Pegasuskollektivet via Galaxygirl, 20 februari 2024 

Pegasuskollektivet 

Via Galaxygirl, 20 februari 2024 

 

 

 

Hälsningar, vi är Pegasuskollektivet. Vi omger denna kanal och läsarna med våra energier av frid, ljus och hopp. Det finns mycket hopp för er värld. Vi är från framtiden och vi har sett de kommande framgångarna för er värld. Vi är tidlösa och därför bortom tid. Vi är inte begränsade av någon tidslåsning såsom mänskligheten har varit, så vi erbjuder kanske ett nytt perspektiv från ert eget. När man är nersänkt i en snöglob är det svårt att se den större bilden. Mänskligheten har suttit i karantän från resten av sina himmelska grannar som en energetisk konstruktion av frekvenssänkning. Detta håller på att åtgärdas nu. Snögloben håller på att gå sönder vid sin bristningspunkt, och begränsningarna behövs inte längre eftersom de inre energierna stiger så snabbt. Vi arbetar med de himlakroppar som omger Gaia. Vi arbetar med de energetiska koderna som utgör de högre vibrationsenergierna och deras rörelser. 

Vi, Pegasuskollektivet, handlar om rörelse; rörelse genom tid och rum, rörelse genom matriser ochupplösning av allt som inte är av ljus i vårt kölvatten. Vi är ljusbärarna. Våra frekvenser är högaatt vi naturligt är en störning för dem som inte är  samma vibrationsnivå. Och ni är ungefärlikadana. Ni galaktier i mänsklig form är de som rör om i grytan, pegasus i en fysisk kropp, skulleman kunna säga, när ni omger era samhällen och er omgivning med ännu mer ljus. Ni håller attstiga högre dessa högre vibrationsenergier. 

Precis som våra vingar bär oss, bär era egna änglavingar er energimässigt. Många av er har haft ont i mitten av ryggen. Det här är vingchakran som kommer tillbaka online, och ni har ont i dessa områden eftersom era fysiska strukturer håller att anpassa sig till deras närvaro och vikt. Deras vikt är uppenbarligen inte fysiskt tunga, eftersom ni inte fysiskt kan se dem. Ändå är de energimässigt tyngre eftersom de är av en högre vibration, och det kan vara påfrestande för kroppen när vibrationerna inte passar ihop. För vissa delar av kroppen är några av chakranaanpassade och arbetar därmed med högre vibrationsindex, medan andra kan förbli blockeradeunder en tid vilket sänker frekvenserna i dessa områden. sätt uppstår några av de mångauppstigningssympton som många av er har känt. Försök att frigöra era energistrukturer. Försök attkänna och dränka er själva med det ljus ni är, och det kommer att frigöra och ta bort en del av dessa områden där det kanske finns en energetisk tyngd av oenighet. 

Ni höjer er fint allihop. Energierna omger er och de är som en stödjande madrass. De varelser som inte är av det högre ljuset agerar ut, och de människor som har många bindningar till dessa lägre dimensionella varelser agerar ut eftersom de har underkastats den litania av smärta som en lägre vibrationell tillgivenhet kan och regelbundet skapar för dem. Detta kan förbättras avsevärt med meditation och genom att uppsöka en spiritualistisk healer, eller en shaman som kan ta bort sådana sammanflätningar. Naturligtvis kan ni göra detta själva. Ni kan kalla på era högre dimensionella team för hjälp, och ni kan själva åkalla Ärkeängeln Mikaels flammande blå svärd. Han är alltid glad att hjälpa till. The Ascended Dragon Collective är också angelägna om att stå beredda för att hjälpa till med bortskaffandet av dessa varelser. (Jag ser en drake rapa med en full mage.) 

Det finns mycket som pågår som ni inte kan se och därför kom vi, från Pegasuskollektivet, hit idag för att berätta för er att det finns mycket att hoppas på, och det kommer mycket mer som är värt att vänta på. Vi ser att det finns fler skjutningar och fler terrorattacker i er värld. Det är tragiskt och sorgligt. Ändå är detta en del av mönstret eftersom mycket mörker har funnits i er värld, och nu kommer allt upp till ytan. Skadorna är där för alla att se. Det finns mycket ljus nu som görs mycket mer tillgängligt för er än vad som tidigare var fallet, så att er blotta närvaro är som en lugnande balsam för världen.  

Vi säger det här om och om igen, eftersom vi vet att ni inte riktigt tror på det. Ni kan nicka med huvudet som många av er gör, men ni minskar er egen trovärdighet och ert eget värde och vi önskar att ni upphör med det, eftersom ni är de mäktigaste av de mäktiga, de modigaste av de modiga som tog bort sina änglavingar under en tid, för att uppleva mörkret och besegra det och befria själarna inom er. Känner ni kraften i detta val? Ser ni ert mod? Det gör vi. Vi ser er. Vi älskar er. Vi finns överallt omkring er. Vi är änglar i hästform. Vi tjänar tillsammans med Fader/Moder Gud. Vi är Skaparens utandning precis som ni är. Vi är Skapares ljus och skratt precis som ni är. Och vi avgudar er. 

Vi är Pegasuskollektivet. Vi ser er med ögon som har sett evighetens tidlöshet och evighetens växlingar och ständiga expandering. Vi har färdats genom alla multiversum och det ständigt expanderande medvetandet hos Alltet, för vi samarbetar med många och genom dem har vi ocksåvåra egna erfarenheter, för vi är alla ett. Vi är alla en enda stor vacker varelse av ljus. 

Det har funnits många frågor och problem på er planet under en mycket lång tid. Det har varitmycket hjärtesorg som har sipprat ut genom tidens väv och som har påverkat och skadat de omgivande Universumen, så när Jorden läker, läker alla. Och det är därför detta uppdrag är så viktigt, och vid denna kritiska tidpunkt kan vi försäkra er att allt kommer att bli bra och att allt är mycket bra. Ni kommer tyvärr att fortsätta med den här samhällsomvälvningen ett tag till. Bara för en tid.  

Andas in friden av oss. Stanna upp och andas! Känn omkalibreringen av kommande tider, av ert framtida uppstigna galaktiska jag som är med er nu, när framtiden förenas med nuet och när tiden suddas ut till ett ögonblick. Nuets singularitet är vad den femte dimensionens liv handlar om. Vet att nu kommer allt att bli bra för er. Var medvetna om att nu har ni allt ni behöver, för ni är Källan förkroppsligad. Vi önskar att ni börjar leva med detta i vetskap om att ni är allt ni behöver. Det här kanske är ett impopulärt budskap, men vi ser Källans storhet inom er, för ni är alla små paket av det. Och vi ser er som de stora skaparvarelser ni är. Och vi ser också framgången med detta äventyr. Det finns en enorm fördel tillgänglig för er om ni utnyttjar den.  

Vi i Pegasuskollektivet är bara ett av de många kollektiv som erbjuder våra öppna vingar eller öppna händer till er, delar våra öppna hjärtan med er och erbjuder vår tröst och vår styrka till er. Det kommer att komma mycket glädje till er. Mycket glädje väntar er på andra sidan. (Jag ser en sida vändas i en bok från föregående kapitel. På nästa sida står det den Nya Jorden Börjar. Det är början på en ny bok. Jag ser att de tidigare sidorna förvandlas till glittrande damm som blåser bort i vinden när de förvandlas till ljuspartiklar.) 

Vi är Pegasuskollektivet. Vi älskar er. Flyg starkt. Vindarna är här. Låt dem bära er uppåt närmare ljuset och friden i de högre dimensionella energierna. Den stora separationen, splittringen är här nu och allt kommer att bli bra. Vi ser er med öppna ögon och tar emot er med öppna vingar. Dansa med oss i skyn när ni mediterar, och ni kommer att känna er lättare. Vi älskar er. Vi är med er. Vi är Pegasuskollektivet. Ni är oändligt älskade.  

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *