de färdigheter ni har förlorat. Ni är i själva verket sanna fysiska änglar. Ni har ett öde som vi ämnar ge tillbaka till er. Ni är vår familj och för nästan 13,000 år sedan så tappade ni detta storslagna perspektiv. Den mångfald av världar som vi bebor är inte längre en del av era minnen. Vi ämnar återföra detta till er.

Välsignelser! Vi är era uppstigna Mästare. Denna tid är en övergångstid. För länge sedan på gamla Atlantis så tappade vi våra minnen. Vi blev bundna till dödliga liv, fyllda med rädsla och fruktan. Efter en tid erbjöd Himlen till de av oss som levde rena och heliga liv en chans att hjälpa våra bröder och därmed guida dem igenom denna oheliga moras som sattes upp av Anunnaki och deras undersåtar. Vi tog detta som en helig välsignelse och gradvis så samlades vi ihop av de som hade utnämnts innan oss. Vi accepterade gladeligen reglerna som vi hade fått och använde vår anskaffade kunskap till gagn för mänskligheten. Över årtusenden har vi växt i antal och satt upp de många brödraskapen och systerskapen som ni känner till. Var och en av dessa är hängiven till att förbereda er för inträde eller en framtida inkluderande i fullt återställd mänsklighet. Denna mörka värld som sattes upp av Anunnaki återgår till Ljuset. Vår heliga uppgift är att vara en del av denna högst sagolika transformation! Halleluja!  Halleluja!  Halleluja!

Då ni höjer er i medvetande, så behöver era tankar vara mer fokuserade och positiva. Det är viktigt att ni inser hur lätt sammanbundna negativa tankar kan försena vad ni önskar visualisera. Ta tiden för att komma samman och använd era förenade tankar för att tänka er ett högst positivt slutresultat. Då ni regelbundet gör detta så kan ni göra era positiva tankar till ett mer kraftfullt alternativ. Kom alltid ihåg att ni mycket mäktiga spirituella Varelser som har lärt sig att acceptera er maktlöshet. Detta är en stor falskhet. Ni har fått tillfället att bli mer medvetna om era bortglömda krafter. Då ni växer i medvetande bli i sanning medvetna om att alla de olika fysisk smärtorna är klara indikationer på vad Himlen nu ger tillbaka till er. Er tid i mörkret är förbi! Ni behöver etablera i era sinnen precis hur underbart kraftfulla ni är! Många mirakler kommer!

Gaia är mycket stolt över er! Ni sattes här för att vara speciella väktare för denna värld, och i själva verket hela solsystemet. Det finns en liten del av denna mänsklighet som blev de mörkas undersåtar. Era bröder och systrar av Ljuset håller nu på att separera dem från er. När denna uppgift inom kort är avslutad kommer ni att klart kunna se. Vi ämnar lära er vissa visheter som vi fick när vi först tilläts av Himlen att bli era spirituella guider. Denna vishet behöver att ni adopterar en uppsättning nya konceptuella paradigm. Vi kommer att visa er ett antal exempel som kan tillåta er att göra så. Detta nya sätt att se på verkligheten är något som kan agera som en föregångare till vad er rymdfamiljs handledare kommer att ge er. Hela ändamålet för denna kommande tid är att göra er redo för vad ni behöver göra innan ni återgår till fullt medvetande. Var redo och förbereda för vad så magnifikt kommer att följa!!!

Idag fortsatte vi våra meddelanden som förbereder er för er nya verklighet. Denna process närmar sig nu en speciell punkt. Era spirituella och rymdfamiljer står nära till segern som Himlen har utfärdat. Tiden är nära för vissa mycket speciella händelser! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...